מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום רביעי, 30 באוקטובר 2013

ההתעללות במשחטת העופות של זוגלובק - תחקיר כלבוטק


כשזוגלובק מתעללת בבעלי החיים אותם היא עומדת לשחוט ברמה כזו שהשחיטה היא כבר פרס - מתחקיר כלבוטק עולה אינספור עבירות הן על חוק מניעת צער בעלי חיים והן מעשים שאינם מוסריים הנוגדים כל ערך אנוש ואף את רוח היהדות - החל מהובלת העופות, הכלובים בהם העופות מוחזקים, זמן ההמתנה לשחיטה בתנאים לא ראויים וכן, העברת העופות לשחיטה. התחקיר מעלה ממצאים מזעזעים - התרנגולים נמקים בכלובים דחוסים מלאי צואה, ללא מים או אוורור, במשך מעל ל12 שעות ; כלובי התרנגולים מורמים באמצעות מלגזה, שהופכת אותם ומשליכה אותם מטה מגובה רב. הדבר גורם לעופות להימחץ בין הסורגים. ישנו תיעוד בו תרנגולים נלכדו במכונת ההיפוך, כשהראש, הכנף או הרגל לכודים בכלוב. ניתן לראות בצילומים תרנגולים פצועים ומדממים, תקועים במכונה עד למותם כשראשם לפעמים נתלש בתהליך. עובדי המשחטה נראים בועטים בתרנגולים, מעיפים אותם באוויר לאחר שתפסו אותם מהרגל או מהכנף ואף קורעים אותם מהכלובים בהם הם תפוסים תוך תלישת אברים באדישות. תרנגולים מפרפרים דקות ארוכות לאחר השחיטה, וגוססים באיטיות. עשרות אלפי עופות עוברים את תהליך השחיטה הלא ראוי במפעל זוגלובק שבשלומי מדי יום ביומו.
תחקיר זה הנו חלק מסדרת תחקירים של כלבוטק כנגד תעשיית בעלי החיים ומגיע לאחר תחקיר קודם שבוצע לפני שנה, אשר התמקד במשחטת אדום אדום בבעלות תנובה העלה ממצאים דומים של התייחסות לא אנושית כלפי בעלי החיים המובלים לשחיטה. הדבר עורר זעזוע בקרב הצופים והביא בסופו של דבר להגשת כתבי אישום כנגד מספר מצומצם של עובדים זוטרים. גם הפעם יש מחאה עלובה הקוראת להחרמת החברה, סגירת המשחטות שלה, הגשת כתבי אישום כנגד האחראים כולל מנכ"ל זוגלובק ואף עצומה עלובה. איזו אדישות. מה הבעיה פשוט להפסיק לצרוך מוצרים מן החי - בשר, חלב, ביצים ודבש?
כדי להוסיף חטא על פשע, חברת זוגלובק שלחה את המנכ"ל פיני קמרי לחזית. הוא הגיע לאולפן כדי להשיב על ההאשמות הקשות ולטענות העולות מהתחקיר. הוא הציג הופעה סבירה, שכללה מתק שפתיים ופיזור שלל הבטחות, כאשר יצא בהצהרות וטענות כאילו זוגלובק הנה "חברה שומרת חוק" אשר שינתה את תהליך השחיטה ככה סתם פתאום. ציטוט מטופש נוסף מפיו של המנכ"ל קמרי הנו "שחיטה זה דבר לא נעים". 
למזלו של קמרי, לציבור יש זיכרון קצר. כמו שהם שכחו את מעללי אדום אדום, מהר מאוד הם גם ישכחו את עוונותיה של חברת זוגלובק. חשפתי מספר אנשים לתחקיר. הם לא היו מוכנים לראות את הסרטון מאחר והם לא מוכנים להזדעזע. הם לא רוצים להפסיק לאכול בשר. איך אפשר לאכול את מוצריה של זוגלובק אם אי אפשר לראות את תהליך ייצור הפסטרמה בגלל הזעזוע וחוסר האנושיות שבתהליך הייצור? איפה היו הגורמים שהיו אמורים לפקח על הליך השחיטה - פקחי משרד החקלאות, נציגי השרותים הוטרינרים,  משגיחי הכשרות וכדומה?
אז הרב הראשי לישראל, הרב לאו, קורא לשלול תעודות כשרות ולהטיל סנקציות נגד זוגלובק ומפעלי בשר מתעללים נוספים. נו, ו...? איפה משגיחי הכשרות היו עד עכשיו? איך יתכן שהמשחטה קבלה תעודת כשרות מלכתחילה?


יום שבת, 26 באוקטובר 2013

The Complete Sex Guide (La Guía Sexual Completa)


Arguably the most comprehensive and best sex education documentary ever made, "A Girl's Guide to 21st Century Sex" is a documentary series about everything sex, which ran for 8 episodes on UK Public TV in 2006. All 8 episodes here are in full, indexed and in chronological order.

As shown in the index it is a vital educational resource for all genders, persuasions and ages.This is made available for educational/fair use purposes.

00:00:00 EPISODE 1 (EPISODIO 1)

00:01:52 Female Orgasm (Orgasmo Femenino)
00:04:02 Female Ejaculation (Eyaculación Femenina)
00:07:09 Faking It (Fingiendo Se)
00:08:17 Oral Sex (Sexo Oral)
00:12:00 Sexual Position (Missionary) [Posición Sexual (Misionero)]
00:13:13 Foreplay
00:16:39 Climax
00:17:39 Gonorrhoea (Sexually Transmitted Diseases) [La gonorrea]

00:21:13
 Overweight Sex [Sexo Sobrepeso]
00:24:54 Super size Model (Tamaño Super Model)
00:26:33 Lesbianism (Lesbianismo)
00:31:00 Strap Ons (Ons Correa)

00:34:30 EPISODE 2 (EPISODIO 2)

00:35:31 Clitoris
00:37:50 Clitoral Stimulation (La estimulación del Clitoris)
00:39:05 Finding the Clitoris (Encontrar el Clitoris)
00:40:39 Sexual Position (Doggie) [Posición Sexual (Perrito)]
00:45:45 Male Ejaculation (Eyaculación Masculina)
00:46:35 Penis Enlargement & Erections (Part 1) [La Ampliación del Pene (Parte 1)]
00:47:15 Erectile Size (Eréctil Tamaño)
00:51:53 Stretching the Penis [El Estiramiento del Pene]
00:52:48 Genital Warts (Las Verrugas Genitales)
00:58:02 Penile Severance & Reattachment (Pene Indemnización y Reinserción)
01:01:48 Cunnilingus (Oral Sex) [Con la Lengua (Sexo Oral)]
01:04:18 Penis Enlargement Results (Part 2) [La Ampliación del Pene (Parte 2)]

01:07:39 EPISODE 3 (EPISODIO 3)

01:09:25 G-Spot (Punto G)
01:10:36 Finding the G-Spot (Encontrar el Punto G)
01:12:19 G-Spot Amplification (Punto G Amplificación)
01:14:00 Role Playing (Fantasy) [Juego de Roles (Fantasy)]
01:17:18 Sexual Position (Side Slide) [Posición Sexual (Slide Side)]
01:18:48 Erotic Massage (Masaje Erótico)
01:20:30 Preventing Premature Ejaculation (Squeeze Technique) [La Prevención de la Eyaculación Precoz]
01:22:13 Chlamydia
01:27:33 Small Penis Sex (Penile Lengthening) [Pene Pequeño Sex (Alargamiento del Pene)]
01:35:57 Pregnant Sex (Sexo Embarazada)

01:41:22 EPISODE 4 (EPISODIO 4)

01:43:18 Male Masturbation (Masturbación)
01:48:15 Sexual Position (Reverse Cow Girl) [Posición Sexual]
01:50:05 Stimulating the Anus (La Estimulación del Ano)
01:52:03 Peyronie's Disease (Bent Penis) [Enfermedad de Peyronie (Pene Doblado)]
01:56:48 Disabled Sex (Sexo para Discapacitados)
02:05:13 Female Multiple Orgasm (Orgasmo Múltiple Femenino)
02:07:40 Illegal Drugs (Drogas Ilegales)
02:13:30 Artificial Enhancement (Myosin) [Enhancement Artificial (Miosina)]

02:15:21 EPISODE 5 (EPISODIO 5)

02:17:04 Tantric Sex & Male Multiple Orgasms (Tantric Sex & Orgasmos Múltiples Masculinos)
02:20:26 Delaying Male Orgasm (Retrasar el Orgasmo Masculino)
02:22:44 Female Tantric Orgasm (Mujer Orgasmo Tántrico)
02:24:35 Sexual Position (Spoons) [Posición Sexual (Cucharas)]
02:26:24 Lubrication/Arousal (Lubricación)
02:27:11 Ejaculation (Precoz)
02:27:30 Sleep After Sex (Sueño Después del Sexo)
02:29:04 Impotence (Impotencia)
02:32:16 Penile Implant Pump (Bomba de Implante del Pene)
02:36:13 Erogenous Zones (Zonas Erógenas)
02:38:02 Syphilis (La Sífilis)
02:42:44 Anal Sex (Sexo Anal)
02:47:20 Rimming (Beso Negro)

02:49:08 EPISODE 6 (EPISODIO 6)

02:50:50 Group Sex & Swinging (Sexo en Grupo y Balanceo)
02:59:08 Sexual Position (X Position) [Posición Sexual X)]
03:00:09 Spanking (Nalgadas)
03:04:19 Lichen Sclerosis Disease (Vulva) [Liquen esclerosis Enfermedades]
03:11:57 Sex Toys (Vibrators, Anal Beads etc) [Juguetes Sexuales (Vibradores, Bolas Anales, etc)]
03:15:02 Bondage (Fetishism, Mummification, Sleeping Sacks) (Fetichismo)

03:22:28 EPISODE 7 (EPISODIO 7)

03:23:40 Aphrodisiacs (Food, Drug, Scent) (Part 1) [Afrodisíacos (Parte 1)]
03:28:00 Semen Taste (Semen Sabor)
03:29:13 Sexual Position (Splitting the Cicada)(Thin Penis) [Posición Sexual (La División de la Cigarra) (Pene Delgado)]
03:34:41 Genital Crabs (Cangrejos Genitales)
03:39:23 Older Age Sex (Including Full Size Dolls) [Mayor Edad Sexo (incluyendo Muñecas de Tamaño Completo)]
03:45:44 Reclaim Sexual Fitness (Reclaim Bienestar Sexual)
03:49:00 Sex in Public Places (Cottaging) [El sexo en Lugares Públicos]

03:56:00 EPISODE 8 (EPISODIO 8)

03:57:24 Cosmetic Vaginal Surgery (Labiaplasty/Designer Vaginas) [Cirugía Estética Vaginal]
04:03:18 Sexual Position (Lotus Position) [Posición Sexual (Lotus Position)]
04:08:22 Transsexual/Gender Re-Alignment (Part 1)[ Transexuales / Sexo Re-Alineamiento (Parte 1)]
04:14:22 What is Semen? (& Fertility) [¿Qué es el semen? (Y Fertilidad)]
04:20:16 Aphrodisiacs (Part 2) [Afrodisíacos (Parte 2)]
04:21:36 Transsexual/Gender Re-Alignment (Part 2) (Penile Removal) [Transexuales / Sexo Re-Alineamiento (Parte 2) (Eliminación del Pene)]

עיסוי עד הבית באזור ראשון לציון והסביבההשרות ניתן לנשים בלבד על ידי אישה מעסה מקצועית עם תעודות וניסיון רב

*** לנשים בלבד *** לנשים בלבד *** לנשים בלבד *** לנשים בלבד *** לנשים בלבד *** לנשים בלבד *** לנשים בלבד *** לנשים בלבד ***


השרות ניתן לנשים בלבד על ידי אישה מעסה מקצועית עם תעודות וניסיון רב


כחלק מהעידוד שלי לקידום עסקים קטנים, בעיקר בבעלות של נשים, אני ממליצה לכם בחוםםםםם על הידיים המדהימות של רונית - מומחית בעיסוי רפואי בעלת ניסיון של שנים בתחום.
ניתן להזמין עיסוי עד הבית באזורים ראשון לציון, בת ים, נס ציונה, חולון, רמלה ורחובות.
ספורטאי ותיק? מתאמן חדש בחדר כושר והשרירים כואבים? רוצים להפתיע מישהו במתנת יום הולדת או יום נישואים? רוצים לפנק כלה לקראת חתונתה?
זקוקים לאזן את זרימת האנרגיה והדם בגוף? סטודנטים בתקופת בחינות לחוצה ומנהלים עמוסים בעבודה.... כולכם מוזמנים לקבל אנרגיות חיוביות מידיה הקסומות של רונית. רונית היא מעסה בכירה במגוון סגנונות עיסויים - עיסוי רפואי, עיסוי שוודי, עיסוי בסגנון רקמות עמוק, עיסוי תאילנדי, צרפתי, סיני, כוסות רוח, אבנים חמות ונרות הופי
מעסה רפואית בכירה מוסמכת ובעלת ניסיון רב תעניק לך עיסוי מקצועי עד הבית.
45 דק'-150 ש"ח
60 דק'-200 ש"ח

אפשרות לשובר עיסוי במתנה
לקביעת תור ולהזמנת עיסוי עד הבית חייגו 0503877384 רונית

יום שישי, 25 באוקטובר 2013

"הם הפסיקו לקרוא לאדמה 'מולדת'...היום זה 'נדל"ן" ".... אגדת עם פלסטינית - יוצר לא ידוע (מסתובב ברשת)

וִיהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ שֶׁתִּשְׁמְרֵנוּ מֵרוּחַ סוֹעָה מִסוֹעַר וּמִצַעַר, וְתוֹצִיא רוּחַ טוֹב מֵאוֹצְרוֹתֶיךָ לְהַנְהִיג אֶת סְפִינַת הָאֲוִיר, וְחַזֵק כָּל מַנְהִיגֶיהָ שֶׁיִנְהֲגוּ אוֹתָהּ כָּרָאוּי, וְהַגִיעֵנוּ אֶל מְחוֹז חֶפְצֵנוּ לְחַיִים וּלְשָׁלוֹם בְּלִי שׁוּם פַּחַד. שָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִילֵנִי, אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָּךְ. וַאֲנַחְנוּ נְבָרֵךְ יָהּ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם, הַלְלוּיָהּ


יושב איכר לסעוד עם בנו הקטן, והאיכר אומר לבנו: "תסתכל 
סביב, יא איבני, ותראה את האדמה השחורה והטובה- כל זה שלנו. פעם גרו כאן יהודים 'ציונים ', והם בנו כפרים וחרשו את השדות ואהבו את עבודת האדמה והפריחו את השממה. "
הבן מביט באביו האיכר בעיניים וגדולות ושואל: "ומה אנחנו עשינו ?"
"אנחנו, יא איבני - עונה האיכר - נלחמנו ביהודים כי חשבנו שהם באו לגזול את אדמתנו. מאה שנים נלחמנו בהם. אבל הם חרשו את האדמה והיו מוכנים להילחם ולמות בשבילה.
הם הקימו כפרים בכל הארץ, וגם מדינה יפה, יא איבני, מדינה ' ציונית'
הם שמו "ציונים" ולא הצלחנו לנצח אותם ".
"לאן הלכו כל היהודים, אם הם היו חזקים כל כך ?"
"הרוח לקחה אותם, יא איבני. הם נעלמו כמו הטל על העלים.
פתאום נמאס להם מהמלחמה, נמאס להם מהאדמה, והם רצו שלום.
ולא רצו יותר להילחם בשביל האדמה, ושלא ימותו יותר החיילים שלהם במלחמה ". "בחייאת אבויה!
שלום בלי אדמה? מה יעשו היהודים רק עם שלום בלי אדמה ?"
*************************************
"נעשו מג'נונים היהודים ורק שלום עניין אותם. והאמהות של החיילים הגיבורים יצאו לרחובות ועשו הפגנות.
ואנחנו, יא איבני, נתנו להם את מה שביקשו, נתנו להם שלום".
"אז לאן הלכו, יא אבויה, אם נתתם להם שלום ?"

בסוף יהיה שלום אבל לא תהיה מדינה
נתנו להם שלום, יא איבני, והם נתנו לנו אדמה.
כל פעם קצת. והיום כל האדמה שלנו וכל השלום שלהם.
יש להם עוד קצת אדמה בחוף הים, אבל למי זה איכפת ?
בעוד כמה שנים גם את זה הם יתנו. הם כבר לא אוהבים אדמה, הם אפילו שכחו מי היו הציונים שפעם בנו כפרים והפריחו את השממה.
הם הפסיקו לקרוא לאדמה מולדת
******************************"**
והם קוראים לה נדל"ן,
********************
וכמה שהנדל"ן יותר קרוב לים הם אוהבים אותו יותר, כי הוא נותן להם יותר כסף ".
*****************************/span>************
מתי תיקח אותי לראות את היהודים שגרים בנדל"ן על החוף, אבויה ?"
"פעם אקח אותך, יא איבני, לראות את הבתים הגבוהים של היהודים על החוף ליד הים. ועכשיו תסתכל סביב ותראה את החרמון והכינרת והתבור ותדע שכל זה שלנו . ותזכור שאדמה זה הדבר הכי חשוב והכי יקר שיש לבן אדם, יותר יקר מאשה שלו , יותר יקר מבן שלו,
יותר יקר מחיים שלו, יותר יקר משלום "
. והאיכר קם לאיטו, אוחז בידו את מחרשתו
והמשיך לפתוח תלם ארוך באדמה השחורה באדמה המקודשת שפעם הייתה לה חזון ...
אבד החזון, ואנו הרווחנו.הם נתנו לנו את האדמה
על מגש של זהב. מג'נונים היהודים האלה.
**********************
מוגש כחומר למחשבהלהעמיד לדין את אבנר גבריהו פושע המלחמהאבנר גבריהו הוא פושע מלחמה. הוא הקים את קבוצת שוברים שתיקה והוזמן להעיד באו"ם על הפשעים שביצע כחייל. הוא מתאר איך ראה ערבים נהרגים סתם כך על ידי חיילי צהל ללא סיבה מוצדקת והוא לא עשה כלום כדי למנוע את ההרג בניגוד לתורת הלחימה של צהל ובניגוד לחוק הצבאי בשטחים. לאור עדותו יש למהר להעמיד אותו לדין באשמת פשעי מלחמה (ובהתבסס על הודאתו האישית). לא יכול להיות שחייל מתוודה על פשעים שהוא פשע ועוד יכתוב על זה ספר ויוצא מזה בלי עונש.
אבנר גבריהו (שוברים שתיקה והקרן החדשה, מדינות ערב ואירופה...) טוען שחיילי צהל עושים פשעי מלחמה. לדבריו, הוא עצמו היה נוכח בהם... למה לא מאמינים לו (ולחבריו) ומסגירים אותו להאג על פשעי מלחמה שביצע על פי הודאתו ?
צה"ל הוא צבא מוסרי. אם ישנם מקרים בהם חיילי צה"ל ביצעו פשעי מלחמה, כמו במקרה של הטבח בכפר קאסם והאונס של הילדה הבדואית בדרום בשנת 1949, מדובר במקרים חריגים ויוצאי דופן, עשבים שוטים. המעורבים נשפטו ונאסרו בהתאם. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהרוב המכריע של פושעי המלחמה (על-סמך הודאתם בארגון הממומן על ידי הקרן לישראל חדשה "שוברים שתיקה") באו מהשמאל קיצוני. מה שמאשר את העובדה שלהיות מוסרי או להיות שמאלני.
להלן עדותם של חבריו ליחידה של גבריהו, הטוענים כי המקרים עליהם מעיד גבריהו בפני כל מי שמוכן לשמוע מעולם לא התרחשו בפועל:היי אבנר, זה אנחנו החברים שלך מהצבא, מהעורב. החלטנו גם אנחנו לשבור שתיקה. רוצים להפסיק לקרוא כבר עכשיו? אז אל. אנחנו היי...
Posted by Michael Le on Wednesday, January 13, 2016
הנכם מתבקשים לסייע כדי למנוע טרור כנגד חיילי צה"ל - בואו להעיד.עוד מילה קטנה על ארגון שוברים שתיקה ו"מלחמתם" למען טוהר הנשק בצה"ל, והפעם מפיו של גדול השמאלנים פרופסור אסא כשר. דבריו נאמרו בכנס של עמותת דור שני לפלמ"ח שהוקדש לנושא "טוהר הנשק" אז השתלח פרופ' כשר בתנועת ,שוברים שתיקה.


Avner Gvaryahu, leader of a group called "Breaking the Silence" was invited to the United Nations to speak about war crimes he had participated in and witnessed as an Israeli Soldier. At the meeting, he described how Palestinians are frequently killed by the Israeli soldiers for trivial reasons. He described how Israeli soldiers routinely steal from Palestinians in the process of searching their homes. In not so many words, Gvaryahu is no more than a war criminal for doing those crimes. he should put to jail, now after he admits his crime. his dids do not represent the moral actions of the Israeli soldiers. he is a sick man


יום רביעי, 16 באוקטובר 2013

מושיק עפיה מציג: החרדה שכמעט ריסקה לי את הקריירה
 
עד לפני שנה וחצי הוא היה אחד הזמרים המצליחים בתעשייה - הופעות, להיטים ברדיו, ומיליונים בבנק - ובן לילה הכל נגמר. מושיק עפיה הבטיח לתכנית ריאליטי שיתגבר על חרדת הטיסה שלו וישתתף בצילומים בחו"ל. אבל רגע לפני הוא עשה סיבוב פרסה, נסע הביתה ושקע בדיכאון. כעת הוא מספר על התקופה הקשה בחייו
בסוף השבוע האחרון מושיק עפיה חגג יום הולדת 39. חגג זה תיאור קצת מוגזם אולי. הזמר שבמשך עשור לא הספיק לחגוג, העדיף הפעם להסתגר בבית ולא לעשות עניין גדול. "לא היה לי חשק לצאת מהמיטה, לקח לי זמן לעכל - ראבאק, מה עשית?", הוא אומר.
מה שמיוחד בסיפור של מושיק עפיה, בשונה ממקרים אחרים של אמן גדול שנפל והתרסק, הוא שהנפילה הזו היא באשמתו, ומה שיותר מפתיע היא העובדה שהוא לא מתבייש להודות בזה. "הייתי בדאון, תקופה שכמעט שום דבר לא עניין אותי, הייתי עסוק בלהעניש את עצמי", הוא משחזר. "הייתי מסתובב בבית ומאחל לעצמי שיהיה לי אפילו גרוע יותר".
סיבוב הפרסה שעלה מיליונים, לפני שנה וחצי הוא אמור היה להשתתף בתוכנית הריאליטי "חי בלה לה לנד", ששולחת זמרים מישראל להרפתקה נוצצת בהוליווד ונותנת להם צ'אנס להתערבב בתעשיית הבידור הגדולה בעולם. עפיה סומן ככוכב הגדול של העונה, קיבל כמעט מיליון שקל על ההשתתפות, ובמשך חודשים צחצח את האנגלית עם מורים פרטיים.
עפיה אמנם שיתף את ההפקה בכך שהוא סובל מקלסטרופוביה קשה שגורמת לחרדת טיסות, אבל הבטיח שהפעם הוא יתגבר על הפחד ויעלה על המטוס. "הוא היה נורא לחוץ הוא הזיע, לא הבנתי מה קורה, זה לא היה מושיק", מספרת אשתו לשעבר. "24 שעות לפני, קרה לי משהו בגוף, התחלתי להזיע ואמרתי שאני לא טס", הוא משחזר. אבל הסיפור של עפיה לא התחיל שם, אחרי עשר שנים של הופעות מיוזעות במועדוני לילה, דואט אחד שהקליט עם שלומי סרנגה הזניק את מושיק עפיה בין לילה - לליגה של הגדולים. "החלום המתוק" של עפיה נמשך כמה שנים, שבהן בקושי ירד מהבמה.
עם 35 הופעות בחודש ומיליוני שקלים בחשבון הבנק, המטוס ל"לה לה לנד" היה אמור לקחת אותו לא רק ללוס אנג'לס, אלא לשיא נוסף בקריירה, אבל במקרה שלו, הדלתות המסתובבות היו מהירות ואכזריות במיוחד. "התכוונתי ללכת לראות עולם, אבל פתאום גיליתי שהיומן שלי ריק מהופעות", הוא אומר. "עם תחבר את הסכום שהחזרתי על ההשתתפות בתוכנית, הבנקים לא נשארים החברים הכי טובים שלך".
"כשהתגרשנו, זלגו לנו דמעות"- ההחלטה להישאר בארץ הפכה לכדור שלג, שאת ההשלכות שלו אף אחד לא יכול היה להעריך. מאמן שהופיע כל ערב לפחות פעם אחת, עפיה מצא את עצמו יושב בבית יותר מחצי שנה בלי הופעות. בתקופה הזו הוא נאלץ למכור שני בתים שרכש, ובבת אחת לוותר על החיים הטובים שכל כך אהב.
המערבולת שנוצר מול הבנקים בעקבות הקשיים הכלכליים, לא פסחה עם על החיים האישיים של עפיה, שמלוס אנג'לס היה אמור להמשיך לירח דבש עם אשתו נטלי. השיא של המשבר הגיע לפני שלושה חודשים, כשהשניים החליטו להתגרש, שנתיים בלבד אחרי שהתחתנו. "בטקס הגירושים בכינו, זלגו לנו דמעות", הם משחזרים. "זה טקס לא נעים".

מלחמת קבר יוסף אוקטובר 2000 - סרט תיעודיסמל שני מדחת יוסף (5 בינואר 1981 - 1 באוקטובר 2000) הוא חלל ממוצא דרוזי המשרת במשמר הגבול, שנפצע בקבר יוסף בתחילת האינתיפאדה השנייה ומת מאיבוד דם, מאחר ולא פונה במועד לקבלת טיפול רפואי. מותו של מדחת יוסף גרר ביקורת ציבורית נוקבת, על פיקוד צה"ל ועל ממשלת ישראל, בשל ההתעלמות מהערך הבסיסי של "אי השארת פצועים בשטח" הנהוג בצה"ל.
מתחם הקבר הותקף על ידי חמושים במאי 2000 תש"ס. באירוע זה נפצע קל קצין, אשר פונה מהמתחם באופן מתואם על ידי כוחות פלסטינים כעבור 4 שעות מהפציעה.‏

באוקטובר 2000, עם תחילת המהומות שבישרו את פרוץ אינתיפאדת אל אקצה פונה המתחם מאזרחים בהוראת מפקד חטיבת שומרון יוסי אדירי, אך בקשתו לפינוי המתחם גם מהכח צבאי לא אושרה. זמן קצר לאחר מכן הותקף המתחם והכח המצומצם ששהה בו (12 שוטרי מג"ב) על ידי קבוצה גדולה של פלסטינים חמושים. במהלך המתקפה, ביום השני של ראש השנה תשס"א (1 באוקטובר 2000), נפגע שוטר מג"ב, מדחת יוסף, ודימם למוות במשך כ־3 שעות, כאשר במהלך זמן זה נערכו ניסיונות כושלים לתאם את חילוצו עם המשטרה הפלסטינית. במהלך הימים הבאים הוחלף הכח שהגן על המתחם מספר פעמים בשיירות שלוו על ידי כוחות פלסטינים. לבסוף, כעבור ששה ימי קרב, ב־ח' בתשרי תשס"א, 7 באוקטובר 2000, נסוג כח צה"ל מהמתחם, לאחר שהפלסטינים הבטיחו לשמור על המתחם. בעקבות אירוע זה התחוללה סערה ציבורית חריפה.

למרות ההבטחה, הרסו פלסטינים את הקבר והקימו במקומו מסגד. המתחם הושחת‏ ונשרף,‏כמה פעמים מאז עזיבתו. כן נהרסה כיפת המבנה‏ והושלכה בו אשפה‏.

לאחר עזיבת מתחם הקבר הקימו ישראלים תושבי האזור "נקודת לימוד" ליד הכניסה הדרומית לשכם, בשם "תועה בשדה", שנועדה להזכיר את נטישת קבר יוסף.

יום שבת, 12 באוקטובר 2013

אדמה משוגעת - סרט ישראלי לצפייה ישירה
הסרט מציג קיבוץ בדרום ישראל, בשנות ה-70. מירי היא אלמנה מעורערת בנפשה ודיכאונית, המתקשה ליישר קו עם האידאולוגיה של האחידות והשוויון הקיבוציים, ובולטת בחריגותה. העלילה מעמידה במרכז את דמותו של דביר, בנה המתבגר של מירי, המוצא עצמו נקרע בין ערכי הקיבוץ והחינוך המשותף שלאורם הוא מתחנך, מול התנהגויות לא הולמות של חברים בקיבוץ, ויחסיו הקרובים עם אמו החריגה והמעורערת, עליה הוא מנסה להגן.


יום שלישי, 8 באוקטובר 2013

איך לקבל רישיון עסק לבית בושת בישראל?

רבות ורבים עוסקים בזנות ובתעשיית המין אבל לא תראו במס הכנסה עסקים שמוגדרים כחלק מתעשיית המין - פקידי השומה לא יידעו איך להגדיר אותם. אישה שלמשל ניסתה לרשום את העסק שלה כבית זונות התבקשה לשנות זאת להשכרת חדרים. מעטים מוכנים להודות שהם עובדים בעשיית המין. אלו שכן, לא יפרסמו זאת ברבים ולא יקשרו את זהותם למקצוע העתיק בעולם. מעבר לכך, הלקוחות שלהם לא יודו שהם פונים למקצוע העתיק בעולם. למרות הבעייתיות בחקיקה ובהכרה למס, ברמת גן פועלים בתי בושת רבים, רובם עם רישיון עסק.
לפי החוק, אמנם זנות זה חוקי אבל הסרסרות אסורה - אסור לחיות על חשבונה של זונה. בתי הזונות עוקפים את החוק בכך שהעסק מוגדר כמועדון חשפנות. יחד עם זאת, המועדון תופס קומה אחת אבל לעסק נלווה עוד 2 קומות עבור החדרים הפרטיים, שם החשפניות משלימות הכנסה. יכול להיות שזה מסתכם בלפ דאנס בלבד. ברור שזה נגמר במקרים רבים במין אוראלי ואפילו בקיום יחסי מין מלאים.

יום שישי, 4 באוקטובר 2013

אם אי אפשר לראות את זה, איך אפשר לאכול את זה?
זוכרים את התחקיר בכלבוטק בנוגע להתעללות בבעלי החיים מטעם עובדי משחטת אדום אדום? השבוע החליטו להעמיד לדין ארבעה חשודים בהתעללות. אף אחד מהנאשמים אינו שייך לדרג הניהולי או הבכיר של אדום אדום ותנובה. החקירה התנהלה בעצלתיים - התחקיר שודר בדצמבר 2012. כמעט שנה לאחר השידור, רק באוקטובר 2013, החליטו להגיש כתבי אישום כנגד מתכונת מצומצמת של מתעללים ונושא אחריות. האשמים העיקריים - תנובה בעלת המשחטה ומשרד החקלאות שאמור לפקח על הפעילות עדיין לא שילמו את המחיר ולא הפיקו לקחים ראויים. נראה, כי גם פקחי הכשרות שמטרתם למנוע צער בעלי חיים יצאו נקיי כפיים מהחקירה - ראוי לציין שמדובר במשחטה עם כשרות מהדרין שאמורה להיות עם השגחה מוגברת של כשרות ולפיכך, גם למנוע צער מבעלי החיים. אבל אם אי אפשר לראות את זה, איך אפשר לאכול את זה?בכל אופן, מה שראיתם זה את התחקיר המצונזר. חסכו מכם את הצילומים שממש דוחים. למה?אם אתם לא יכולים לצפות בזה, איך אתם יכולים לאכול את זה? אין שחיטה הומנית. עד לרגע השחיטה, בעלי החיים מוחזקים בתנאים גרועים ולא הומניים. ובכלל, הסיבה העיקרית לסלמונלה ולחיידקי קולי בבשר זה צואה. הנה הבשר שלכם. איך אתם יכולים לאכול בשר?
האם רטלין הוא הפתרון להכל?


היה פעם תלמיד שעשה הרבה בעיות בכיתה, הפריע בשיעורים, השמיע כל מיני קולות, רב עם החברים, בקיצור - המצב הפך לבלתי נסבל. המורה שלו היה אובד עצות, ואחרי שניסה בטובות וברעות ולא עזר כלום, הוא הזמין את ההורים לשיחה.
ההורים הגיעו נבוכים, והמורה גלל לפניהם את כל מה שעושה הילד ואת כל מה שהוא ניסה לעשות איתו, ושאל אותם מה הם מציעים.
אמר לו האב: "מה אתה רוצה שאעשה? גם אני דיברתי אתו וביקשתי ממנו והענשתי אותו, ולא עזר כלום".
אמר המורה: "אולי תקחו אותו לאבחון?"
אמרה האם: "אני לא מאמינה בזה, זה לא יעזור כלום, וזה לא מעשי".
אמר המורה בזהירות: "אם אין ברירה - אולי כדאי לתת לו ריטלין?"
אמר האבא: "אבל מאיפה אשיג ריטלין?"
 אמר המורה: "אין בעיה, אני אשיג לכם ריטלין, וכל בוקר הילד יקח כדור והכל יהיה בעז"ה בסדר".
אמרה האמא: "אני בבוקר יוצאת לעבודה מוקדם, ובעלי בתפילה, ויש בלגן בבית בבוקר, מי ידאג כל יום שהוא יקח את הכדור"?
ענה המורה: "אני יכול לעזור לכם גם בזה, אני עצמי אדאג כל בוקר לתת לו את הכדור".
אמר האבא: "זה לא בא בחשבון, כל התלמידים ידעו שהוא לוקח כדור, יהיה מזה פרסום ובזה אני לא מעונין!"
חשב המורה ואמר: "יש לי רעיון. כל יום בהפסקה אחרי התפילה אבקש ממנו ללכת לחדר המורים ולהכין לי כוס קפה, ובתא שלי יהיה ריטלין והוא יקח כל יום כדור, אף אחד לא ידע מזה והכל יהיה בסדר".
הססו ההורים מעט, ולאחר מכן הסכימו, אבל אמרו שהם מעדיפים שכלפי הילד זה יבוא מהמורה והם 'לא בעסק'. וכך היה: המורה הניח קופסא עם ריטלין בתא שלו בחדר המורים, הסביר לילד בשקט את התוכנית, וכל יום אחרי תפילת שחרית בכיתה הוא ביקש מהילד לגשת לחדר המורים ולהכין לו כוס קפה, הילד היה חוזר עם הקפה והכל עבר בשלום. ואכן המצב בכיתה נרגע, הילד כבר כמעט לא נזרק מהכיתה, לא היה עצבני, לא רב עם חבריו וכו' וכו', ובכלל האווירה בכיתה נהייתה יותר רגועה.
אחרי כמה שבועות האמא שואלת את הילד: "נו, מה נשמע בכיתה?" והילד עונה "מצויין"! והיא שואלת: "המורה מרוצה ממך?" והילד עונה: "כן, הכל עכשיו מצויין!" אז היא שאלה: "תסביר לי, מה קרה פתאום שהכל נהיה כל כך טוב"?
ענה הילד: "פשוט מאוד, כל בוקר אחרי התפילה המורה שולח אותי להכין לו כוס קפה, ואני נכנס לחדר המורים, מכין לו קפה, לוקח כדור מהתא שלו ושם לו בקפה, אני מביא לו והוא שותה את זה, ואח"כ הכל בכיתה מאה אחוז"!