מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שלישי, 2 במאי 2017

כמה פרטים שבדרך כלל לא יודעים על יום העצמאות


היום מצויין יום העצמאות ה-69 של מדינת ישראל. להלן כמה פרטים שברוב המקרים לא היה ידוע לציבור הרחב על יום העצמאות הישראלי:
א. הגאון מוילנא קבע כבר לפני 200 שנה שאנחנו נמצאים בזמן של אתחלתא דגאולה, וכתב שיש 2 ימים בספירת העומר שהקליפה איננה שולטת בהם וימים אלה מסוגלים בנושא של ארץ ישראל והתחלת התיישבות, שני הימים הם: ה׳ באייר וכ"ח באייר, וראה זה פלא, כ150 שנה אחרי, נקבע ע"י מסובב הסיבות שיום ה׳ באייר יהיה יום העצמאות ויום כ"ח באייר יהיה יום שחרור ירושלים, יד ה׳ בכל! הדברים כתובים בספר 'קול התור' פרק חמישי עמ' 114, 'מוסד היסוד' עמ' 184, מדרש שלמה עמ' 53
ב.מובא בשם הגאון מווילנא בספר קול התור (א, ט): "ענה רבנו, אם יהיה אפשר להעביר לארץ ישראל ששים ריבוא בפעם אחת, צריכים לעשות זאת מיד, כי מספר זה של ששים ריבוא כוח גדול ושלם להכריע את הס"מ (השטן) בשערי ירושלים". ואכן בעת הקמת המדינה היו בארץ קצת יותר מששים ריבוא יהודים, ובמלחמת ששת הימים היו ששים ריבוא גברים.
ג.יום העצמאות נולד מתוך שמירת שבת, וכך היה: דוד בן גוריון רצה להכריז על מדינת ישראל בו׳ באייר שהיה יום שבת, כיוון שהבריטים היו אמורים לעזוב את הארץ ביום זה. הרב מימון שכנע את דוד בן גוריון להימנע מחילול שבת ולהקדים את הכרזת העצמאות ביום אחד, ליום שישי ה׳ באייר, דוד בן גוריון השתכנע, והכרזת העצמאות הייתה בצהרי יום שישי, וראה זה פלא, מסתבר שהבריטים הערימו על היהודים ועזבו את הארץ בליל שבת, אילו לא היה בן גוריון משתכנע להימנע מחילול שבת, הערבים היו קמים עלינו לכלותינו ביום שישי בלילה! הכרזת העצמאות הייתה הצלה של הקב"ה אותנו מיד המרצחים הערבים, מתוך שמירת השבת!
ד.יום הזכרון נקבע "במקרה" ביום שלפני יום העצמאות ע"י הרב גורן זצ"ל. לקראת יום העצמאות הראשון הרב גורן ראה שעדיין לא קבעו יום זיכרון לחללי צה"ל וברגע האחרון ובלית ברירה קבעו אותו יום לפני, היום אנו רואים את הסמליות שבהצמדת שני הימים זה לזה.
ה. האר"י הקדוש אומר על הפסוק ממגילת רות: "אם יגאלך טוב יגאל" זוהי גאולת אחישנה שבאה מתוך חזרה בתשובה. "ואם לא יגאלך וגאלתיך אנוכי" זוהי גאולת בעתה שבאה כשעמ"י חלילה לא חוזרים בתשובה. "חי ה׳" שבסוף הפסוק מרמז על מידות יסוד ותפארת, וממשיך האר"י הקדוש ואומר "ויש בכאן רמז גדול שלא ניתן לכתוב באשר שנוגע לזמן הגאולה" ובאמת יום יסוד שבתפארת של ספירת העומר הוא ביום העצמאות.
ו. הגאון מוילנא אמר ש60 ריבוא יהודים יכולים להכריע את הס"מ, ובאמת ביום הקמת המדינה היו כאן קצת יותר מ60 ריבוא יהודים, ובמלחמת ששת הימים היו 60 ריבוא גברים.
ז. בשו"ע או"ח מופיע האתב"ש במפורסם של מועדי ישראל כנגד שבעת ימי הפסח כשכל מועד חל באותו יום בשבוע של היום מחג הפסח שכנגדו, למעט שביעי של פסח שלא היה לו אז מועד כנגדו. זכינו בזמננו למדינת ישראל שקיבלה עצמאות בה' באייר תש"ח החל בדיוק באותו יום בשבוע של שביעי של פסח.
יום עצמאות שמח! שנזכה להודות לה׳ בלב שלם!אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה