מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שלישי, 24 בינואר 2023

פרוסמינריון בנושא פרשת אלאור אזריה – ניתוח מקרה הירי בהתאם לכללי טוהר הנשק

 
פרשת אלאור אזריה – ניתוח מקרה הירי בהתאם לכללי טוהר הנשק
הצעת מחקר בנושא אתיקה וטוהר הנשק בצה”ל במסגרת סוגיית המילטיריזם והצבא –
סוגיית אלאור אזריה כמקרה בוחן

במסגרת הקורס פרוייקט מחקר – מדיניות ציבורית, צבא ובטחון שמספרו 10760
מגיש **** ****
ת. ז *********

תוכן עניינים

תקציר
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2

1.1 אתיקה צבאית
2

1.1.1 מהי אתיקה צבאית
2

1.1.2 טוהר הנשק
3

1.2 מדיניות טוהר הנשק המיושמת בצה”ל
4

1.3 מקרים המשפיעים על מדיניות טוהר הנשק
6
פרק 2 – שאלת מחקר וטענת מחקר
9

2.1 שאלת מחקר ומשתני מחקר
9

2.1.1 שאלת מחקר
9

2.1.2 משתני מחקר
9

2.2 טענת מחקר והיגד אופרציונלי
9

2.2.1 טענת מחקר
9

2.2.2 היגד אופרציונלי
9
פרק 3 – מתודולוגיה
10

3.1 שיטת מחקר
10

3.2 רציונל מחקר
10

3.3 יתרונות וחסרונות השיטה הנבחרת
10

3.4 תיאור מקרה הבוחן
10
מקורות
12

תקציר
“השבועה – בנשק זה המופקד בידי על ידי ארגון ה’הגנה’ בארץ – ישראל – אלחם באוייבי עמי, בעד מולדתי, בלי כניעה, בלי רתיעה ובמסירות – נפש.” שבועת לוחם הפלמ”ח (שרם, 2000 : 266).
מטרת עבודה זו הנה לעסוק בסוגיה אחת מני רבות מתחום מדיניות ציבורית, צבא ובטחון – מדיניות טוהר הנשק בצה”ל. ההתמקדות הנה בקיומה או בחסר קיומה של מדינות טוהר הנשק הצה”לית בפרשת אזריה. מהספרות עולה, כי הבלגה וטוהר הנשק הנם שני מונחים המייצגים את ערכי הלחימה ומוסר הלחימה של צה”ל כארגון. ההבלגה נועדה למנוע פעולות נקמה, אך לא באמצעות תגובה פסיבית. בהתאם למדיניות זו, יש למנוע פעולות חוזרות ונשנות הפוגעות בישראלים ולהגן באופן אקטיבי, אך להימנע מפעולות נקם (שלם, 2000).
עבודה זו תעסוק בפרשת אזריה כמקרה בוחן של טוהר הנשק בצה”ל. המקרה התרחש בחברון, 24 במרץ, 2016. המחבל עבד אל פתח א – שאריף דקר שני יהודים ורצח אחד מהם. המחבל נורה ונפצע על ידי חיילי צה”ל. לוחם צה”ל ששימש כחובש קרבי הוזעק למקום. בשלב זה, הסכין ששימשה את המחבל עדיין הייתה בהישג ידו וכן, הוא היה לבוש במעיל – ביגוד חם בהתחשב במזג האויר האביבי שהיה באותו היום. מדובר בסימן מחשיד לאפשרות שהמחבל נושא תחת המעיל מטען חבלה. שני מאפיינים אלו מסכנים את הסובבים. מאחר והמחבל פעל לקחת את הסכין וכן, לא נשללה האפשרות למטען חבלה, הלוחם ירה כדור בראשו של המחבל, דבר שהוביל למותו. המקרה תועד על ידי פעיל שלום עכשיו בסרטון והופץ ברשתות החברתיות ובתקשורת. הפרקליטות הצבאית החליטה להעמיד את החייל היורה לדין בגין עבירת המתה. מקרה זה עורר מחלוקת ציבורית בסוגיית טוהר הנשק וישומה על ידי חיילי צה”ל.
לפיכך, עולה השאלה האם ובאיזה אופן הירי של החובש הקרבי, אלאור אזריה, היה מוצדק או לא בהתאם לכללי האתיקה של טוהר הנשק?
טוהר הנשק הנו אחד מעשרת הערכים המרכיבים את הקוד האתי של צה”ל. טוהר הנשק מגביל את היכולת של החייל להשתמש בנשקו ובכוח המצוי בידו לביצוע המשימה בלבד, במידה הנדרשת בלבד וכן, עליו לשמור על צלם אנוש. במסגרת ערך זה, נאסר על החייל לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים ובשבויים וכן, על החייל לעשות את המיטב בכדי למנוע פגיעה בחייהם, בגופם, בכבודם וברכושם. למעשה, ערך טוהר הנשק מורכב מארבעה עקרונות – עקרון ההכרחיות ; עקרון ההבחנה ; עקרון המזעור ; ועקרון המידתיות.
פיגוע דקירה בוצע על ידי עבד אל פתח א – שאריף בחברון, מרץ 2016, כאשק המחבל דקר שני יהודים ורצח אחד מהם. המחבל נורה על ידי לוחמים שנכחו במקום ופצעו אותו. בהמשך, הלוחם אלאור אזריה ירה בראשו של המחבל והרג אותו. אמנם בהתאם לכללי האתיקה וטוהר הנשק, יש לחוס על חייו של שבוי מצבא האוייב שנפל בשבי ואף לספק לו טיפול רפואי ראוי. בנוסף, נקיטת פעולה צבאית כנגד השבוי, מתאפשרת רק במידה והתקיימה הצדקה ראויה בדמות הגנה מפני סכנה הנשקפת מצידו.
הלכה למעשה, אדם הנמצא בשבי במצב של פצוע קשה אינו נמצא בהכרח במצב המסכן אחרים ולכן, יש לשמור על כבודו כאדם ואף לפעול במטרה להציל את חייו. מאידך, עולה הטענה, כי המפגע לא נוטרל בשלב בו נורה למוות על ידי הלוחם ועדיין נשקפה סכנה לסובבים מצידו – לא נשללה הסברה שהוא נושא על גופו, מתחת למעיל, מטען חבלה. בנוסף, לפני שהלוחם ירה במחבל את היריה שהביאה למותו, המחבל הזיז את ידיו ורגליו באופן שהעלה חשד שהוא עומד להפעיל את המטען, כאשר הסכין ששימשה אותו במסגרת הפיגוע עודנה בהישג ידו. כלומר, המחבל עדיין לא נוטרל באופן שימנע סכנה כלפי אחרים. הדבר הוביל את הסובבים להסיק שקיימת מצד המפגע סכנה ולכן הירי מצד הלוחם היה מוצדק. לפיכך, ניתן לשער, כי בהתאם לכללי האתיקה של טוהר הנשק, הירי במחבל היה מוצדק.
שדה המחקר – יתמקד בירי של הלוחם אזריה במחבל בחברון כמקרה בוחן של יישום מדיניות טוהר הנשק על ידי חיילי צה”ל. במסגרת זו, אבדוק האם במקרה זה, כללי טוהר הנשק באו לידי ביטוי או לא.
מחקר זה הנו חיוני לצורך הבנתנו את תחום טוהר הנשק כפי שמיושם במסגרת צה”ל. כאמור, פרשת הלוחם אלאור אזריה הובילה לסערה חברתית ותקשורתית לאור המחלוקת שבא לידי ביטוי מבחינת הציבור הישראלי וההחלטה להגיש כתב אישום פלילי כנגד הלוחם היורה. נטען, כי ישנו פער בין המשפט הפלילי והמציאות החברתית בישראל, מאחר והמשפט הפלילי אינו משקף את ערכי החברה ואת מעשיו של הלוחם. מחד, הציבור בישראל האמין, כי הלוחם פעל כשורה ולכן, הביע מחאה. מאידך, הפרקליטות הצבאית החליטה להגיש כתב אישום כנגד הלוחם בגין עבירת המתה בניגוד לכללי טוהר הנשק, כאשר בסוף ההליך השיפוטי, הלוחם הורשע שלא בצדק לדעת הציבור.
עבודה זו מציגה הצעת מחקר הבוחנת כיצד מדיניות האתיקה הצבאית כפי שבאה לידי ביטוי בכללי טוהר הנשק מיושמת בצה”ל. מדיניות זו תבחן על ידי ניתוח מקרה בוחן – פרשת אלאור אזריה. במסגרת הפרק הראשון יוגדרו מונחים בסיסיים וחיוניים לסוגיה – יוגדרו האתיקה הצבאית וכללי טוהר הנשק, תוצג מדיניות טוהר הנשק כפי שמיושמת בצה”ל וכן, יוצגו מספר מקרים ידועים שעיצבו את כללי טוהר הנשק. הפרק השני יציג את שאלת המחקר, טענת המחקר והיגד אופרציונלי. הפרק השלישי נועד להציג את מתודולוגיית המחקר – שיטת המחקר, רציונל המחקר, יתרונותיה וחסרונותיה של מקרה המחקר כשיטת מחקר וכן, יוצג תאור המקרה.


יום ראשון, 22 בינואר 2023

השמנת יתר [Obesity] – גורמים, אפדמיולוגיה, סכנות ודרכי טיפול

 עבודה בנושא:
השמנת יתר [Obesity] – גורמים, אפדמיולוגיה, סכנות ודרכי טיפול ראשי פרקים 

תקציר
1 פרק 1 – השמנת יתר
2
1 .1 מהי השמנת יתר [Obesity]?
2
1 .2 השמנת יתר בעולם המערבי : אפידמיולוגיה
3 פרק 2 – הגורמים והסכנות בהשמנת יתר 5
2 .1 הגורמים להשמנת יתר 5
2 .2  הסכנות הבריאותיות בהשמנת יתר 7
פרק 3 – הטיפול בהשמנת יתר 9
פרק 4 – דיון ומסקנות
1 0 סיכום
1 1
ביבליוגרפיה
1 2
                                                                 תקציר 

השמנת יתר הנה מגפה הגורמת לתחלואה הפוגעת קשות באיכות חייו של החולה ואף מקצרת את תוחלת החיים שלו. מטרת עבודה זו הנה לסקור את תופעת השמנת היתר כמגפה המאפיינת את העולם המערבי. לשם כך, ראשית, נסקור מונחים רלוונטיים באמצעות הספרות המחקרית – נבחן את נושא ההשמנה בעולם המערבי. במסגרת זו, נגדיר תחילה מהי השמנה והשמנת יתר. בהמשך, נסקור את נושא האפידמיולוגיה של ההשמנה בעולם המערבי כמגפה. לאחר מכן, נזהה את הגורמים והסכנות הבריאותיות בהשמנת היתר. בנוסף, נסקור את דרכי הטיפול בהשמנת היתר על פי הרפואה הקובנציונאלית.


אימוץ טכנולוגיות חדשות – מחקר הבוחן את המניעים של צרכנים לשימוש מכשירים חכמים במקום הטלוויזיה כאמצעי לצפייה בתכני מדיה

 אימוץ טכנולוגיות חדשות – מחקר הבוחן את המניעים של צרכנים לשימוש מכשירים חכמים במקום הטלוויזיה כאמצעי לצפייה בתכני מדיה                             

      שם הקורס: סמינריון במנהל עסקים 

תוכן עניינים

1 –.. תקציר  3
2 .            מבוא  4
3 –.. סקירת ספרות  5
4 –.. מתודולוגיה ואפיון המחקר  14
5–.. ממצאים   16
7–.. דיון ומסקנות  21
8 .            סיכום
5 9–.. רשימת מקורות  26
1 0.          נספחים   32

1 .     תקציר 

עבודת מחקר זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום אימוץ טכנולוגיות חדשניות לאספקת שירותים באמצעות מכשירים ניידים חכמים – זיהוי הגורמים המשפיעים על אימוצם של טכנולוגיות אלו. בחינת הסוגיה הנה חיונית לשמירה על קשר בין ארגון מכל סוג שהוא ומשתמשי הקצה העובדים מול הארגון, כגון העובדים, הלקוחות ובפרט צרכנים פוטנציאלים המחזיקים בטכנולוגיה חכמה. מטרת המחקר הנה לבחון את השפעת השירותים הניתנים באמצעות המכשירים החכמים בהשפעת ההתפתחות הטכנולוגית על שינויים בהתנהגות הצרכנים בנוגע לצריכת המדיה. בחינת הקשר בין משתנים אלו, תתבצע באמצעות עבודת מחקר כמותית. במסגרת המחקר יופץ שאלון לדיווח עצמי בקרב אוכלוסיית המחקר. אוכלוסיית המחקר תאותר באופן אקראי באחת משתי דרכים.  האחת, באמצעות המדיה החברתית – השאלון יופץ בפייסבוק בקבוצות שרלוונטיות לסטודנטים ולצעירים, והשנייה, באמצעות חלוקת השאלון לסטודנטים בקפיטריה. השאלון יופץ בליווי הקדמה כתובה המפרטת, כי שמדובר במחקר אנונימי בנושא שימוש בטכנולוגיה, הדורש מהנבדק להקדיש חמש דקות בלבד לצורך מילוי השאלון.

2 .     מבוא
במסגרת עבודת מחקר זו, אבחן היבט אחד מתחום אימוץ טכנולוגיות חדשניות במסגרת השירותים שמספקים המכשירים הניידים החכמים – זיהוי ובדיקת הגורמים המשפיעים על אימוצם של טכנולוגיות אלו. בעבר, הטכנולוגיה הפשוטה של המכשירים הניידים הפשוטים סיפקו בעיקר שירותי תקשורת קולית והודעות טקסט. כיום, לצד שירותים פשוטים אלו, המכשירים החכמים מספקים שירותים נוספים, כגון צפייה במסמכים, גלישה באינטרנט ויישומי מולטימדיה. היישומים הנוספים שינו והרחיבו את השימושים האפשריים במכשירים הניידים.
כניסת המכשירים החכמים לשימוש המונים הביאה לשינוי התנהגות צרכנית בתחומים רבים, כגון בתחום הבנקאות. המכשירים החכמים מספקים מענה על אתגרי הזמן והמרחב. התפתחותם והתפשטותם היוותה, למעשה, זרז לשינוי בתחום אפשרויות הגישה של הלקוח. מנתוני מחקרים שונים עולה, כי תפיסת השימוש ביישום כקל ויעיל מהווה גורם מפתח לאימוץ היישום. לפיכך, במסגרת עבודה זו, אבחן את השימוש של צרכנים בשרותי הצפייה במולטימדיה באמצעות המכשירים החכמים.
בהמשך, אבחן מספר השערות הנוגעות להשפעה של התפתחות הטלפונים החכמים על התנהגות הצרכנים. בהתבסס על סקירת הספרות, ניתן לשער כי: (1) מתקיים קשר חיובי בין הנוחות הנתפסת בצפייה לבין צפייה בתכני טלוויזיה באמצעות מכשירים ניידים ; (2) איכות הצפייה תשפיע באופן חיובי ומשמעותי על בחירת הפרט לצפות במדיה במכשירים ניידים; (3) ההנאה הנתפסת תשפיע באופן חיובי ומשמעותי על בחירת הפרט לצפות במדיה במכשירים ניידים; (4) עלויות עבור צפייה במדיה באמצעות מכשירים ניידים ישפיעו באופן שלילי על בחירת הפרט; (5) תוכן ומגוון ישפיעו באופן חיובי ומשמעותי על בחירת הפרט לצפות במדיה במכשירים ניידים; (6) השפעות חברתיות ישפיעו באופן חיובי על בחירת הפרט לצפות במדיה במכשירים ניידים; (7) מתקיים קשר שלילי בין גיל הצופה לבין צפייה בתכני טלוויזיה באמצעות המכשירים הניידים; (8) הנטייה לצפות בתכני טלוויזיה באמצעות מכשירים ניידים תהיה גבוהה יותר אצל גברים. השערות מחקר אלו נבחנו באמצעות מחקר, במסגרתו הופץ שאלון לדיווח עצמי לאוכלוסיית המחקר. במסגרת המחקר, 100 נבדקים התבקשו לענות על שאלון לדיווח עצמי שנכתב באופן ייעודי למחקר זה, כאשר פריטי השאלון בוחנים את משתני המחקר. מממצאי המחקר עולה, כי חלק מהשערות המחקר אוששו וחלקן הופרכו.


יש


יום שבת, 21 בינואר 2023

דרוש/ה מחסנאי/ת מפעל בצפת

 תיאור התפקיד:
אחריות על מחסני גלם ואריזה סידור שוטף
ספירות מלאי ובניית תשתית מחסנים-ניהול המלאי במחסנים פיזית וממוחשב
קליטת פריטים במחסן והוצאת תעודות בהתאם
אחריות על מחסנאי גלם ואריזה-קליטה והוצאה של משטחים

שעות עבודה:
ימים א-ו רק בוקר 06:00-15:00 עם שעות נוספות עד 17:00 לפי הצורך.

דרישות:
רקע וניסיון כמחסנאי/ת
ניסיון והכרות עם מחסן ממחושב
שליטה ביישומי Office וכישורי סדר וארגון ברמה גבוהה
רישיון מלגזה בתוקף חובה (חלק מהעבודה גם על מלגזה)
ידע בSAP חובה
ידע בהנפקת מוצרים מהמחסן החוצה דרך תיעוד במחשב.

✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com
✨ בהצלחהיום שישי, 20 בינואר 2023

סרטן : אפידמיולוגיה, גורמים וטיפול במחלת הסרטן

 
עבודת בנושא – סרטן : אפידמיולוגיה, גורמים וטיפול במחלת הסרטן 

תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – מחלת הסרטן: אפידמיולוגיה
3 פרק 2 – גורמים להתפתחות הסרטן
4
2 .1 גורמים סביבתיים והתנהגותיים
4
2 .2 גורמים גנטיים וביולוגיים 7
פרק 3 – מחלת הסרטן : טיפול 9

3 .1 רפואה קונבנציונאלית 9

3 .2 רפואה לא קונבנציונאלית
1 0 סיכום
1 2
מקורות
1 3
                                                                                                     תקציר        

מחלת הסרטן הנה מחלה של העידן המודרני. מדובר בגורם התמותה השני בשכיחותו במדינות המפותחות, לאחר מחלות כלי דם ולב. נתונים סטטיסטיים מצביעים על כך שאדם אחד מתוך שלושה יחלה בסרטן במהלך חייו וכן, אחד מתוך 5-6 אנשים ימות ממנה. על פי הספרות המחקרית קיימת הערכה, כי מדי שנה מתים מסרטן מעל ל-600,000 בארצות – הברית בלבד ומעל ל- 7,000,000 בני אדם ברחבי העולם. במהלך חייהם, אישה אחת מכל שלוש נשים וגבר אחד מכל שניים מתושבי ארצות הברית יחלו בסרטן. כרבע מכלל מקרי המוות בארצות הברית וכ-משפטים% ממקרי המוות בעולם מיוחסים לסרטן. במספר מדינות, שיעור התמותה מסרטן אף עולה על שיעור התמותה ממחלות לב ובכך, הסרטן מהווה גורם המוות הנפוץ ביותר.  ישנם שני סוגי גנים המשפיעים על התפתחות גידול סרטני גנים מדכאי סרטן ואונקוגנים.
נוכחותם של אונקוגנים וחוסר תפקודם התקין של גנים מדכאי סרטן משבשים את מנגנון הבקרה. סרטן מתפתח כאשר מצטברות בתאים מוטציות, אשר יוצרות שינויים הפוגעים במנגנוני הגנה טבעיים אלו, הופכות תא לסרטני. תאים אלו עמידים לגורמים שיוצרים תהליך מוות תאי מתוכנת באופן טבעי. להתפתחות הסרטן, בנוסף לרכיב האונקוגני, תורמים בנוסף גורמים סביבתיים, התנהגותיים וביולוגיים. בכך אעסוק במהלך העבודה.
עבודה זו עוסקת בסקירת הידוע לנו על מחלת הסרטן. במסגרת הפרק הראשון, תתבצע סקירה של מחלת הסרטן מבחינה אפידמיולוגית. במהלך הפרק השני של העבודה, יוצגו הגורמים הסביבתיים, ההתנהגותיים, הגנטיים והביולוגיים להתפתחות מחלת הסרטן. לבסוף, במסגרת הפרק השלישי, יבחנו שיטות הטיפול במחלת הסרטן במסגרת הרפואה הקונבנציונאלית והלא קונבנציונאלית. שיטות טיפול אלו כוללות את הטיפול האונקולוגי הקונבנציונאלי במחלת הסרטן כולל טיפול כירורגי, כימותרפיה, טיפול קרינתי, וטיפולים ביולוגיים חדשניים התקופים את הגידול באופן ממוקד יותר. לכך מתווספים שיטות טיפול מהגישה הרפואית האלטרנטיבית לטיפול בסרטן, כגון דיקור, מוקסה וכוסות רוח, בחינת אורח החיים במטרה לאתר גורמי מחלה חיצוניים, כגון טלפון סלולרי ושהייה מרובה בקרבת קווי מתח גבוה.
הסקירה תתבצע בהתבסס על הספרות המחקרית הקיימת.יום רביעי, 11 בינואר 2023

חווייתם של מטיילים ישראלים בטיול תרמילאות בחו"ל מעבודתם במהלך הטיול

 
עבודת סמינריון בנושא:
חווייתם של מטיילים ישראלים בטיול תרמילאות בחו”ל מעבודתם במהלך הטיול 

תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 טיול תרמילאות כענף תיירותי
2
1 .1.1 טיול תרמילאות
2
1 .1.2 ישראלים מטיילים עם תרמיל 5

1 .2 טיול תרמילאות כתהליך התבגרות 9

1 .3 עבודה במהלך טיול התרמילים
1 0 פרק 2 – מתודולוגיה
1 6

2 .1 שיטת מחקר
1 6

2 .2 אוכלוסיית מחקר
1 6

2 .3 כלי מחקר
1 6

2 .4 הליך מחקר
1 7
פרק 3 – ממצאים
2 0
3 .1 מאפייני אוכלוסיית המחקר
2 0
3 .2 עבודה במהלך טיול התרמילים
2 0
3 .2.1 מניעי התרמילאים לעבודה במהלך הטיול
2 0
3 .2.2 אופי העבודה והליך הקבלה וההכשרה
2 2

3 .3 חוויות המיוחסות לעבודה
2 5

3 .3.1 חוויות המיוחסות לעבודה – כללי
2 5

3 .3.2 אינטראקציה עם האוכלוסיה המקומית במסגרת העבודה
2 7
פרק 4 – דיון ומסקנות
3 0 סיכום
3 3
מקורות
3 4
תקציר 

עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מיני רבות מתחום טיולי התרמילאות – חווייתם של מטיילים ישראלים בטיול תרמילאות בחו”ל מעבודתם במהלך הטיול. מהספרות עולה, כי תופעת התרמילאים העובדים במדינת היעד קיימת, אם כי בחינת מאפייניה אינה נפוצה בספרות המחקרית. לפיכך, מטרתה של עבודה זו הנה לבחון הן את מניעיהם והן את חוויותיהם של התרמילאים הישראלים, כשהם בוחרים לעבוד במהלך טיול התרמילים שלהם בחו”ל.
במסגרת זו, עולה השאלה מהם מניעיו של המטייל הישראלי לעבוד במהלך טיול התרמילאות?
בנוסף, האם חוויותיו מהעבודה סיפקו מענה למניעי של התרמילאי הישראלי לעבוד במהלך הטיול?
מהספרות עולה, כי תרמילאים עובדים במהלך הטיול במדינת היעד במטרה לממן את המשכו. בנוסף, העבודה במהלך הטיול יוצרת פעילות גומלין בין התרמילאים לאוכלוסייה המקומית דרך סוכני חיברות כגון המעסיקים וכך, להכיר תרבות חדשה. למעשה, מניע זה דירבן מלכתחילה את התרמילאים להימנע מלטייל בארץ היעד במסלול התיירות הרגיל ולבחור בתרמילאות.
לפיכך, ניתן לשער כי תרמילאים ישראלים בוחרים לעבוד במדינה בה הם מטיילים במטרה לממן את המשכו. בנוסף, ניתן לשער כי במסגרת עבודתם, התרמילאים הישראלים יצרו פעילות הגומלין עם האוכלוסייה המקומית במסגרת יחסי העבודה, הן בין המעביד לבינם כעובדים והן בינם לבין חבריהם לעבודה והאוכלוסייה המקומית עמם התרמילאים באו במגע.
כך, הם הכירו טוב יותר את התרבות המקומית.
בניסיון לענות על שאלות המחקר, במסגרת מחקר זה, ירואיינו 10 תרמילאים ותרמילאיות ישראלים שעבדו במהלך טיול התרמילים שביצעו בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, באמריקה הצפונית ובאוסטרליה. רובם עבדו בעגלות או בהוסטלים. הם יישאלו שאלות הנוגעות למניעים שלהם לעבודה במהלך הטיול ועל החוויות שעברו שם הן עם העובדים איתם והן עם האוכלוסייה המקומית.


זו 


יום ראשון, 8 בינואר 2023

הגבלות על חופש הביטוי משיקולי ביטחון בישראל באמצעות צנזורה צבאית

 
עבודת סמינריון בנושא – חופש הביטוי ומגבלותיו הגבלות על חופש הביטוי משיקולי ביטחון בישראל – הדין המצוי והדין הרצוי בישראל משפט משווה עם שיטת המשפט בארצות הברית 

ראשי פרקים 

תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1   חופש הביטוי – מעמדו
1 .1.1 מעמדו של חופש הביטוי
1 .1.2 מעמדו של חופש הביטוי בישראל
2
2
3
1 .2 חופש הביטוי – מגבלותיו 5

1 .2.1 מגבלות על חופש הביטוי 5

1 .2.2 מגבלות על חופש הביטוי מטעמי ביטחון
6
1 .3 חופש הביטוי במדינת ישראל ובטחון המדינה        1.3.1 תרומת אמצעי התקשורת לבטחון המדינה         1.3.2 מגבלות על חופש הביטוי בישראל מטעמי בטחון 9
9
1 1
פרק 2 – משפט משווה               2.1 חופש הביטוי והעיתונות בארצות הברית וההגבלה מטעמי בטחון                2.2 הצנזורה הצבאית
1 7
1 7
1 8
פרק 3 – דיון ומסקנות
2 1
סיכום
2 6
ביבליוגרפיה
2 7
תקציר 

עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מיני רבות מתחום חופש הביטוי ומגבלותיו – הגבלת חופש הביטוי מטעמי בטחון. מדובר בסוגיה מורכבת ומהותית לעניין זכויות האדם, כחלק מהדיון הכוללני והמוסרי בנושא סיווג ההצדקות לפגיעה בזכויות האדם. רבות נכתב על ההתנגשות בין חופש הביטוי בכלל וחופש העיתונות בפרט עם ערכים אחרים, כגון בטחון המדינה וחיוניות הצנזורה כתנאי להגבלת חופש הביטוי והעיתונות. לעתים קרובות, קיימת פגיעות מוצדקות בזכויות האדם, המאפשרת יישומו של הסדר מוצדק הכולל מחיר אותו האדם משלם באמצעות הזכות שנפגעה.
בניגוד לכך, ישנם מעשים שאינם מצדיקים פגיעה באדם ובזכותו. אין ספק, כי יש להתמודד עם הסוגיה בהתאם לתקופתה.
הקונפליקט בין חופש הביטוי ובטחון המדינה הנו אחד הקונפליקטים המוכרים ביותר. ההתנגשות מתקיימת בין ערך בטחון המדינה נגד חופש הביטוי, הכולל חופש מידע, חובת גילוי המידע הנוגע לתפקודן של רשויות המדינה. שיקולים של בטחון המדינה עשויים להיות הטעמים החזקים ביותר ויכולים להצדיק הגבלה של חופש הביטוי. תפיסה זו קבלה ביטוי פורמלי בשיטות המשפט השונות ובמשפט הבינלאומי הפומבי המתירים את הגבלת חופש הביטוי מטעמים של בטחון המדינה.
לאור החשיבות הרבה של הבטחון הלאומי וההגנה עליו ובעקבות הכח הרב המופקד בידיהם של נושאי המשרות הציבוריות במסגרת רשויות הבטחון, פיקוח על תפקודן של הרשויות הללו הנו חיוני.
במסגרת זו, תבחן השאלה מהו ההסדר החוקי המצוי בשיטת המשפט בישראל בכל הנוגע להגבלות על חופש הביטוי משיקולי ביטחון? האם ההסדר הינו רצוי מבחינה נורמטיבית? לפיכך, יבחנו ההסדר הרצוי וההסדר המצוי בישראל להגבלת חופש הביטוי מטעמי בטחון. בנוסף, תתבצע סקירה של שיטת משפט משווה הבוחנת כיצד מיושם האיזון בין חופש הביטוי והעיתונות והגבלות מטעמי בטחון.


זו לא בדיוק העבודה שחיפשת?[

יום שישי, 6 בינואר 2023

מחסנאי/ת ממוחשב למרכז שירות תל אביב

 מחסנאי/ת ממוחשב למרכז שירות בתל אביב

הזמנת סחורה בהתאם לפעילות מרכז השירות
קליטת סחורה ובדיקתה מבחינת כמות ותאימות הזמנה
ניפוק חלפים לטכנאי שירות במרכז בהתאם לכרטיסי עבודה
הזנת נתונים, עדכון הזמנות רכב והפקת תעודות משלוח
ניהול מלאי לרבות ספירות מלאי חציוניות

דרישות התפקיד:
ניסיון כמחסנאי/ת ממוחשב/ת בתחום הרכב- יתרון
יושר ואמינות
היכרות עם תוכנת ה SAP - יתרון
יחסי אנוש טובים ותודעת שירות גבוהה
יכולות עבודה בצוות


שעות פעילות:
ימי א'-ד' 7:45-16:30
ימי ה' 7:45-16:00
ימי שישי לסירוגין (כאמור שישי כן, שישי לא )

✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com
✨ בהצלחההבדלים בין ספורטאים בענפי ספורט אישיים לספורטאים בענפי ספורט קבוצתיים

 

נושא: הבדלים בין ספורטאים בענפי ספורט אישיים לספורטאים בענפי ספורט קבוצתיים 

קוד הקורס:
עבודה סמינריונית במסגרת הקורס: היבטים פסיכולוגיים בספורט תחרותי 

בהנחייתו של: מוגש מאת: 

מספר תעודת הזהות: תאריך:


תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – אישיותם שח ספורטאים בענפי ספורט אישיים וקבוצתיים
2
1 .1 תיאוריות אישיות והקשר לספורט     
2
1 .2 סגנון האישיות והעיסוק בספורט אישי או קבוצתי של הספורטאי 5
פרק 2 – הבדלים מוטיבציוניים בין ספורטאים בענפים אישיים לספורטאים בענפים קבוצתיים
8
2 .1
ענפי ספורט קבוצתיים ואישיים
8
2 .2 תיאורית המשיכה 9
2 .3 תיאוריית ההנעה הפנימית                                                    
1 0 פרק 3 – מעורבותם של גורמים רגשיים והשפעתם על הספורטאי
1 2
פרק 4 – דיון ומסקנות משפטים מסקנות
1 8
תקציר 

אישיות מוגדרת בספרות המחקרית בהתאם לנקודת המבט של מגוון התיאוריות והמודלים הפסיכולוגים השונים.
ההגדרה תואמת את גישתו של החוקר שניסח אותה ואת ההיבטים באישיות שאותם הוא חוקר.
מבחינת המונח אישיות בתחום הספורט נראה, כי הספרות המחקרית עוסקת לא פעם בהבדלים האישיותיים בין ספורטאים המתחרים בענפי ספורט אישיים לאלו המתחרים בענפי ספורט קבוצתיים. בנוסף למימד האישיותי, גם הבדלים מוטיבציוניים ורגשיים נבחנו בהתייחס לחוויית השתתפות בענפי ספורט אישיים מול קבוצתיים (יאור ושדה, 2011 ; Levy,1970; Friedman & Schustack, 2003 ).
לפיכך, מטרת עבודה זו הנה לבחון מודל אישיותי – מוטיבציוני – רגשי, הנועד להבהיר את ההבדלים בין ספורטאים העוסקים בענפי ספורט אישיים לבין ספורטאים מתחום ענפי ספורט קבוצתיים. למודל זה חשיבות רבה בסווג ספורטאים והפנייתם לענף ספורט אליו הם מתאימים באישיותם ובסגנונם הייחודיים.
בכדי להציג את המודל האישיותי-מוטיבציוני-רגשי במלואו, כל היבט במודל יבחן בפרק נפרד. לפיכך, החלק הראשון של עבודה זו יתמקד בהבדלים האישיותיים בין ספורטאים מענפים אישיים לאלו הקבוצתיים. במסגרת פרק זה יוצגו תאוריות אישיותיות שונות ספציפיות וקבועות מראש.
התיאוריה של שלדון – גישת הלמידה החברתית (שוהם, אדד, ורהב, 2004 ; משוניס, 1999 ; Bandura, 1971). כמו כן, יינתן דגש על תכונות אישיות שונות כגון נטייה טאלית מול פרטלית, מוחצנות אל מול מופנמות, הצורך בגרייה וחישה בהקשר לבחירת ענף ספורטיבי אישי או קבוצתי.
החלק השני יעסוק בתיאוריית ההנעה הפנימית בדגש על צריכים פנימיים (מסוגלות, שייכות ואוטונומיה) ומניעים חיצוניים בבחירתם של ספורטאים ובהשתתפותם בענף ספורט מסוים, אישי או קבוצתי. בנוסף, בפרק זה  ארחיב על תיאוריית המשיכה כגורם חשוב נוסף המשפיע על נכונותו של הספורטאי להשקיע זמן ומאמץ, להתמסר ולשאוף להגיע ראשון בעיסוק בענף הספורט שלו (סמואל, 2009 ; Morgan, 1980) החלק השלישי ידון בהבדלים במעורבות גורמים רגשיים כגון חרדה, תסכול וכעס בענפי ספורט אישיים וקבוצתיים. להבדלים רגשיים אלו השפעה על חווית ההשתתפות וכפועל יוצא, על התאמת המשתתף לספורט הנדון . בחלק האחרון, אדון בממצאי הסקירה ואבחן אותם בהתאם.


זו לא

יום חמישי, 5 בינואר 2023

דרושים.ות למוקד שירות לקוחות הפארק המדע רחובות משולב מהבית

 * מתן מענה ראשוני לתקלות

*מתן שירות ללקוח, תוכניות, חשבוניות


במסגרת התפקיד ישנם יעדים אישיים: הוספת שירותים


משרה לטוווח רחוק עם אופציות קידום.

סביבה אנרגטית, צעירה ,אווירה משפחתית, תפקיד מאתגר שמשלב שירות ומכר. ממוטיבציה גבוה,

מחויבות אישית ועצמאות

עבודה שהינה חצי מהזמן מהבית

יכולת התבטאות ושפה רהוטה

סבלנות ויכולת לבצע ריבוי משימות


שעות עבודה:

ימי ראשון עד חמישי + שישי לסירוגין

משמרת בוקר : 08:00 עד 17:00

ימי שישי - 08:30-13:30

(בשבוע שבו עובדים שישי יש יום חופש באמצע השבוע)


משרת אם: 08.00-16.00 ושישי לסירוגין.


שכר בסיס לשעה + שעות נוספות + תמריצים - ממוצע לשעה עם התמריצים הוא 41 ₪


רחובות בכניסה לפארק המדע ברחובות, (מרחק הליכה מרכבת רחובות)


✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com

✨ בהצלחהעבודת סמינריון בנושא חופש הביטוי ומגבלותיו הגבלות על חופש הביטוי משיקולי ביטחון בישראל – הדין המצוי והדין הרצוי בישראל משפט משווה עם שיטת המשפט בארצות הברית

 


עבודת סמינריון בנושא – חופש הביטוי ומגבלותיו הגבלות על חופש הביטוי משיקולי ביטחון בישראל – הדין המצוי והדין הרצוי בישראל משפט משווה עם שיטת המשפט בארצות הברית 

ראשי פרקים 

תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1   חופש הביטוי – מעמדו
1 .1.1 מעמדו של חופש הביטוי
1 .1.2 מעמדו של חופש הביטוי בישראל
2
2
3
1 .2 חופש הביטוי – מגבלותיו 5

1 .2.1 מגבלות על חופש הביטוי 5

1 .2.2 מגבלות על חופש הביטוי מטעמי ביטחון
6
1 .3 חופש הביטוי במדינת ישראל ובטחון המדינה  

      1.3.1 תרומת אמצעי התקשורת לבטחון המדינה   

      1.3.2 מגבלות על חופש הביטוי בישראל מטעמי בטחון 9
9
1 1
פרק 2 – משפט משווה         

      2.1 חופש הביטוי והעיתונות בארצות הברית וההגבלה מטעמי בטחון     

           2.2 הצנזורה הצבאית
1 7
1 7
1 8
פרק 3 – דיון ומסקנות
2 1
סיכום
2 6
ביבליוגרפיה
2 7
תקציר

עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מיני רבות מתחום חופש הביטוי ומגבלותיו – הגבלת חופש הביטוי מטעמי בטחון. מדובר בסוגיה מורכבת ומהותית לעניין זכויות האדם, כחלק מהדיון הכוללני והמוסרי בנושא סיווג ההצדקות לפגיעה בזכויות האדם. רבות נכתב על ההתנגשות בין חופש הביטוי בכלל וחופש העיתונות בפרט עם ערכים אחרים, כגון בטחון המדינה וחיוניות הצנזורה כתנאי להגבלת חופש הביטוי והעיתונות. לעתים קרובות, קיימת פגיעות מוצדקות בזכויות האדם, המאפשרת יישומו של הסדר מוצדק הכולל מחיר אותו האדם משלם באמצעות הזכות שנפגעה.
בניגוד לכך, ישנם מעשים שאינם מצדיקים פגיעה באדם ובזכותו. אין ספק, כי יש להתמודד עם הסוגיה בהתאם לתקופתה.
הקונפליקט בין חופש הביטוי ובטחון המדינה הנו אחד הקונפליקטים המוכרים ביותר. ההתנגשות מתקיימת בין ערך בטחון המדינה נגד חופש הביטוי, הכולל חופש מידע, חובת גילוי המידע הנוגע לתפקודן של רשויות המדינה. שיקולים של בטחון המדינה עשויים להיות הטעמים החזקים ביותר ויכולים להצדיק הגבלה של חופש הביטוי. תפיסה זו קבלה ביטוי פורמלי בשיטות המשפט השונות ובמשפט הבינלאומי הפומבי המתירים את הגבלת חופש הביטוי מטעמים של בטחון המדינה.
לאור החשיבות הרבה של הבטחון הלאומי וההגנה עליו ובעקבות הכח הרב המופקד בידיהם של נושאי המשרות הציבוריות במסגרת רשויות הבטחון, פיקוח על תפקודן של הרשויות הללו הנו חיוני.
במסגרת זו, תבחן השאלה מהו ההסדר החוקי המצוי בשיטת המשפט בישראל בכל הנוגע להגבלות על חופש הביטוי משיקולי ביטחון? האם ההסדר הינו רצוי מבחינה נורמטיבית? לפיכך, יבחנו ההסדר הרצוי וההסדר המצוי בישראל להגבלת חופש הביטוי מטעמי בטחון. בנוסף, תתבצע סקירה של שיטת משפט משווה הבוחנת כיצד מיושם האיזון בין חופש הביטוי והעיתונות והגבלות מטעמי בטחון.

זו