מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 30 בספטמבר 2022

סכנה עצמית וסיכון לזולת – בחינת חובת ההצלה בשיטת המשפט בישראל כולל בחינת חוק לא תעמוד על דם רעך והשוואה לחוק השומרוני הטוב בארצות הברית

 
עבודת סמינריון בנושא :
סכנה עצמית וסיכון לזולת – בחינת חובת ההצלה בשיטת המשפט בישראל כולל בחינת חוק לא תעמוד על דם רעך והשוואה לחוק השומרוני הטוב בארצות הברית

תוכן עניינים

תקציר

1
פרק 1 – סכנה עצמית וסיכון לזולת : הצורך בהסדרת חובת ההצלה באמצעות חקיקה
3

1.1 הגדרתם של הדין הפלילי והעבירה הפלילית בשיטת המשפט
3

1.1.1 תפקידו של הדין הפלילי בהענשת עבריינים
3

1.1.2 העבירה הפלילית
4

1.2 מעשה ומחדל בשיטת המשפט בישראל
4

1.2.1 ההבדל בין מעשה ומחדל
5

1.2.2 מחדל ישיר ומחדל עקיף
5

1.3 הצורך בהסדרת חובת ההצלה בשיטת המשפט בישראל
6
פרק 2 – משפט משווה פסק דין זר: מקורות חובת ההצלה בהלכה היהודית ובשיטת המשפט האמריקאית
8

2.1 חובת ההצלה במקורות היהודים
8

2.2 חובת ההצלה בשיטת המשפט בארצות הברית
10
פרק 3 – התפתחות חובת ההצלה בחוק בישראל : לא תעמוד על דם רעך וחוקים קרובים
14
פרק 4 – התייחסות לחקיקה בנוגע לחובת ההצלה במסגרת פסקי דין
17

4.1 פסקי דין עד לשנת 1998
21

4.2 פסקי דין הנוגעים לחובת ההצלה החל משנת 1998
21
פרק 5 – התנגשות החוק מול חוקים נוספים בשיטת המשפט בישראל
25

5.1 סיכון עצמי להצלת הזולת ומקומם של דיני החרום בסדר הדין והגנות לאי עשיית חובת הצלה
25

5.2 פסקי דין העוסקים בסייגים כהגנה לשם ביצוע או אי ביצוע חובת ההצלה
27
מקורות
29

תקציר
עבודה זו עוסקת בסוגייה מהותית מבחינה מוסרית ומשפטית – חובת ההצלה והשלכותיה על האדם הנמצא בסיכון ודאי או בספק סכנה וכן, בהשלכות על האדם הנחשף לכך שזולתו מצוי בסכנה. במסגרת זו, אתמקד בחובת ההצלה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשיטת המשפט בישראל, ובפרט בחוק לא תעמוד על דם רעך1 . במסגרת זו, עולה השאלה, האם הערכה, כי הושטת העזרה, כפי שנדרש בחוק לא תעמוד על דם רעך אפשרית ללא סיכון עצמי או סיכון הזולת באופן אובייקטיבי או שיחול מבחן סובייקטיבי, מבעד לעיני מושיט העזרה הפוטנציאלי.
ראשית, במהלך הפרק הראשון בעבודה, אבחן את הצורך ביישומה של חובת ההצלה באמצעות חקיקה בשיטת המשפט בישראל. הצורך בחובת ההצלה בשיטת המשפט נועדה לספק מענה לקושי הקיים בהרשעת העושה בעבירה מסויימת על ביצוע בדרך של במקרים בהם בעת המעשה, לא התקיים היסוד הנפשי הנדרש לשם הרשעה או שהמעשה נעשה באין שליטה.
בהמשך, מטרת הפרק השני הנה לסקור שני מקרים של משפט משווה, כאשר תתבצע בחינת חובת ההצלה בשתי שיטות משפט – ביטוי חובת ההצלה וביטוי הסכנה העצמית לעומת הסיכון לזולת הן בשיטת המשפט המצויה בהלכה היהודית והן כפי שהסוגיה באה לידי ביטוי בשיטת המשפט בארצות הברית. מבחינתי את הסוגיה כפי שהיא מתבטאת בהלכה היהודית, יש להציל את האדם שחייו נתונים בסכנה, גם במידה והדבר כרוך בסיכון חייו של אדם אחר, מאחר וערך החיים ביהדות מחייב זאת. יחד עם זאת, יש להתחשב במידת הסיכון לחייו של המציל. בנוסף לכך, מסקירתי את חובת ההצלה בשיטת המשפט בארצות הברית עולה, כי איש כוחות הבטחון או הרפואה אשר פעל למען הצלת חייו של אחר גם בלי שנדרש לכך, הנו פטור מאחריות להשלכות ניסיונותיו להצלה באמצעות חוק השומרוני הטוב. אך חובת ההצלה אינה קיימת בשיטת המשפט האמריקנית.
במסגרת הפרק השלישי בעבודה, אבחן את החוק הישראלי לא תעמוד על דם רעך כחובת הצלה כללית וחוקים קרובים העוסקים ביישומה של חובת ההצלה בשיטת המשפט הישראלית. מבחינתי את החוק עולה, כי בעת ההרשעה בהפרת חובת ההצלה, הדבר כרוך בהטלת קנס על הצופה מהצד. יתרה מכך, החוק אינו מגן על המציל מפני נזקים הנגרמים במהלך פעולת ההצלה ואף אינו עוסק בקשר בין רמת ודאות הסכנה בה מצוי הזולת ובין רמת הסיכון אותו המציל לוקח על עצמו במסגרת פעולת ההצלה.
הפרק הרביעי בעבודה זו יעסוק בסקירת חובת ההצלה במסגרת פרשות לפני יישומו של חוק לא תעמוד על דם רעך בשנת 1998 ולאחר חקיקת החוק. מסקירת פרשות שונות עולה, כי חובת ההצלה הוכרה בשיטת המשפט הישראלי עוד לפני חקיקת החוק בשנת 1998. בנוסף, מבחינת פרשות בהן הוגשו כתבי אישום בגין חוק לא תעמוד על דם רעך נראה, כי הוא מאבד מיעילותו, הן מאחר ומדובר בקנס בלבד והן מאחר ובמסגרת כתב האישום, הוגשו טענות בסעיפים עם רמת ענישה חמורה יותר ולמעשה, תעמוד לנגד הנאשם טענת זוטי דברים במידה ויורשע גם בגין חוק זה.
לבסוף, מטרת הפרק החמישי הנה לבחון התנגשויות בין חוק לא תעמוד על דם רעך לחוקים אחרים בשיטת המשפט בישראל. ממצאי סקירתי ספרק זה עולה, כי מבחינתי זו עולה, כי החובה להצלת חיים במחיר סיכון חייו של הפוע להציל, סותרת את זכותו להגנה עצמית בהתאם לחוק יסוד : כבוד האדם וחרותוו2. אמנם חובת ההצלה לא קיימת בשיטת המשפט הישראלית, אך ישנו ביטוי לחובה זו בפסקי דין במסגרת פרשות העוסקות בהעמדת חיי אדם בסיכון.

זו 


יום רביעי, 28 בספטמבר 2022

*למוקד השירות של שטראוס מים- תמי 4 בטבריה דרושים נציגי שירות*


 

🌟בואו להעניק שירות איכותי ללקוחות החברה בנושאי חשבוניות, שליחויות, שירות ותפעול המכונה

🌟 הכשרה מקיפה ועניינית

🌟 לאחר תקופה של התמקצעות קיימת אפשרות למעבר לעבודה היברידית משולבת בית מוקד

🌟תהליך מיון מהיר,אישי ועוטף מהרגע הראשון

🌟המוקד פעיל בין השעות 8:00-17:00 נדרשת זמינות למשרה מלאה

🌟 עבודה בטבריה בימים א-ה + שישי לסירוגין

*למי מתאימה המשרה?*

תודעת שירות גבוהה, יעילות ותקתקנות, כושר התנסחות ברמה גבוהה, שליטה בעבודה מול מחשב.

לפרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨🔥יום שני, 26 בספטמבר 2022

עבודת סמינריון בנושא - דמות היהודי בתעמולה הנאצית


 


עבודת סמינריון בנושא - דמות היהודי בתעמולה הנאצית 

מוגש ל: 

שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי 

תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1
תרבות התקשורת
2
1 .2
התפתחות התעמולה
3      1.2.1 מהי תעמולה?
     1.2.2 היסטוריוגרפיה
3
4
1 .3
תעמולה בשימוש המפלגה הנאצית 5
    1.3.1 הרקע לתחילת השימוש בתעמולה על ידי הנאצים 5
    1.3.2 מאפייני התעמולה הנאצית ועקרונותיה 7
פרק 2 – התעמולה הנאצית נגד היהודים          

     2.1 דמות היהודי בתעמולה הנאצית          

      2.2 תרומת התעמולה נגד היהודים להשגת מטרות הנאצים
1 4
1 4
1 7
פרק 3 – דיון ומסקנות
2 2
סיכום
2 5
מקורות
2 6
תקציר “העבר אינו מת. אנחנו חייבים לבחון אותו ולדעת כיצד לזהות את מאפייניו” (ויקטור שקולבסקי) 

התמיכה הרבה שקיבל היטלר בקרב אזרחי גרמניה ושיתוף פעולה מצד אזרחים רבים בקרב מדינות שנכבשו במהלך מלחמת העולם השנייה, היו תחת השלטון הנאצי וכן, נחשפו לאידאולוגיה הנאצית ולשואה הנה בלתי נתפסת. בכדי להשיג את מטרותיו, היטלר עשה שימוש רב בתעמולה במטרה לשנות את תדמיתו מהתגלמותו של הרוע למושיע של גרמניה ואף מושיעו של העולם מכוח הרשע הגלום בדמותו של היהודי. באמצעות התעמולה, היטלר סחף אחריו מליוני אנשים, שסייעו לו ליישם את האידאולוגיה הנאצית. באמצעות התעמולה, היטלר וצוות התועמלנים הגרמני יצרו תדמית מרשעת לאויבי הרייך, אשר אינם גרמנים ושייכים לגזע נחות המרעיל את גרמניה ואת העם הגרמני. במסגרת עבודה זו, תיבחן סוגיה אחת מני רבות מתחום השואה ותרומתה של הנאציזם לאנושות – השפעתה של התעמולה הנאצית כלפי דמותו של היהודי בכדי להשיג את מטרותיה כלפי העם היהודי. מטרת העבודה הנה לבחון כיצד היטלר והמפלגה הנאצית השתמשו בתעמולה פוליטית כדי ליצור את דמות היהודי בעיני האומה הגרמנית? בנוסף, במסגרת העבודה תיבחן כיצד דמותו של היהודי, כפי שהצטיירה במסגרת התעמולה הנאצית, סייעה למפלגה הנאצית להשיג את מטרתה ליישום תכנית הפתרון הסופי? בהתאם לכך, ניתן לשער כי דמותו של היהודי הצטיירה כשלילית ביותר. לפיכך, ניתן לשער כי העם הגרמני התייחס לעם היהודי כאל אויב לכל דבר ועניין ולא כאל בני אנוש.

זו 


*לארגון בריאות מוביל דרוש/ה נציג/ת זימון תורים בראשון לציון בראשל"צ*


 

✨התפקיד כולל זימון תורים לבדיקות מגוונות כגון קורונה, צפיפות עצם, ממוגרפיה ועוד (שיחות נכנסות)

✨המוקד פעיל בין השעות 08:00-16/17:00 ובימי שישי לסירוגין 08:00-12:00

✨עבודה בראשון לציון מערב מול קניון הזהב

✨ הכשרה מהירה של יומיים בלבד!

✨ קליטה מיידית, ראיון אישי ותהליך מיון מהיר.

✨המשרה מתאימה לבעלי תודעת שירות, רגישות, תקתנות, סבלנות ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת.


✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨

בהצלחה 🌟יום ראשון, 25 בספטמבר 2022

הקשר בין שימוש בהליכים גלובליים של תאגיד ובין היתרון הגלובלי המצוי בידיו


 

עבודת פרה סמינריון בנושא –
הקשר בין שימוש בהליכים גלובליים של תאגיד ובין היתרון הגלובלי המצוי בידיו

מוגש על ידי XXX XXX מספר ת. זהות

במסגרת הקורס ניהול אסטרטגי שמספרו 10908

תוכן עניינים

1. מבוא
1
2. גלובליזציה
2
2.1 התפתחות ומאפיינים
2
2.2 השפעת הגלובליזציה על יצירת סביבה התחרותית
3
3. הצלחת חברות בעידן הגלובלי
5
3.1 הגורמים המרכזיים אשר מובילים חברות להצלחה
5
3.2 אופן מדידת הצלחתן של חברות
6
3.2.1 אימוץ תכונות ייחודיות למגמת הגלובליזציה במסגרת הפעילות העסקית
6
3.2.2 מעורבות פוליטית
6
3.2.3 מבנה החברה וגודלה
7
3.2.4 התאמת הפעילות הכלכלית לרמת ההתפתחות של המדינה בה נערכת הפעילות
8
4. דיון
10
5. סיכום ומסקנות
13
5.1 מסקנות עיקריות
13
5.2 המלצות למנהלים
13
6. מקורות
15

1. מבוא
מגמת הגלובליזציה מאופיינת ביתרונות כלכליים הן ברמה המקומית והאזורית והן ביתרונות תחרותיים בקרב חברות. חלק מהמאפיינים של מגמת זו הנה הכמות ההולכת וגדלה של הסכמי הסחר בין מדינות, צמיחתם של כמות התאגדויות המסחר, הסרת חסמי סחר, עידוד ממשלתי לכניסתם של השקעות זרות, יצירת רפורמות ועוד. סחר חופשי ושטף מידע מאפשרים לכלכלה המקומית לצמוח ולחצות גבולות באופן המאפשר לארגונים לבצע פעולות כלכליות מבלי שהגבולות הלאומיים יגבילו את פעילותם.
חברות בין לאומיות הנם גורם לא ממשלתי המשפיע ביותר על יצירת כלכלה גלובלית. יכולת ניהול עסקים חובקי עולם מתאפשרת בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות, כמות הולכת וגוברת של הסכמי סחר, הקלות מס ועוד. תחומי העיסוק של החברות הללו אינו מוגבל ויכול להתמקד בהייטק, ביבוא – יצוא וכדומה. ברוב המקרים, החברה הבין לאומית תקים חברת בת במדינת היעד, אשר עברה הליך רכישה או מיזוג עם החברה הבין לאומית. הליך זה מתבצע כדי לחסוך בעלויות של חנויות ומפעלי ייצור במדינה בה נרכשה החברה המקומית וכן, המנגנון המופעל מכיר את השוק הקיים ואת התרבות המקומית. היכרות זו משפיעה בקביעת המחירים המותאמים לשוק המקומי.
למגמת הגלובליזציה יש תומכים ומתנגדים. מחד, כלכלת המדינה בעידן הגלובלי אינו מוגבל לגבולות הלאומיים של מדינה, הצמיחה הכלכלית הנה צפויה לעלייה וכן, ישנו ביטוי של שיפור בהליך הייצור ובהתפתחות הטכנולוגית. יחד עם זאת, הגלובליזציה תורמת באופן משמעותי לעליה באי השיוויון הכלכלי – חברתי בין מדינות, מאחר והיא מאופיינת בהסרת ההגנות על תנאי העבודה, פגיעה בשכר העובדים, העתקתם של מפעלים למדינות נחשלות, בהגדלת פערים ועוד.
הגלובליזציה הובילה לשינוי במאפייני התחרותיות של חברות. עליה בכמות תאגידים בין לאומיים, אשר פועלים במספר מדינות במקביל. הקמת ארגונים אלו נועדה להתמודדות באופן יעיל עם הגלובליזציה ולהנות מיתרונותיה. כדי לאםשר תחרות עם חברות מקומיות ובין לאומיות מתחרות, על החברה הבין לאומיות לאמץ אסטרטגיות תחרותיות, כגון מחירים טובים ובידול, מאחר והחברה פועלת בשוק תחרותי יעיל המספק לצרכנים מספר אפשרויות בחירה. מטרת העבודה הנה לבחון את הקשר בין מאפייני החברה המסחרית בעידן הגלובלי למידת הצלחתה של החברה.
במסגרת זו, עולה השאלה מהן נקודות המפתח להצלחת חברות בעידן הגלובליזציה? ניתן לשער, כי בעידן הגלובלי, חברה המאופיינת בהצלחה מסחרית, תבטא במסגרת פעילותה מספר נקודות מפתח – אימוץ תכונות ייחודיות למגמת הגלובליזציה במסגרת הפעילות העסקית של החברה ; מעורבות פוליטית ; מבנה החברה וגודלה ; וכן, התאמת הפעילות הכלכלית לרמת ההתפתחות של המדינה בה נערכת הפעילות.
במהלך הפרק השני, אסקור את המונח גלובליזציה כפי שהיא מוגדרת בספרות המקצועית ואציג את התפתחות מגמת הגלובליציה ואת מאפייניה. לאחר מכן, אסקור את השפעת מגמת הגלובליזציה על הסביבה התחרותית. הפרק השלישי נועד לסקור את הגורמים המובילים להצלחתן של חברות בעידן הגלובלי ואת אופן מדידת הצלחתו של תאגיד רב לאומי בשוק שהופך ליותר ויותר תחרותי בהשפעת מגמת הגלובליזציה ולבחון את היתרון התחרותי המצוי בפעילויותיו של תאגיד רב לאומי. לאחר מכן אבצע דיון במידע שנסקר וכן, יוצגו מסקנות בהתאם.

זויום שבת, 24 בספטמבר 2022

*לחברת מים מובילה דרושים נציגי שירות פרונטאלי*


 

*לחברת מים מובילה דרושים נציגי שירות פרונטאלי*

התפקיד כולל קבלת קהל פרונטלית עבור תושבי תל אביב יפו

מענה בכל הקשור לחשבונית המים,

בירור יתרות חוב, תשלומים, הו"ק, עדכון נפשות, חיובים חריגים, תקלות וכו’.

העבודה היא בממשק ישיר מול התאגיד עצמו בבירורים שוטפים.

תנאים מעולים, אווירה טובה ומשפחתית

קבלת קהל בין השעות 8:30-16:00 ללא ימי שישי

נדרשת זמינות למשרה מלאה!

להגשת מועמדות יש להעביר קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com יום שישי, 23 בספטמבר 2022

מחקר איכותני בנושא חווייתם של מטיילים ישראלים בטיול תרמילאות בחו"ל מעבודתם במהלך הטיול


 


עבודת סמינריון מחקרי איכותני בנושא:
חווייתם של מטיילים ישראלים בטיול תרמילאות בחו”ל מעבודתם במהלך הטיול 

תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 טיול תרמילאות כענף תיירותי
2
1 .1.1 טיול תרמילאות
2
1 .1.2 ישראלים מטיילים עם תרמיל 5

1 .2 טיול תרמילאות כתהליך התבגרות 9

1 .3 עבודה במהלך טיול התרמילים
1 0 פרק 2 – מתודולוגיה
1 6

2 .1 שיטת מחקר
1 6

2 .2 אוכלוסיית מחקר
1 6

2 .3 כלי מחקר
1 6

2 .4 הליך מחקר
1 7
פרק 3 – ממצאים
2 0
3 .1 מאפייני אוכלוסיית המחקר
2 0
3 .2 עבודה במהלך טיול התרמילים
2 0
3 .2.1 מניעי התרמילאים לעבודה במהלך הטיול
2 0
3 .2.2 אופי העבודה והליך הקבלה וההכשרה
2 2

3 .3 חוויות המיוחסות לעבודה
2 5

3 .3.1 חוויות המיוחסות לעבודה – כללי
2 5

3 .3.2 אינטראקציה עם האוכלוסיה המקומית במסגרת העבודה
2 7
פרק 4 – דיון ומסקנות
3 0 סיכום
3 3
מקורות
3 4
ת נספחים

 נספח מספר 1 – שאלות לראיון (חצי מובנה) 

נספח מספר 2 – ראיון מספר 1 : הנבדק עבד בהוסטל אולס בפנמה 

נספח מספר 3 – ראיון מספר 2 : הנבדקת עבדה בעגלות של ים המלח במכסיקו 

נספח מספר 4 – ראיון מספר 3 : הנבדקת עבדה בעגלות, בהוסטל ובבית קפה בניו זילנד ואוסטרליה 

נספח מספר 5 – ראיון מספר 4 : הנבדק עבד כמדריך צלילה בהוטילה הונדורס 

נספח מספר 6 – ראיון מספר 5 : הנבדק עבד כברמן בקוסקו פרו 

נספח מספר 7 – ראיון מספר 6 : הנבדקת עבדה בעגלות בארצות הברית 

נספח מספר 8 – ראיון מספר 7 : הנבדק עבד בשגרירות הישראלית בקוסטה ריקה 

נספח מספר 9 – ראיון מספר 8: הנבדק עבד בהוסטל “קאסה דה יגיל” בסאן כריסטובל 

נספח מספר 10 – ראיון מספר 9 : הנבדקת עבדה ב”סוויס רפט” בקוסקו

 נספח מספר 11 – ראיון מספר 10 : הנבדקת עבדה במכירת מוצרים של ים המלח בארצות הברית 


תקציר 

עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מיני רבות מתחום טיולי התרמילאות – חווייתם של מטיילים ישראלים בטיול תרמילאות בחו”ל מעבודתם במהלך הטיול. מהספרות עולה, כי תופעת התרמילאים העובדים במדינת היעד קיימת, אם כי בחינת מאפייניה אינה נפוצה בספרות המחקרית. לפיכך, מטרתה של עבודה זו הנה לבחון הן את מניעיהם והן את חוויותיהם של התרמילאים הישראלים, כשהם בוחרים לעבוד במהלך טיול התרמילים שלהם בחו”ל.

במסגרת זו, עולה השאלה מהם מניעיו של המטייל הישראלי לעבוד במהלך טיול התרמילאות?
בנוסף, האם חוויותיו מהעבודה סיפקו מענה למניעי של התרמילאי הישראלי לעבוד במהלך הטיול?
מהספרות עולה, כי תרמילאים עובדים במהלך הטיול במדינת היעד במטרה לממן את המשכו. בנוסף, העבודה במהלך הטיול יוצרת פעילות גומלין בין התרמילאים לאוכלוסייה המקומית דרך סוכני חיברות כגון המעסיקים וכך, להכיר תרבות חדשה. למעשה, מניע זה דירבן מלכתחילה את התרמילאים להימנע מלטייל בארץ היעד במסלול התיירות הרגיל ולבחור בתרמילאות.
לפיכך, ניתן לשער כי תרמילאים ישראלים בוחרים לעבוד במדינה בה הם מטיילים במטרה לממן את המשכו. בנוסף, ניתן לשער כי במסגרת עבודתם, התרמילאים הישראלים יצרו פעילות הגומלין עם האוכלוסייה המקומית במסגרת יחסי העבודה, הן בין המעביד לבינם כעובדים והן בינם לבין חבריהם לעבודה והאוכלוסייה המקומית עמם התרמילאים באו במגע.
כך, הם הכירו טוב יותר את התרבות המקומית.
בניסיון לענות על שאלות המחקר, במסגרת מחקר זה, ירואיינו 10 תרמילאים ותרמילאיות ישראלים שעבדו במהלך טיול התרמילים שביצעו בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, באמריקה הצפונית ובאוסטרליה. רובם עבדו בעגלות או בהוסטלים. הם יישאלו שאלות הנוגעות למניעים שלהם לעבודה במהלך הטיול ועל החוויות שעברו שם הן עם העובדים איתם והן עם האוכלוסייה המקומית.יום רביעי, 21 בספטמבר 2022

*לארגון בריאות מוביל דרוש/ה נציג/ת זימון תורים בראשון לציון בראשל"צ*


 ✨התפקיד כולל זימון תורים לבדיקות מגוונות כגון קורונה, צפיפות עצם, ממוגרפיה ועוד (שיחות נכנסות)

✨4/5 ימים בשבוע בין השעות 08:00-16:00 ובימי שישי לסירוגין 08:00-12:00

✨עבודה בראשון לציון מערב מול קניון הזהב

✨ הכשרה מהירה וקליטה מידית, ראיון אישי ותהליך מיון מהיר.

✨המשרה מתאימה לבעלי תודעת שירות, רגישות, תקתנות, סבלנות ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת.

יש להעביר קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/783718108903291/?ref=share
יום שלישי, 20 בספטמבר 2022

מהי מידת השפעתה של מדיניות אי ההתערבות, אותה נקטו בריטניה וצרפת, על התערבות מעצמות אחרות במלחמת האזרחים בספרד

 
בחינת הליך קבלת ההחלטות של שחקנים במערכת הגומלין והשפעתם על שחקנים אחרים בעיתות משבר – מהי מידת השפעתה של מדיניות אי ההתערבות, אותה נקטו בריטניה וצרפת, על התערבות מעצמות אחרות במלחמת האזרחים בספרד           

      מבוא
 
1 פרק 1 – סקירה תיאורטית
3  
1 .1
הגדרות
3  
1 .2 הרקע
למלחמת האזרחים בספרד
4  
1 .3 מלחמת האזרחים בספרד 7
פרק 2 –  מעורבות בין – לאומית במלחמת האזרחים בספרד
1 0  
2 .1
בריטניה
1 1
 
2 .2 צרפת
1 3
 
2 .3
גרמניה ואיטליה
1 5
 
2 .4 רוסיה
1 6
פרק 3 – סיכום ומסקנות
1 9
ביבליוגרפיה  
2 6
    מבוא
מעט מאוד אירועים בהיסטוריה של אירופה המודרנית יצרו עניין רב יותר מאשר מלחמת האזרחים הספרדית (1936 – 1939). עד היום, האדם הממוצע תופש את הקונפליקט כמאבק בין “דמוקרטיה” ל”פשיזם”. הטרגדיה של הרפובליקה הספרדית נבעה בעקבות תהליך ההתמוטטות והרבגוניות האידיאלוגית והפוליטית של המרכיבים אותה ושטרפדו כל מאמץ משותף. לעומת זאת, עיקר כוחה של ספרד הלאומנית הייתה באחדותה. דעת הקהל מסבירה את תבוסתה של הרפובליקה בהעדר אספקת נשק מן החוץ וממדיניות הפיוס של המערב כלפי המדינות הפשיסטיות. אין ספק, כי למדיניות הפיוס שנקטו המעצמות קיימת אחריות כבדה לנפילת הרפובליקה, אך הרפובליקנים לא ידעו להתאחד בשעתם הקשה וניהלו מלחמת אזרחים (בן – עמי, 1977 ; Carroll, 1996).
מלחמת העלם השנייה לא פרצה, בהכרח, בספטמבר 1939, אלא ביולי
1 936 בספרד, כיוון שאז נקטו גרמניה ואיטליה לראשונה תוקפנות גלויה באירופה. בניגוד לכיבוש אתיופיה על ידי איטליה, הפעם המעצמות הפשיסטיות תקפו משטר דמוקרטי חוקי.
רוב מדינות מרכז אירופה ומזרחה התרשמו מחולשתה של צרפת ומן הדינמיות של גרמניה ולכן, פנו אל גרמניה. גם איטליה, שנפגעה מיחס המערב בעקבות פרשת אתיופיה ובעקבות עליית החזית העממית בצרפת, פנתה בדרך זו. (בלוך, 2000).
מלחמת האזרחים בספרד הייתה נקודת מפנה מכרעת בתולדות המאה העשרים, הן מבחינה פוליטית והן בכל הקשור בלחימה ובתורת הלחימה. היא חרצה את גורלה של ספרד למשך עשרות שנים. הייתה זו אחת המלחמות הקשות והעקובות מדם של המאה, זאת נוסף לנקיטתם של הרוסים, האיטלקים והגרמנים בטקטיקות צבאיות חדשות, לשימושם במלחמה כזירת ניסויים לסוגי נשק חדישים וכהכנה לקראת מלחמת העולם השנייה. מלחמה האזרחים חוללה תופעה חסרת תקדים של התגייסות אלפי מתנדבים באופן כלל עולמי (כולל גם מקרב היישוב היהודי בארץ ישראל המנדטורית) שנחלצו לסייע ללוחמים הרפובליקנים במסגרת “הבריגדות הבינלאומיות” על רקע הסיוע הצבאי המאסיבי שהגישו היטלר ומוסוליני לפרנקו (ביוור, 2004).
פעולות במדיניות חוץ, מתרחשות בין השחקנים במערכת הגומלין. על פעילות הגומלין להיות מונעת בהתאם לאינטרסים של השחקן במערכת. סביר להניח, כי  ברגע שפורץ משבר מסויים במערכת, יתקבלו החלטות, שמטרתן למנוע את התערערות גבולות המערכת ובשאיפה לשמור על מסגרתה, מתוך ציפייה שפעולה זו תשפיע על שחקנים נוספים (בריצ’ר,
1 980).
בעבודה זו, אנסה לבחון את הליך קבלת ההחלטות של שחקנים במערכת הגומלין ואת השפעתם על שחקנים אחרים בעיתות משבר. מטרתה של עבודה זו הנה לבחון את הנושא  באמצעות תגובתן של צרפת ובריטניה למרי האזרחי בספרד והשפעת תגובה זו על שחקנים אחרים במערכת הגומלין. לפיכך עולה השאלה, מהי מידת השפעתה של מדיניות אי ההתערבות, אותה נקטו בריטניה וצרפת, על התערבות מעצמות אחרות במלחמת האזרחים בספרד? במידה והיא קיימת, האם היא מלאה או חלקית ?
למעשה, ישנה השערה כי בעקבות היותן של צרפת ובריטניה מעצמות באירופה, עשויה להיות השפעה על שחקנים אחרים במערכת. אנסה לאתר את התשובה לשאלת המחקר באמצעות סקירה ספרותית של החומר המקצועי בו אעשה שימוש במהלך העבודה.  

[

לפעילות חדשנית של חברת אשראי דרוש/ה נציג/ת וידאו צט

 לחברת אשראי מובילה אנחנו מחפשים נציגים יצוגיים לתפקיד חדשני במיוחד!

התפקיד כולל חיתום דיגיטאלי לעסקאות של כרטיסי אשראי באמצעות שיחת וידאו עם הלקוח בו מתבצע אימות מידע ונתונים ושאילת שאלות קצרות כאשר בסופו ישלח ללקוח הכרטיס לביתו.

משרה מלאה בין השעות 08:30-17:00 ובימי שישי לסירוגין עד 12:30

נדרשת יכולת עבודה עצמית, שליטה מלאה במערכות מחשוב, שימת לב לפרטים קטנים ודייקנות, כושר התנסחות ברמה גבוהה, ביטחון עצמי ויכולת הובלת שיחה באופן מצולם.

עבודה בתל אביב - צמוד לרחוב המסגר

נא להעביר קורות חיים למייל  desertstormil@gmail.comיום ראשון, 18 בספטמבר 2022

התאבדות תאים מתוכננת בסרטן (אפופטוזיס) והשפעת פעילות גופנית על אפופטוזיס של תאים סרטניים

 
עבודת סמינריון בנושא – התאבדות תאים מתוכננת בסרטן (אפופטוזיס) והשפעת פעילות גופנית על אפופטוזיס של תאים סרטניים

 תקציר 

“רופאים ידועי שם הובהלו מיד. אבל כשבאו ונטלו את שכרם, מיהרו ואמרו שלמחלה הזאת אין שום תרופה.” – היליר בלוק 

חשיבות רבה מיוחסת לסיגנלים אנטי – אפופטוטיים בפתוגנזה של הסרטן. לכן, ניסיונות רבים לחקר הסרטן מתמקדים בשיפור היכולת האפופטוטית במטרה להשיג יכולת ריפוי גבוהה יותר. לאור תרומתה של הפעילות הגופנית לאיכות חייהם ואף להחלמתם של חולים במחלות שונות, מן הראוי לבחון את תרומתה לאפשרות ריפוי מחלת הסרטן לסוגיה. למעשה, ממחקרים עולה, כי פעילות גופנית תורמת רבות לבריאותם של אנשים בריאים וחולים כאחד. יותר מכך, לפעילות גופנית תרומה רבה לשיפור מצבם הגופני והנפשי של חולי סרטן כשמדובר במשתנים כגון ירידה במסת הגוף, ירידה ברמת הכעס וכדומה. בנוסף לכך, נמצא כי פעילות גופנית משפיעה לטובה על קצב האפופטוזיס של תא בריא באמצעות האטה בקצה הזדקנותו והפחתה בקצב המוות התאי המתוכנת של תא בריא.
מטרת העבודה הנה לנסות ולבחון את השפעת הפעילות הגופנית על התפתחות מחלת הסרטן, ובפרט על מנגנון האפופטוזיס של תא סרטני. בחינתה של סוגיה זו תתבצע באמצעות סקירת מחקרים בספרות המקצועית הקיימת. למעשה, מבחינת הספרות המחקרית הקיימת עולה, כי לפעילות גופנית השפעה הפוכה על תא סרטני לעומת תא בריא. מהספרות המחקרית עולה, כי בניגוד לתא בריא, פעילות גופנית גורמת להאצת אפופטוזיס בקרב תא סרטני. אמנם בכך, הפעילות הגופנית משיגה את מטרתה ותורמת לבריאות האדם. עם זאת, הספרות המחקרית הקיימת אינה עוסקת בסיבות לכך ואינה מנסה להסביר מדוע ישנם הבדלים בהשפעתה של פעילות גופנית על תא בריא לעומת תא סרטני.
תארנים: תאים סרטניים, מחלת הסרטן, פעילות גופנית, מוות תאי מתוכנת, אפופטוזיס, apoptosis, cancer cell, cancer 

תוכן עניינים
פרק 1 – מבוא

1 פרק 2 – אפידמיולוגיה, גורמים וטיפול במחלת הסרטן
2
2 .1 מחלת הסרטן : אפידמיולוגיה
2
2 .2 גורמים להתפתחות הסרטן
3
2 .2.1 גורמים סביבתיים והתנהגותיים
4
2 .2.2 גורמים גנטיים וביולוגיים
6
2 .3 מחלת הסרטן : טיפול
8
2 .3.1 רפואה קונבנציונאלית
8
2 .3.2 רפואה לא קונבנציונאלית 9
פרק 3 – השפעת הפעילות הגופנית על מחלת הסרטן
1 1
פרק 4 – אפופטוזיס של תאים בגוף האדם
1 3

4 .1 תא נורמלי ותא סרטני
1 3

4 .2 אפופטוזה בתא נורמלי 
4 .3 תא סרטני כתא אלמותי  

פרק 5 – הקשר בין פעילות גופנית ואפופטוזיס של תאי סרטן
1 7
5.1  עידוד אפופטוזיס בתאים סרטניים
1 7
5.2 השפעת פעילות גופנית על אפופטוזיס של תאים סרטניים
1 8
סיכום
2 4
מקורות
2 5

למוקד השירות הממשלתי של רשות מקרקעי ישראל דרושים נציגי/ות שירות לקוחות בראשון לציון

 אנחנו מחפשים אתכם! דרושים בעלי תודעת שירות 

🌟 מענה לשיחות נכנסות לאזרחים, עורכי דין ושמאים בכל הקשור לתחום המקרקעין, נסח טאבו, מס רכישה ועוד. 

🌟 עולם חדש ומרתק - הכשרה מקיפה כחודש ימים על חשבון החברה

🌟 מקום עבודה מכבד עם מנהלים בגובה העיניים, יעדים איכותיים בלבד. לא מודדים כמות השיחות. השירות איכותי לכל לקוח!

🌟 המוקד ממוקם בראשון לציון מערב- מול קניון הזהב

🌟 שכר בסיס שעולה עם הוותק פלוס עמלות שירות 

🌟 אפשרות לעבודה במשרה מלאה  או חלקית (4 פעמים בשבוע)

🌟 סביבת העבודה תומכת והטרוגנית

🌟 ראיון אישי ותחילת עבודה מידית

*מי מתאימ/ה להצטרף אלינו?*

🌟המשרה מתאימה למי שתודעת שירות טבועה בהם, בעלי אורח רוח, סבלנות, נכונות ללמידה של עולם תוכן חדש ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת.

🌟עבודה במוקד טלפוני בו התוכן מקצועי ומורכב.


✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨

בהצלחה 🌟 


יום שישי, 16 בספטמבר 2022

סמינריון בנושא השפעת עלויות הסוכן על פעולת פשיטת הרגל של החברה

 תוכן עניינים
  תקציר מנהלים  
1   פרק 1 – סקירה ספרותית    
3  
1 .1 מהו חוב?
3
 
1 .2 כינוס נכסים
3  
1 .3 הסדר הבראה של חברה
4  
1 .4 צו הקפאת הליכים (צ’פטר 11 האמריקאי) 5
 
1 .5 פרוק חברה 7
 
1 .5.1 מהו פרוק חברה?
7
 
1 .5.2 עילות לפרוק חברה
8  
1 .5.3 תפקידי המפרק 9
 
1 .6 סדרי הקדימויות
1 0  
1 .7 עבירות בפרוק חברות
1 3
 
1 .8 פשיטת רגל
1 3
  פרק 2 – חברה בערבון מוגבל    
2 1
 
2 .1 מהי חברה בערבון מוגבל
2 1
 
2 .2 מסך של חברה בע”מ
2 2
 
2 .3 עלויות סוכן
2 7
 
2 .4 מדדים לחיזוי קשיים פיננסיים בחברות ציבוריות
2 9
  פרק 3 – סיכום ומסקנות    
3 5
  ביבליוגרפיה                      

   תקציר מנהלים “

יש אנשים החשים את בוא הגשם, אחרים פשוט נרטבים”. (רוג’ר מילר) 

  בשנים האחרונות, לנוכח המצב הכלכלי הקשה, מצב אשר הולך ומחמיר, נוצר במדינת ישראל גל של פשיטות רגל. תופעה זו פגעה באנשים פרטיים ובבעלי עסקים כאחד. יותר ויותר אנשים מוצאים את עצמם חסרי אונים ונטולי כלים להתמודדות עם חובותיהם ועם הנושים. לצערנו, אנשים רבים קורסים תחת נטל החובות הרובצים עליהם ומגיעים בסופו של דבר למבוי סתום, זאת לאור המצב המתואר ונוכח המצוקה והייאוש הניכרים בקרב אוכלוסיית בעלי העסקים והאנשים הפרטיים גם יחד.
הדעה הרווחת בקרב הציבור הרחב, ביחס למעמדו של פושט הרגל, הנה כי מושג זה משמע שם גנאי. למעשה, הליך פשיטת הרגל הנו הליך משפטי טהור ואף רחמני, אשר נועד להגן על אדם חדל פירעון (כלומר, שאינו מסוגל לפרוע את חובותיו) להגיע להסדר הולם עם נושיו ולפטרו מחובותיו באופן לגיטימי. לנוכח המצב שבפשיטת הרגל קיימים תמיד שני צדדים בעלי אינטרסים המנוגדים זה לזה – החייב ונושיו. מטרתו של הליך פשיטת הרגל הנה, למעשה, ליישב את הניגוד ולעזור לשניים להגיע לפתרון הצודק ולמאזן האינטרסים כאמור.
קיימת בעייני הסובבים תדמית הנוצרת סביב פושט הרגל. רבים עדיין סבורים כי יש בכניסה להליכי פשיטת הרגל משום קלון שייגרר אחרי האיש עד סוף ימיו. הדבר אינו נכון ולו מסיבה אחת ברורה – עם סיום הפרוצדורה, ניתנת לכל העובר אותה הזדמנות להתחיל את החיים מחדש, פשוטו כמשמעו, במובן בו עם סיום ההליך, רבים מחובותיו נמחקים בעקבות פטור שפושט הרגל מקבל. מאידך, הקלון שיש לבעל חובות “חיים”, כאשר עדיין צפויות בגינם רדיפות שונות ומשפילות מצד הנושים, פוגע במוניטין האדם בצורה חמורה וקשה הרבה יותר. זאת נוסף לאי נוחות והוצאות ניכרות המלוות את ההליכים המשפטיים לגביית חובות אלה. הליך פשיטת הרגל הנו, למעשה, הליך עתיק יומין, כלכלי באופיו, ובדוק. על ידי ניהול הליך נכון, בתום לב ולפי הכללים שנקבעו על ידי המחוקק, תוצאתו לא אמורה לגלוש לממדים עונשיים כהוא זה. חשוב להפנים כי אין בפשיטת הרגל כדי לגנות או להצליף באדם על כישלונו בניהול עסקיו או לאפיין קלות ראש בשימוש בנכסיו. מטרת עבודה זו הנה לנסות ולבדוק את השפעת עלויות הסוכן על פעולת פשיטת הרגל של החברה. בפרק הראשון, אנו נסקור מהספרות את המושגים הרלוונטים לעניינו, כגון הסדרי הבראה ופשיטת רגל. בהמשך, את מבנה חברה בע”מ, לבחון את עלויות הסוכן ולהציג את מודל לניבוי פשיטת רגל. לבסוף, אנו נציג את מסקנותינו בנושא.
 

[קריירה במשאבי אנוש מעניינת אותך?

 
חברת טלאול מחפשת רכז.ת גיוס למחלקת משאבי אנוש לתפקיד דינאמי ומתגמל.

• ביצוע תהליכי מיון וגיוס לתפקידי שירות ומכירות בפריסה ארצית למוקדים מגוונים
• ביצוע תהליכי ניוד פנימי בין מחלקות בארגון וקידום עובדים למשרות מטה וניהול.

משרה מלאה בין השעות 08:30-17:00, ללא ימי שישי.
הכשרה מקיפה לתחום הגיוס עלינו, לא דרוש ניסיון קודם.
עבודה במשרדי מטה החברה בראשון לציון מערב

לפרטים נוספים יש לשלוח קורות חיים למייל odeliaz@teleall.co.il
בציון מס משרה 1267

יום רביעי, 14 בספטמבר 2022

הגבלות על חופש הביטוי משיקולי ביטחון בישראל באמצעות צנזורה צבאית – הדין המצוי והדין הרצוי בישראל משפט משווה עם שיטת המשפט בארצות הברית


 עבודת סמינריון בנושא – חופש הביטוי ומגבלותיו הגבלות על חופש הביטוי משיקולי ביטחון בישראל – הדין המצוי והדין הרצוי בישראל משפט משווה עם שיטת המשפט בארצות הברית 

ראשי פרקים 

תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1   חופש הביטוי – מעמדו
1 .1.1 מעמדו של חופש הביטוי
1 .1.2 מעמדו של חופש הביטוי בישראל
2
2
3
1 .2 חופש הביטוי – מגבלותיו 5

1 .2.1 מגבלות על חופש הביטוי 5

1 .2.2 מגבלות על חופש הביטוי מטעמי ביטחון
6
1 .3 חופש הביטוי במדינת ישראל ובטחון המדינה        1.3.1 תרומת אמצעי התקשורת לבטחון המדינה         1.3.2 מגבלות על חופש הביטוי בישראל מטעמי בטחון 9
9
1 1
פרק 2 – משפט משווה        

       2.1 חופש הביטוי והעיתונות בארצות הברית וההגבלה מטעמי בטחון        

        2.2 הצנזורה הצבאית
1 7
1 7
1 8
פרק 3 – דיון ומסקנות
2 1
סיכום
2 6
ביבליוגרפיה
2 7
תקציר 

עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מיני רבות מתחום חופש הביטוי ומגבלותיו – הגבלת חופש הביטוי מטעמי בטחון. מדובר בסוגיה מורכבת ומהותית לעניין זכויות האדם, כחלק מהדיון הכוללני והמוסרי בנושא סיווג ההצדקות לפגיעה בזכויות האדם. רבות נכתב על ההתנגשות בין חופש הביטוי בכלל וחופש העיתונות בפרט עם ערכים אחרים, כגון בטחון המדינה וחיוניות הצנזורה כתנאי להגבלת חופש הביטוי והעיתונות. לעתים קרובות, קיימת פגיעות מוצדקות בזכויות האדם, המאפשרת יישומו של הסדר מוצדק הכולל מחיר אותו האדם משלם באמצעות הזכות שנפגעה.
בניגוד לכך, ישנם מעשים שאינם מצדיקים פגיעה באדם ובזכותו. אין ספק, כי יש להתמודד עם הסוגיה בהתאם לתקופתה.
הקונפליקט בין חופש הביטוי ובטחון המדינה הנו אחד הקונפליקטים המוכרים ביותר. ההתנגשות מתקיימת בין ערך בטחון המדינה נגד חופש הביטוי, הכולל חופש מידע, חובת גילוי המידע הנוגע לתפקודן של רשויות המדינה. שיקולים של בטחון המדינה עשויים להיות הטעמים החזקים ביותר ויכולים להצדיק הגבלה של חופש הביטוי. תפיסה זו קבלה ביטוי פורמלי בשיטות המשפט השונות ובמשפט הבינלאומי הפומבי המתירים את הגבלת חופש הביטוי מטעמים של בטחון המדינה.
לאור החשיבות הרבה של הבטחון הלאומי וההגנה עליו ובעקבות הכח הרב המופקד בידיהם של נושאי המשרות הציבוריות במסגרת רשויות הבטחון, פיקוח על תפקודן של הרשויות הללו הנו חיוני.
במסגרת זו, תבחן השאלה מהו ההסדר החוקי המצוי בשיטת המשפט בישראל בכל הנוגע להגבלות על חופש הביטוי משיקולי ביטחון? האם ההסדר הינו רצוי מבחינה נורמטיבית? לפיכך, יבחנו ההסדר הרצוי וההסדר המצוי בישראל להגבלת חופש הביטוי מטעמי בטחון. בנוסף, תתבצע סקירה של שיטת משפט משווה הבוחנת כיצד מיושם האיזון בין חופש הביטוי והעיתונות והגבלות מטעמי בטחון.

יום שלישי, 13 בספטמבר 2022

בעל/ת ניסיון כנציג/ה בכיר/ה במוקד שירות? הצטרפ/י אלינו

 
מוקד השירות והמידע של חברת מי אביבים מחפש/ת מנהל/ת משמר/ת איכותי/ת בעל/ת ניסיון מובהק מעולמות המוקדים!
🙂
💫המוקד אחראי לשירות הלקוחות עבור תושבי עיריית תל אביב יפו בכל הקשור לצרכנות מים- שיחות נכנסות
💫התפקיד כולל אחריות לניהול הזמינות במוקד ופעילות הבק אופיס, חלוקת משימות, ניהול המשמרת והעובדים, הפקת דוחות וריכוז נתונים, הובלה לעמידה ביעדים ועוד.
💫משרה מלאה בימים א’ עד ה’ בין השעות 07:30-17:20
💫 עבודה בתל אביב - רמת החייל - נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית ושאטלים מהרכבת הקרובה
למי מתאימה המשרה?
ניסיון כמנהל/ת משמרת או נציג/ה בכיר/ה במוקד- חובה.
ניסיון מעולם המוקדים - חובה
יכולת ניהול ותפעול נציגים לעמידה ביעדי שרות
הישגיות ויכולת שליטה במשימות רבות במקביל
יכולת התמודדות במצבי לחץ ומענה מהיר לבעיות העולות במשמרת
תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים, סבלנות חובה!
תשומת לב לפרטים ודייקנות
ראש גדול, חריצות, יסודיות.
שליטה טובה באופיס בכלל ובאקסל בפרט
לפרטים נוספים שלח/י קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com בציון מס משרה 1352

עבודת סמינריון בנושא האם ישנו הבדל בין עובדים זרים לבין עבודה במהלך טיול התרמילים?


 


                 עבודת סמינריון בנושא:
האם ישנו הבדל בין עובדים זרים לבין עבודה במהלך טיול התרמילים?
תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 טיול תרמילאות כענף תיירותי
2
1 .2  ישראלים מטיילים עם תרמיל
8
1 .3  טיול תרמילאות כתהליך התבגרות 9
פרק 2 – עבודה במהלך טיול התרמילים
1 1
פרק 3 – דיון ומסקנות
1 7
סיכום
1 9
מקורות
2 0 תקציר עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מיני רבות מתחום טיולי התרמילאות – בחינת ההבדלים בין הגירת עבודה ותחום העובדים הזרים לתרמילאי העובדים במהלך טיול התרמילים. מהספרות עולה, כי תופעת התרמילאים העובדים במדינת היעד קיימת, אם כי בחינת מאפייניה אינה נפוצה בספרות המחקרית. לפיכך, מטרתה של עבודה זו הנה לבחון הן את מניעיהם והן את חוויותיהם של התרמילאים, כשהם בוחרים לעבוד במהלך טיול התרמילים שלהם בחו”ל לעומת מניעיו של העובד הזר. במסגרת זו, עולה השאלה מהם מניעיהם של עובדים במדינה זרה, מטיילים ומהגרי עבודה כאחד, לעבוד במהלך טיול התרמילאות? מסקירת הספרות עולה, כי מחקרים בחנו את הקשר בין התרמילאות לגורמים כגון תעשיה, הרגלי נסיעה והרגלי קניה. עם זאת, הספרות המחקרית אינה עשירה בבחינתה את התרמילאים העובדים במהלך הטיול ועובדים זרים המגיעים למדינה במטרה לעבוד לצרכי פרנסת המשפחה המצויה במדינת המוצא. כתוצאה מכך, ישנו חוסר בידע בנוגע לצרכיהם השונים של העובדים הזרים והתרמילאים העובדים במדינות היעד. אמנם בענף התיירות מכירים בכך שתרמילאים שונים מתיירים רגילים. עם זאת, תרמילאים אינם בהכרח קבוצה הומוגנית ולא ברורים ההבדלים בין תרמילאים מסוימים לעומת אחרים.
מהספרות עולה, כי תרמילאים עובדים במהלך הטיול במדינת היעד במטרה לממן את המשכו. בנוסף, העבודה במהלך הטיול יוצרת פעילות גומלין בין התרמילאים לאוכלוסייה המקומית דרך סוכני חיברות כגון המעסיקים וכך, להכיר תרבות חדשה. למעשה, מניע זה דירבן מלכתחילה את התרמילאים להימנע מלטייל בארץ היעד במסלול התיירות הרגיל ולבחור בתרמילאות.
לפיכך, ניתן לשער כי תרמילאים בוחרים לעבוד במדינה בה הם מטיילים במטרה לממן את המשכו. בנוסף, ניתן לשער כי במסגרת עבודתם, התרמילאים יצרו פעילות גומלין עם האוכלוסייה המקומית במסגרת יחסי העבודה, הן בין המעביד לבינם כעובדים והן בינם לבין חבריהם לעבודה והאוכלוסייה המקומית עמם התרמילאים באו במגע. כך, הם הכירו טוב יותר את התרבות המקומית.
בניסיון לענות על שאלת המחקר, במסגרת עבודה זו, תתבצע סקירת ספרות מחקרית הקיימת בנושא הגירת עבודה.


יום שני, 12 בספטמבר 2022

דרושה/ה מנהל/ת חשבונות סוג 1,2 למחלקת הכספים בחברת טלאול בראשון לציון

 

✨ ניהול מערך החשבונות של הארגון. 

 ✨ ניסיון מוכח 3 שנים לפחות חובה.

✨התאמות בנקים, סגירת מאזנים, טיפול בחשבוניות, הפקדות, ספקים ועוד.

✨ משרה מלאה בראשון לציון, קרוב לקניון הזהב. 


✨שליטה מלאה באקסל ואופים חובה

✨ דייקנות ויסודיות

יש להעביר קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com 
יום ראשון, 11 בספטמבר 2022

השמנת יתר [Obesity] – גורמים, אפדמיולוגיה, סכנות ודרכי טיפול

 
עבודה בנושא:
השמנת יתר [Obesity] – גורמים, אפדמיולוגיה, סכנות ודרכי טיפול ראשי פרקים תקציר
1 פרק 1 – השמנת יתר
2
1 .1 מהי השמנת יתר [Obesity]?
2
1 .2 השמנת יתר בעולם המערבי : אפידמיולוגיה
3 פרק 2 – הגורמים והסכנות בהשמנת יתר 5
2 .1 הגורמים להשמנת יתר 5
2 .2  הסכנות הבריאותיות בהשמנת יתר 7
פרק 3 – הטיפול בהשמנת יתר 9
פרק 4 – דיון ומסקנות
1 0 סיכום
1 1
ביבליוגרפיה
1 2
                                                                 תקציר 

השמנת יתר הנה מגפה הגורמת לתחלואה הפוגעת קשות באיכות חייו של החולה ואף מקצרת את תוחלת החיים שלו. מטרת עבודה זו הנה לסקור את תופעת השמנת היתר כמגפה המאפיינת את העולם המערבי. לשם כך, ראשית, נסקור מונחים רלוונטיים באמצעות הספרות המחקרית – נבחן את נושא ההשמנה בעולם המערבי. במסגרת זו, נגדיר תחילה מהי השמנה והשמנת יתר. בהמשך, נסקור את נושא האפידמיולוגיה של ההשמנה בעולם המערבי כמגפה. לאחר מכן, נזהה את הגורמים והסכנות הבריאותיות בהשמנת היתר. בנוסף, נסקור את דרכי הטיפול בהשמנת היתר על פי הרפואה הקובנציונאלית.

יום שבת, 10 בספטמבר 2022

עבודה מעולה בטבריה ‼️ דרושים נציגי/ות שירות למוקד השירות והמידע של חברת מי אביבים

 

עבודה מעולה בטבריה ‼️

*דרושים נציגי/ות שירות למוקד השירות והמידע של חברת מי אביבים*

*שכר גבוה- ממוצע 42-43 שח! תנאים מעולים, תחילת עבודה מידית*אנחנו מגייסים לחברת מי אביבים בעלי תודעת שירות גבוהה!

✨שיחות נכנסות, מתן מידע לתושבי העיר בכל הקשור לחשבונית המים, חיובים וצרכנות

✨משרה מלאה במשמרות בין השעות 08:30-17:00 ושישי לסירוגין (לא חובה)

✨שכר בסיס 33 פלוס עמלות שירות גבוהות ומענקים - ממוצע שעתי בין 42-43 ש"ח בהתאם לעמידה ביעדים

✨הכשרה מקיפה על חשבוננו לעולם התוכן המקצועי  כשבועיים

✨עבודה בטבריה - ליד מלון קיסר


*למי מתאימה המשרה?*

בעלי תודעת שירות גבוהה, כושר התנסחות ברמה גבוהה, אסרטיביות, יכולת הכלה ואמפטיה.

שליטה בסביבת עבודה ממוחשבת.

זמינות מידית לתחילת עבודה.

יש להעביר קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com