מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שלישי, 12 ביולי 2011

הנחיות לכתיבת עבודות אקדמיות ומחקרים - כיצד לבחור את נושא העבודה ואת שאלת המחקר?
על כל סטודנט מן השורה, במסגרת לימודיו, יוטל לכתוב במסגרת הקורסים המתקדמים עבודה סמינריונית, מטלות מנחה, תרגילים או פרויקט סיום ואף, לא פעם, עבודות סמסטר במסגרת קורסים מתקדמים פחות. מטרת הסמינריון הנו לאפשר לסטודנטים להתעמק בנושא מסוים ומעניין ולחקור באופן אקדמי באמצעות הכלים האקדמיים שנרכשו במהלך התואר. כך, במקום לצרוך ידע שנכתב על ידי אחרים, הפעם הסטודנטים הם אלו שיוצרים ידע. במקרים רבים, הסטודנט מנוסה מספיק כדי לשנס מותניים ולהתחיל בעבודת הכתיבה ויצירת המחקר. עם זאת, בלא מעט מקרים, הסטודנט ירגיש תקוע בגלל בעיות כאלו ואחרות, מחסום כתיבה, חששות וכדומה.
 • בחירת נושא העבודה -
בשלב הראשוני, יש לבחור את נושא העבודה - משמע, להגדיר את תחום המחקר, את שאלת המחקר ושיטת המחקר. רצוי שהסטודנט יבחר נושא שמעניין אותו ואליו נחשף במסגרת הסמינר, כאשר העניין האישי והסקרנות מהווים מוטיבציה לחקר הנושא. לכן, חשוב לבחור נושא בעל עניין המתאים לנושא הקורס ושניתן לפתח אותו לעבודה ברמה אקדמית עם מקורות בהישג יד. משמע, על העבודה לעסוק במושגים הקשורים לנושא הקורס ובכלי מחקר רלוונטיים שפותחו מתחום המחקר שנבחר. הידע האקדמי מאופיין בכך שידע מופץ בהתאם להקשר שלו ולכן, יש לעגן את נושא הידע בסמינריון בהתאם להקשר ותחום הידע שלו. כל עבודת סמינריון אמורה להתיחס לתחום ידע קיים, לשאוב ממנו ולהתייחס אליו.
על סמינריון במסגרת קורס "שוויון הזדמנויות בין המינים" בתחום לימודי משפטים, לצורך העניין, לבחון סוגיה מתחום שוויון ההזדמנויות וההיבטים החוקיים הרלוונטים למגדר, כגון סוגיית השוויון המגדרי בישראל בתחום חוקי העבודה או דיני המשפחה בישראל בהשוואה למשפט בארצות הברית ובריטניה. עיסוק בפן הסוציולוגי ולא החוקתי אינו רלוונטי לקורס עצמו. למעשה, על העבודה לבדוק בפועל את מה שהיא אמורה לבדוק וסטייה מהסוגיה אינה רלוונטית.
לפני החלטה סופית בנוגע לנושא הסמינריון, מומלץ לבדוק האם קיימת ספרות אקדמית בהישג יד ולבצע סקירה ביבליוגרפית. סקירה זו מסייעת לבחינת כיווני מחקר אפשריים בנושא ולבסס שאלת מחקר רלוונטית לנושא, מה רוצים לבדוק או מה ראוי לבדיקה? מהן השערות המחקר וכיצד ניתן להוכיח אותן? האם מישהו בדק זאת קודם ויך ניתן להוסיף לספרות המקצועית הקיימת בתחום?

 • שאלת המחקר והשערות המחקר  -


 • שאלת המחקר הנה סוגיה הנוגעת לתחום המחקר אותו העבודה עומדת לבדוק, קרי נושא הקורס. מטרת העבודה הנה לענות על שאלת המחקר. יש לוודא שניתן לחקור את שאלת המחקר באמצעות הכלים העומדים לרשותנו ולנסח אותה באופן שיאפשר העלאת השערות שייבדקו במהלך המחקר ויכלול את משתני המחקר. על השאלה לבחון השפעה או קשר בין שני משתנים. שאלה טובה הנה שאלה ברורה ומוגדרת, שניתן לבסס עליה ולנסח השערות מחקר טובות, שהמשתני מחקר הנכללים בה ניתנים לחקירה ולמדידה בכלים העומדים לרשותנו - ניתן לבצע אופרציות על השאלה. על השאלה להגדיר את פרק הזמן של הסוגיה הנדונה.
  עבודה סמינריונית במסגרת קורס תקשורת המונים או פרסום ושיווק יכולה לעסוק, למשל, בדימויים מגדריים בפרסום. במסגרת זו, העבודה תבחן את הקשר בין האופן בו דמות גברית באה לידי ביטוי בפרסומות. עם זאת, שאלה כמו "כיצד באה לידי ביטוי הדמות הגברית בפרסומות?" אינה שאלת מחקר טובה כיוון ש:
          (1) המונח "פרסומת" הנו כללי מדי ועשוי להתבטא בפרסומת בטלויזיה, בפרסומת ברדיו, פרסומת כתובה ועוד.
  (2) בנוסף, תקופת הזמן אינה מוגדרת - ניתן היה להשוות, למשל, פרסומות בעיתון בשנות ה-60 לעומת שנות ה-90.
          (3) יתרה מכך, לא ניתן ניתן לבודד את השפעת הפרסומת מהשפעות אחרות, כגון אמצעי התקשורת בו שודרה הפרסומת.

  באותו נושא, ניתן לנסח שאלת מחקר טובה שמספקת מענה לאבני הבוחן המוצגים לעיל. למשל - "האם קיים הבדל בין דמותו של הגבר, כפי שמופיעה במגזינים המיועדים לגברים, ובין דמותו של הגבר כפי שהיא מופיעה במגזינים המיועדים לנשים בשנת 2011".

  (1) השאלה תוחמת את העבודה ומתמקדת בפרסומת אחת במדיום מסויים ונוגעת לפרק זמן מוגדר.
          (2) השאלה יכולה להוביל לניסוח השערות מחקר כמו - "לא קיים הבדל בין האופן בה מוצגת הדמות הגברית בפרסומת המופיעה במגזינים המיועדים לגברים לעומת פרסומת המופיעה במגזינים המיועדים לנשים".
          (3) ניתן למדוד את המשתנים שהשאלה מתייחסת אליהם ולאסוף נתונים על ידי כלים זמינים. אחת הדרכים לכך הנה ניתוח תוכן הפרסומות בהן מופיעות דמויות גבריות הן במסגרת מגזינים המיועדים לגברים (כגון 'בלייזר' ו'הגה בשטח') והן במסגרת מגזינים המיועדים לנשים (כגון 'לאישה' ו'את') שיצאו בשנת 2011.
  שאלת המחקר יכולה לתור אחר הסבר תכליתי ולבחון מהן כוונותיהם של האחרים לארוע מסויים? לדוגמא, מהן הסיבות שהביאו להתרת פעילויות הימורים המתבצעים בבתי קזינו חוקיים בארצות הברית ובאיחוד האירופי במאה ה-20?
  עבודות רבות עוסקות בקשר שבין תופעות ותהליכים בהקשרים שונים, כגון מה הקשר בין השתתפות המועמד לגיוס בשבוע גדנ"ע לבין רמת המוטיבציה שלו להתגייס לצה"ל? מה הקשר בין לחץ חברתי לבין נכונותו של מתבגר להשתמש בסמים? מה הקשר בין רמת האופטימיות של היחיד למידת התנגדותו לשינוי?מהו הקשר בין פעילות גופנית אירובית לרמת אחוזי השומן בגוף ועוד.
  • בקרה על נושא העבודה שנבחר -
  בחרתם נושא אותו אתם עומדים לחקור, אליו אתם מתחברים ונראה לכם שהוא מספק מענה לנושא הקורס. חשוב לבדוק האם הנושא נדוש וטחון או ששווה לבחון אותו, האם קיימת ספרות מחקרית בכמות מספקת לבניית פרק סקירת הספרות והאם היא נגישה לכם במאגרים מקוונים או עותק בודד בספריה רחוקה, האם ניתן לפרסם את כל המידע שנכתב בעבודה או שהשגתם חומר בזכות ידע שצברתם במהלך עבודתכם [בהתאם לכללי החופש האקדמי, מחקר תקין וראוי הנו מחקר שחוקר אחר יגיע לאותן התוצאות לאחר שביצע את אותו הליך חקירה. מידע חסוי ימנע ממנו לבצע זאת].  ****לסיוע נוסף בכתיבת עבודה ואיתור מקורות ניתן לפנות למייקי****
  הנחיות למבנה העבודה האקדמית: ראשי פרקים ורשימת מקורות

 • דוגמאות של תחומי מחקר, שאלות מחקר ושיטות מחקר עיוני ואמפירי - • להלן מספר דוגמאות לעבודות עיוניות ואמפיריות שנערכו באופן תקין ואכן בדקו את מה שהן באו לבדוק. הדוגמאות כוללות תחוםמחקר, שאלת המחקר ושיטת המחקר. ניתן להעלות מספר שאלות מחקר בכל תחום מחקר, אם כי רצוי להתמקד בשאלה מרכזית אחת. בנוסף, ניתן ליישם יותר משיטת מחקר אחת במטרה לענות על שאלת המחקר. ברוב המקרים, יש ורצוי ליישם שיטת מחקר אחת, אם כי ניתן לבחון באמצעות מספר שיטות מחקר.

  • תחום מחקר - ניהול ותפעול הייצור (תת תחום - אאוטסורסינג/מיקור חוץ). • שאלת המחקר - מהם הגורמים להצלחה בטווח הקצר והארוך בהחלטה להוציא למיקור חוץ תהליכי ייצור של מפעלים מתחום הפלסטיק?
 • שיטת מחקר - ניתוח התקציב של המפעל המיועד ספציפית ליצור שיצא לאאוט סורסינג חצי שנה לפני תחילת התהליך, חצי שנה לאחר סיומו וחמש שנים לאחר סיומו בשני מפעלי פלסטיק. בנוסף, יבחנו משתנים כגון האם פעילות היצרא הנה ליבתית או שאינה ליבתית, כמות הפריטים המיוצרים, איכותם ומחירם.

  • תחום מחקר - הגורמים להקמת ארגונים.


 • שאלת המחקר - מהם הגורמים שהביאו להקמת ארגון האצ"ל?
 • שיטת מחקר - ניתוח ספרות תיאורטית ומחקרית (ספרים, מאמרים ומסמכים) העוסקים בשאלת המחקר.

  • תחום המחקר - ביבליותרפיה • שאלת המחקר - אילו מאפיינים ביבליותרפים באים לידי ביטוי בסיפור הילדים "הסיפור שינו נגמר"?
 • שיטת מחקר - ניתוח תוכן הסיפור על פי מאפיינים ביבליותרפים.

  • תחום המחקר - המשפחה כמערכת סוציולוגית • שאלת המחקר - האם קיימים הבדלים בין הסתגלותם החברתית של ילדים למשפחות חד הוריות לעומת ילדים למשפחות דו הוריות?
 • שיטת המחקר - ניתוח נתוני שאלונים הבוחנים את הסתגלותם החברתית של תלמידי יסודי ובמסגרתם תישאל, בין השאר, השאלה האם הוריו נשואים או גרושים.

  • תחום המחקר - חינוך מיוחד. • שאלת המחקר - כיצד תחושת סיפוק הצרכים של המורה משפיעה על תחושת מסוגלותו העצמית לשלב תלמידים לקויי למידה בכיתה רגילה.
 • שיטת מחקר - ניתוח נתוני שאלונים הבוחנים את רמת תחושת סיפוק הצרכים של המורה וכן את רמת תחושתו לגבי מסוגלותו לשלב תלמידים לקויי למידה בחינוך הרגיל.
 • תחום המחקר - היבטים פליליים בדיני המס.
 • שאלת המחקר מהם הצידוקים לכך שפקודת מס הכנסה בשונה מההליך הפלילי בישראל אינה מאפשרת שימוש אבסולוטי בזכות השתיקה ?
 • שיטת מחקר - בחינת סוגיית זכות השתיקה בישראל, תוך התמקדות בזכות הקשורה לדיני המס וכן, משפט משווה עם ארצות הברית ובריטניה באמצעות סקירת חקיקה וספרות מחקרית רלוונטית.

  • תחום המחקר - דיני הקניין הרוחני.
 • שאלת המחקר - כיצד הושמו עקרונות קיימים על הטכנולוגיה החדשה הקשורה למחשבים ולמרחבי האינטרנט במשפט הישראלי ובארצות הברית כמשפט משווה?
 • שיטת מחקר - בחינת חקיקה וספרות מחקרית בתחום.

 • סמינריון, סמינריונים, כתיבת עבודות, שיטות מחקר, סקירת ספרות, כתיבת עבודות אקדמיות, הכנת עבודות אקדמיות, כתיבת עבודה סמינריונית, המושיע האקדמי, מטלת מנחה, עבודת סמסטר,כתיבת עבודות בתשלום, כותבי עבודות, כתיבת עבודות סמינריוניות, כתיבת עבודות לסטודנטים, כתיבת עבודות מחקר,עבודה לסטודנטים,עבודות לסטודנטים,הקלדת עבודות לסטודנטים,כתיבת תוכן,כתיבת תוכן לאתר,כתיבת תוכן לאתרים,כתיבת תוכן שיווקי,כתיבת תוכן לאינטרנט,כתיבה יוצרת,כתיבת עבודה אקדמית,עבודות אקדמיות בחינם,עבודות אקדמיות חינם,עבודה סמינריונית לדוגמא,עבודה סמינריונית בחינוך,קניית עבודה סמינריונית,סמינר הקיבוצים,סמינר ערכים,סמינר אפעל,סמינר אופקים,עבודות סמינריוניות חינם,עבודות סמינריוניות למכירה,עבודות סמינריוניות בחינוך,כתיבה שיווקית,מנהל עסקים,שיטות מחקר במדעי החברה,תרגום מאנגלית לעברית,מתרגם מאנגלית לעברית,כתיבה,כתיבה טכנית,כתיבה מדעית,כתיבה יצירתית,תקשורת,תיזה,קרימינולוגיה,סוציולוגיה,עיבודים סטטיסטיים,עבודה אקדמית,אקדמית תל אביב יפו,הכנת עבודות סמינריוניות,הכנת עבודות לסטודנטים,כללים לכתיבת עבודה סמינריונית,כללים לכתיבת עבודה אקדמית,כתיבת מאמרים,כתיבת עבודות סמינריון,כתיבת ביבליוגרפיה,מקורות,כתיבת תכנים,כתיבת נהלים,כתיבת דיון, מתודולוגיה, ניתוח סטטיסטי, סטטיסטיקה,כתיבת סיכום,כתיבת מבוא,סמרטר,יובנק,smarter,ubank,מורן אקדמיק,מאגר עבודות סמינריוניות,עבודה סמינריונית האוניברסיטה הפתוחה,האוניברסיטה הפתוחה תואר שני,סמינר לוינסקי,מכללת לוינסקי,סקר שביעות רצון,סקר שביעות רצון לקוחות,מאמרים אקדמיים,מאמרים אקדמיים בעברית,הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית,הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית,סמינריון בכלכלה,אחווה המכללה האקדמית לחינוך,המכללה האקדמית תל חי,המכללה האקדמית בית ברל,המכללה האקדמית אחוה,כתיבת חיבור,איך כותבים עבודה סמינריונית,איך כותבים עבודה אקדמית,המרכז האקדמי פרס,שאלון,מכללת הדסה ירושלים,מכתב רשמי,חינוך מיוחד,לימודי חינוך מיוחד,סמינריון במשפטים,מכללת תל חי,מכללת רחובות,מכללת אורט בראודה,כתיבת ספר,שאלון שביעות רצון,עריכה,שגיאות כתיב,סמינריון בחינוך,סקר,סקר שוק,סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות,מבנה עבודה סמינריונית,מרכז אקדמי פרס,ניתוח סטטיסטי,המכללה בקריית אונו, מכללת רמת גן, האוניברסיטת הפתוחה, כתיבת עבודות לאוניברסיטה הפתוחה, כתיבת עבודות לוינגייט,הגהה,תוכן,עבודות לסטודנטים בבאר שבע,עבודה לסטודנטים בירושלים,תוכן לאתרים,תרגום טקסטים,עבודה לסטודנטים בתל אביב,נתונים סטטיסטיים,תוכן שיווקי,מלגות לתואר שני,איך כותבים סמינריון,בניית תוכנית עסקית,השערת מחקר,שאלת מחקר,מכללה אקדמית גליל מערבי, אוניברסיטת תל אביב, עבודות ביהדות, אוניברסיטת בר אילן, סמינריונים ביהדות, לימודי עבודה סוציאלי, לימודי כלכלה, כתיבת סמינריון בכלכלה, סמינריון באנתרופולוגיה, סמינריון בחינוך, סמינריון בספורט, עבודות בשיטות מחקר, כתיבתהצעות מחקר בתשלום, הצעות מחקר, הצעת מחקר, מנהל עסקים, פסיכולוגיה, חינוך, ממן, ממ"ן, עתיבת ממנים בתשלום, כתיבת ממ"נים בתשלום,מחקרי שוק, תרגום מאמרים, לימודי תואר, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום, כתיבת סמינריונים בתשלום,קניית עבודות אקדמיות בתשלום, מכירת עבודות אקדמיות בתשלום, קניית סמינריונים בתשלום, מכירת סמינריונים בתשלום, דרוש כותבים לעבודה סמינריונית בתשלום, כתיבת סמינריון,כללי כתיבת סמינריון,כתיבה אקדמית בתשלום, כתיבת סמינריונים,עבודות אקדמיות חינם, כתיבת עבודות אקדמיות, עבודות אקדמאיות מוכנות,הנחיות לכתיבת עבודות סמינריוניות בפקולטות השונות, הכנת עבודות אקדמיות, כתיבת עבודות לסטודנטים, כתיבת עבודה סמינריונית,כתיבת עבודות לסטודנטים כתיבת עבודות אקדמיות כתיבת עבודה סמינריונית
  אין תגובות:

  הוסף רשומת תגובה