מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 30 בדצמבר 2022

בחינת השימוש בטכנולוגיית אנדופט במסגרת הדסה אופטימל

 
החוג לניהול מערכות בריאות פרקטיקום מוגשת ל בחינת השימוש בטכנולוגיית אנדופט במסגרת הדסה אופטימל \מגישים:                                                       

                              תוכן עניינים
תקציר                                                                     
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1   הלב ומחזור הדם
1 .1.1          מערכת הלב ומחזור הדם
1 .1.2          אירוע לבבי
1 .2   רפואה מונעת בתחום מחלות הלב
1 .2.1          רפואה מונעת
1 .2.2          מניעת מחלות לב באמצעות רפואה מונעת
2
3
4
4 5

1 .3   גילוי מוקדם של מחלות לב באמצעות טכנולוגיית ה- EndoPAT
1 .3.1          השפעת האנדותל על ניבוי הסיכון למחלות לב
1 .3.2          טכנולוגיית ה- EndoPAT
6
6
6 פרק 2 – תצפית על מרפאה בה בודקים באמצעות  EndoPAT 9
פרק 3 – ראיונות עם בעלי תפקידים ביחידה
3 .1
ראיון עם רופא ביחידה
3 .2
ראיון עם מנכל הדסה אופטימל
3 .3
ראיון עם טכנאית אנדופט פרק 4 – הצגת בעיות היחידה
1 1
1 1
משפטים
1 6
2 0 פרק 5 – דיון ומסקנות סיכום  והמלצות
2 1
2 3
ביבליוגרפיה נספחים
2 4
תקציר

 “רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד” (דברים, פרק ד’ פסוק ט’) 

במסגרת עבודה זו, מטרתנו הנה לבחון את השימוש בטכנולוגית האנדופט במסגרת הדסה אופטימל.
טכנולוגיה זו בודקת את התרחבותו והתכווצותו של העורק בהתבסס על בריאות שכבת האנדותל שלו. פיתוחה של טכנולוגיה זו בוצעה מאחר ולאנדותל תפקיד מהותי בניבוי מחלות לב. מעקב אחר תפקודו מאפשר לנבא את התהוותן של מחלות לב וכלי דם גם שנים קדימה, עוד בטרם נצפו סימפטומים גם בקרב נבדקים אשר אינם נמצאים בקבוצת סיכון. יתרה מכך, ליקוי בתפקוד האנדותל הינו מצב הפיך וניתן לשקמו על ידי טיפול מתאים.
טכנולוגיית האנדופט פותחה לאחרונה והיא חדשה בשוק הישראלי. לכן, היא אינה מוכרת על ידי נבדקים פוטנציאלים, רופאי משפחה ואף אינה מצויה בסל הבריאות. עם זאת, נעשה שימוש בטכנולוגיית האנדופט במספר מחקרים קליניים, ה-FDA אישר את השימוש בה וכן, היא מצויה בסל הבריאות ביפן. תרומתו של השימוש בטכנולוגיה זו למערכת הבריאות בכלל ולנבדק בפרט הנם רבים, לאור תרומתה במסגרת יכולתה למנוע את גורם המוות מספר אחת במדינות מתועשות.

[


השפעת פתיחת חדרי הניתוח ועיצוב החדר ניתוח בבית חולים משגב לדך על קיצור זמני המתנה של חולים לחדרי ניתוח במערכת הבריאות הציבורית

 


השפעת פתיחת חדרי הניתוח ועיצוב החדר ניתוח בבית חולים משגב לדך על קיצור זמני המתנה של חולים לחדרי ניתוח במערכת הבריאות הציבורית

סמינר מערכות בריאות השפעת פתיחת חדרי הניתוח בבית חולים משגב לדך על קיצור זמני המתנה של חולים לחדרי ניתוח במערכת הבריאות הציבורית   

תוכן עניינים
תקציר

פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1               תכנון ותפעול חדר ניתוח
1 .1.1          תפעול חדר ניתוח
1 .1.2          תכנון ועיצוב חדרי ניתוח
1 .2               שיקולים בעת רישוי חדרי ניתוח
2
2
6 7
1 .3 קשיים בתכנון ועיצוב חדרי ניתוח
8 פרק 2
– חשיבות עיצוב חדרי הניתוח   2.1 צידוק הפעולה
2 .2 המלצות לשיפור המצב הקיים
1 0
1 0
1 0 פרק 3
– שיטות ואיסוף מידע פרק 4
– חדרי הניתוח בבית החולים משגב לדך
4 .1 שרותי הרפואה וחדרי הניתוח בנפת ירושלים
4 .2 בית החולים משגב לדך וחדרי הניתוח
1 2
1 3
1 3
מנהל עסקים פרק 5
– דיון ומסקנות סיכום והמלצות
1 7
1 9
ביבליוגרפיה 

נספחים
2 0

 תקציר 

“ויהי ה’ משגב (מכסה) לדך (לסובל) ; משגב לעתות צרה” (תהילים, ט’ ; 10) ישנה אבחנה בין שלושה סוגי ניתוחים המבוצעים בבתי חולים בישראל – ניתוחי חירום, ניתוח דחוף, וניתוח מתוכנן.
בהתאם לחוק בישראל, על קופות החולים לספק שרותי בריאות למבוטחים תוך זמן סביר. לפיכך, בהתאם לצורך, קופות החולים מפנות את המבוטחים הזקוקים לטיפול בחדרי ניתוח לניתוחים בבתי החולים הכללים או לבתי חולים הנמצאים בבעלותם. עם זאת, מתלונות רבות וממספר בדיקות אקראיות של ניתוחים שונים, תוך השוואת זמן ההמתנה בבתי חולים שונים נראה, כי בבתי חולים מסוימים, ההמתנה לניתוח אורכת מספר חודשים. בניגוד לכך, בבית חולים מקביל הנמצא במקום אחר בארץ לא קיים כלל תור לסוג זה של ניתוח.
במסגרת עבודה זו, אנו נתמקד בהקמת חדרי הניתוח בבית החולים משגב לדך, אשר מיועד לשרת בעיקר את המבוטחים הממתינים לניתוח מתוך מבוטחי קופת חולים מאוחדת ואת הממתינים לניתוח מתוכנן המעוניינים בניתוח במסגרת שרותי הרפואה הפרטיים. במסגרת זו, אנו בוחנות כיצד הקמת חדרי ניתוח אלו תורמים למערכת הבריאות הציבורית בנפת ירושלים.

החולה הסיעודי והסיעודי המורכב במדינת ישראל- בעיות, השלכות ופתרונות


 עבודת סמינריון מסכמת בחוג לניהול מערכות בריאות החולה הסיעודי והסיעודי המורכב במדינת ישראל-    בעיות, השלכות ופתרונות 

מגישים:
       תוכן עניינים
מבוא
לעבודה —
רקע
העבודה
חוק ביטוח הסיעוד ·                     התשתית החוקית- פרק י’ לחוק הביטוח הלאומי –…
·                     חוק ביטוח בריאות ממלכתי ·                     חולה סיעודי- הגדרה –…
·                     חולה סיעודי מורכב – הגדרה .
·                     הרשות האחראית על האבחון
ביורוקרטיה- תהליך האשפוז הסיעודי באמצעות משרד הבריאות תשתיות ·                     תשתיות פיזיות ·                     תשתיות כוח אדם ·                     חלוקת השירותים ·                     מגמות בהקצאת קודים והמתנה לאשפוז עלויות והקצאות ·                     ההוצאה הלאומית על שירותי הסיעוד ·                     נתח האשפוז הסיעודי בתקציב משרד הבריאות ·                     התפלגות ההוצאה הלאומית על סיעוד ·                     תמהיל המימון הציבורי-פרטי ·                     סיעודי מורכב- מימון ·                     הוצאות משקי הבית שוק הביטוח הפרטי ·                     ביטוח סיעודי מסחרי ·                     רפורמה בביטוח הסיעודי הקבוצתי הטיפול בחולה הסיעודי – חלוקת האחריות בחולה הסיעודי בבית ·                     שירותי הבריאות ·                     העסקת עובד זר ·                     פיצול  האחריות בנושא שירותי הסיעוד 

מבוא
לעבודה:
“אל תשליכני לעת זקנה”, האם במדינת ישראל עומד משפט זה כקו מנחה במבחן המציאות במערכת הבריאות?
האם המדיניות בה נוקטת מדינת ישראל, המציגה עצמה כמדינת רווחה, הדוגלת ומושתתת על סולידאריות חברתית, יכולה לספק רשת ביטחון אשר מבטיחה, שבמקרה בו יהפך תושב ישראל לחולה סיעודי או סיעודי מורכב ,תשא המדינה באמצעות קופת החולים או המוסד לביטוח לאומי בחלק משמעותי מנטל המימון של הטיפול בו, בין במהלך שהותו בקהילה ובין במוסד לאשפוז ממושך.
במצב הנוכחי, האחריות על הטיפול בקשיש הסיעודי מפוצלת בין רשויות רבות, דבר המביא למצב בו נזקקי סיעוד ומשפחותיהם עומדים לעיתים חסרי אונים בפני המערכת שאמורה לדאוג להם בשעתם הקשה. הדאגה להתמודדות עתידית עם מצבי חולי ההופכים אדם לחסר עצמאות בתפקודיו היום-יומיים נותרת בגדר אחריותו האישית של כל אזרח, אך גם על המדינה לדאוג להקמת תשתית נאותה להתמודדות פיננסית עם הצורך העתידי בסיוע התפקודי, תוך שמירה על איכות חיים סבירה.
חוסר מעורבות ממשלתית מספקת בתחום זה עלולה לתרום להעמקת אי השוויון החברתי -כלכלי ולפגיעה באוכלוסייה ככלל ובאוכלוסייה החלשה בפרט. הבעיה המרכזית אינה רק בחוסר המידע או באי הבנת המערכת המורכבת, אלא בהיקף המוגבל של הכיסוי הציבורי ובאי יעילות באספקת השירותים שמקורו בעיקר בפיצול הקיים כיום, במערכת תמריצים לקויה ובאופן הארגון של מערך השירות.
בנוסף, אוכלוסיית ישראל מזדקנת בקצב מהיר וחשיבותה של מערכת סיעוד יעילה  רק תלך ותגבר.
במדינת ישראל התחום הסיעודי הינו אחד מן התחומים החשובים והמורכבים ביותר. מעטים מבינים את זכויותיהם, את הכיסויים השונים לו זכאים המבוטח ומשפחתו ואת האפשרויות להגנה עצמית ומשפחתית.
כאשר באים לקבל החלטות בנושא זה נתקלים בכמויות עצומות של מידע, שלרוב הוא אינו המידע הרלבנטי.
בעבודה זו נתאר את המצב הקיים בישראל בהשוואה למדינות בעולם בתחום הביטוח והטיפול בקשישים נזקקי סיעוד, הן מהיבט הכיסוי הביטוחי והן מהיבט ארגון השירותים, תוך התייחסות לקשישים במוסדות ובקהילה.
נאתר מוקדים של חוסר יעילות ונמליץ המלצות לשיפור המדיניות לטווח הקצר והארוך.

ז

דרוש/ה נציג/ת בק אופיס/בקרת דו"חות בפתח תקווה

 


התפקיד כולל:

בקרת דו"חות מלאי וכספים, אימות נתונים, עבודה מול ממשקים שונים בארגון, ביצוע זיכויים ללקוחות החברה.


דרישות התפקיד:

שליטה ב OFFICE ידע באקסל (יתרון)


דרישות אישיות:

יכולת ירידה לפרטים

דיוק

אסרטיביות (מתבצעות שיחות על חריגים מול מנהלי סניפים).

מולטי-טאסקינג, יכולת ניהול משימות מרובות בו זמנית

יכולת הנעה עצמית

מוטיבציה גבוהה

יכולת עבודה תחת לחץ

יחסי אנוש מעולים, יכולות תקשורת בינאישית טובות

התמדה


שעות עבודה:

משרה מלאה א'-ה': 08:00-16:30

נדרשת נכונות לשעות נוספות במידת הצורך


שכר ותנאים:

29.12 ש"ח ברוטו + בונוסים 500-1500 ₪

✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨ בהצלחהעבודת פרה סמינריון בנושא: האם העלאת גיל הפנסיה הביאה לשיפור ברמת הביטחון בקרב קשישים בישראל?

 עבודת פרה סמינריון בנושא:
בטחון סוציאלי בקרב קשישים בישראל - האם העלאת גיל הפנסיה הביאה לשיפור ברמת הביטחון בקרב קשישים בישראל?

מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי 

תוכן עניינים
מבוא
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 יציאה לפנסיה כסוגיה בביטחון סוציאלי
2
1 .2 נתונים סטטיסטיים בנוגע לאוכלוסיית הקשישים בישראל
3
1 .3 מקורות הכנסה בגיל הפרישה        1.3.1  קצבאות זקנה ופנסיה       1.3.2  קצבאות שארים והבטחת הכנסה
4
4
4 פרק 2 – דיון ומסקנות
6 סיכום 7
מקורות

תקציר 

עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום הביטחון הסוציאלי – הביטחון הסוציאלי בקרב קשישים במדינת ישראל.
בישראל, בדומה למדינות מפותחות נוספות, שיעור הקשישים באוכלוסייה מצוי במגמת עלייה לאור העלייה בתוחלת החיים והירידה בילודה. העלייה בתוחלת החיים הביאה להארכת תוחלת החיים שלאחר גיל הפרישה מהעבודה. בעקבות כך, באה לידי ביטוי בעיית מימון, מאחר והעלות של מערך הביטחון הסוציאלי הניתן לקשישים באמצעות קצבאות הזקנה והשארים, ביטוח הסיעוד וקרנות הפנסיה, גדלה. בניסיון לספק מענה לבעייתיות זו, המחוקק הישראלי חקק בשנת 2004 חוק המעלה את גיל הפרישה בישראל באופן הדרגתי. במסגרת החוק החדש, לאחר 6 שנים מהיכנס החוק לתוקף, גברים יפרשו בגיל 67 ונשים בגיל 64. מטרת השינוי נועדה בכדי ליצור איזון אקטוארי בקרנות הפנסיה ובקופת קצבת הזקנה המצויה בביטוח לאומי. לפיכך, נשאלת השאלה, האם העלאת גיל הפנסיה הביאה לשיפור ברמת הביטחון בקרב קשישים בישראל? בכדי לספק מענה לשאלה זו, אבחן את הספרות המקצועית העוסקת בנושא.

זו


יום חמישי, 29 בדצמבר 2022

דרוש.ה מחסנאי.ת מלגזן.ית במבוא כרמל, אבן יהודה, מודיעין ואילת

 דרוש.ה מחסנאי.ת עם רשיון למלגזה במבוא כרמל, אבן יהודה ואילת לתפקיד מאתגר ודינאמי במערך ההפצה של החברה לקשר שוטף עם המפיצים ואחריות על המלאי במחסן.

במסגרת התפקיד: שמירה על בטיחות קליטת ספקים ניהול מלאי fifo קבלה ומסירת סחורה למפיצים ביצוע בחינות קבלה שינוע סחורה שמירת סדר וניקיון במחסן זיהוי המוצרים במחסן ע"י שילוט מתאים הפרדה בין מוצרים תקינים ללא תקינים סימון מתקנים שאינם תקינים. ספירת מלאי ליקוטים מאפיינים ומיומנויות: . יכולת עבודה בתנאי לחץ . תודעת שירות גבוהה!! . יכולת ארגון וסדר . יכולת עבודה בצוות . יושר . נכונות לעבודה מאומצת (לעיתים נדרשת עזרה למפיצים) 

 מיקום המשרה ושעות: . ימים א-ה, שעות העבודה 08:00-17:00 (ימי שישי בשעת הצורך)

מבוא כרמל –חובה רישיון מלגזה + ניסיון במחסן מודיעין – חובה ניסיון במחסן + חובה ניידות אילת - חובה ניסיון במחסן אבן יהודה - חובה רישיון מלגזה + ניסיון במחסן עברית ברמה טובה – חובה!   

 . הסדרי מזון מסובסדים על ידי החברה . ביטוח בריאות קבוצתי לעובד ובני משפחתו בעלות מסובסדת . מגוון אפשרויות קידום ועתודה ניהולית במחלקת השירות בפרט ובחברה בכלל . רכישת מוצרי החברה במחירים מוזלים

✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨ בהצלחה


מוסריותן של תוכניות אכיפה למניעת הטרדות מיניות בעבודה בישראל

 
עבודת פרה סמינריון בנושא:
מוסריותן של תוכניות אכיפה למניעת הטרדות מיניות בעבודה בישראל 

מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי 

תוכן עניינים
מבוא
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 הטרדה מינית       1.1.1 מהי הטרדה מינית?
      1.1.2  הטרדה מינית במקום העבודה
2
2
3
1 .2
המנגנונים המוסדיים שמטרתם להתמודד עם הטרדות מיניות במקום העבודה
4      1.2.1  אחריות המעסיק להתמודדות עם הטרדה מינית במקום העבודה
4      1.2.2  אחריות הרשויות להתמודדות עם הטרדה מינית במקום העבודה
6 פרק 2 –  החשיבה המוסרית ביצירת מנגנון להתמודדות עם הטרדה מינית במקום העבודה
8 סיכום
1 1
מקורות
1 2
מבוא
החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית נחקק במרץ 1998 וקבע, את כינונם של שלושה הליכים למניעת הטרדה מינית בישראל – הליך נזיקין אזרחי המתבטא בהגשת תביעה לפיצויים, הליך פלילי הנפתח בהגשת תלונה למשטרה בגין הטרדה מינית וכן הליך משמעתי במקום העבודה ולאחר מכן בבית הדין לענייני עבודה.
במסגרת מנגנון זה, על מנגנון תלונות הנוגעות להטרדה מינית להתקיים במקום העבודה. חוק זה נחקק לאחר שהוראותיו של חוק משנת 1988, האוסר על פגיעה בעובדת שהתלוננה על הטרדה מינית בעבודה, לא הופנם ברמה הציבורית והמשפטית בישראל. באמצעות מנגנון זה, מוגדרות ונאכפות נורמות התנהגות, המחייבות את הארגון וחבריו במסגרת עבודתם (קמיר, 2008 ; גבע, 2011). מטרת העבודה הנה לבחון את מוסריותן של תכניות האכיפה המשמשות ככלי למניעת מקרי הטרדה מינית במקום העבודה כפי שהן מוגדרות בחוק למניעת הטרדה מינית. במסגרת זו, יש לבחון את מנגנוני האכיפה השונים, את נגישותם לקורבן עבירת ההטרדה המינית וכן, יש לבחון אותן בהתאם ליעילותן להשגת מטרת התכנית. לפיכך, עולה השאלה האם תוכניות האכיפה המוגדרות בחוק הישראלי למניעת הטרדה מינית הנן מוסריות? בחינה זו תתבסס על הספרות המחקרית הקיימת.

זדרושים מורשה קופה/אחמ"ש.ית /סגני.ות מנהלים ברשת אופנה בפריסה ארצית

 דרושים מורשה קופה/אחמ"ש.ית /סגני.ות מנהלים ברשת אופנה בפריסה ארצית. לתפקידים מורשה קופה/אחמ"שים כולל: עבודה בקופה וברצפת מכירה (שירות לקוחות, סדר במחלקה פיזור בגדים וקיפולם במחלקה וקופה) תפקיד סגן.נית מנהל/ת כולל: ניהול צוות עובדים של כ15 עובדים. כסגן/ית צריך לנהל את כל רצפת המכירה במהלך המשמרת – עמידה ביעדי מכירות, ניהול צוות עובדים, אחראי/ת על נראות החנות – אם צריך לעזור בקיפולי בגדים, סידור סחורה וכו.. סגנים /ות ברשת הם הראשונים להתקדם לתפקיד ניהול ולהיות חלק מצוות המנהלים.ות המוביל של הרשת עבודה במשמרות: משמרות בוקר וערב משרה חלקית 3/4 ימים בשבוע או מלאה 5 - 6 ימים בשבוע. שכר 37 - 32 ₪ בנוסף סגני מנהלים.ות מקבלים אחרי 3 חודשיים בתפקיד גיפט קארד לביגוד ברשת 2,500 ₪ פעמיים בשנה ומיועדים למסלול ניהולי. תקנים בסניפים הבאים: ממילא, דיזינגוף, אשדוד סטאר, מודיעין, רמת אביב, קריית אונו, גבעתיים וחיפה. ✨פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨ בהצלחה 

טראומה וביטויי חולי נפשי בקרב אסירות

 
סקירת מאמרים בנושא טראומה וביטויי חולי נפשי בקרב אסירות - ההשפעות ארוכות הטווח של הטראומה והפוסט טראומה על נפגעי ובעיקר נפגעות אירועי טראומה בחברה המערבית

סקירת מאמרים בנושא טראומה בקרב אסירות 

שם הסטודנטית:  מת”ז: 

מטרת עבודה זו הנה להציג את ההשפעות ארוכות הטווח של הטראומה והפוסט טראומה על נפגעי ובעיקר נפגעות אירועי טראומה בחברה המערבית. בחרתי בנושא מאחר והשפעת הטראומה על נשים וכן, הטיפול בסימפטומים הנובעים כתוצאה מביטויי הטראומה בקרב נשים, אינם מקבלים את החשיבות הראויה – לא מעט מהספרות המחקרית עוסקת בפוסט טראומה בקרב גברים הנובעת כתוצאה מפעילות קרבית. עם זאת, יותר נשים באוכלוסייה סובלות מסימפטומים של פוסט טראומה, זאת כתוצאה ממעמדן הנמוך באוכלוסיה, האופי הפטריארכלי של החברה, אופי המאפיין גם את התרבויות המערביות, תקיפתן על רקע מיני ועל רקע אלימות במשפחה ועוד.
אמנם התבקשתי להתמקד בשני מאמרים מחקריים בלבד. עם זאת, נעזרתי במקורות נוספים עליהם עברתי במטרה להסביר את הרציונל –

יועצי/ות מכירה בחנויות סמסונג בפריסה ארצית (977973)

 תיאור המשרה: יועצי מכירות ושירות פרונטליים בחנויות הדגל של סאני תקשורת (סמסונג). התפקיד כולל: מתן שירות וייעוץ מכירתי ללקוחות החנות בנוגע למוצרי הרשת, מכירת טלפוניים טאבלטים, אוזניות מגנים ועוד. בנוסף עזרה ושירות לקוחות פרונטלי ללקוחות קיימים במגוון נושאים. __________________ דרישות מינימום לתפקיד: זמינות לעבודה במשמרות בוקר/ערב (חובה לתת 2 ערב לפחות) זיקה לעולם המכירות ותודעת שירות __________________ היקף משרה: משרה מלאה 6 ימים בשבוע- א-ה + שישי או מוצ"ש במשמרות בוקר/ערב (השעות בהתאם לכל סניף באופן פרטני) __________________ יתרונות התפקיד: מסלולי קידום מהירים! עובדי חברה מהיום הראשון של חברת סאני תקשורת. תנאים מלאים: חופשה, מחלה, פנסיה, נסיעות, הבראה ועוד. סיבוס בשווי 470 ש"ח בחודש קרן השתלמות לאחר שנתיים. __________________ שכר: ממוצע שכר 8,000-10,000 כולל הבונוסים. דרישה כרגע בסניפים: דיזינגוף, רחובות, כפר סבא, עזריאלי, ב"ש וואן, פתח תקווה סגולה, נתניה עיר ימים ואילתיום רביעי, 28 בדצמבר 2022

סמינריון בנושא דמות היהודי בתעמולה הנאצית

 


עבודת סמינריון בנושא:
דמות היהודי בתעמולה הנאצית 

מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי

 תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1
תרבות התקשורת
2
1 .2
התפתחות התעמולה
3      1.2.1 מהי תעמולה?
     1.2.2 היסטוריוגרפיה
3
4
1 .3
תעמולה בשימוש המפלגה הנאצית 5
    1.3.1 הרקע לתחילת השימוש בתעמולה על ידי הנאצים 5
    1.3.2 מאפייני התעמולה הנאצית ועקרונותיה 7
פרק 2 – התעמולה הנאצית נגד היהודים               2.1 דמות היהודי בתעמולה הנאצית                2.2 תרומת התעמולה נגד היהודים להשגת מטרות הנאצים
1 4
1 4
1 7
פרק 3 – דיון ומסקנות
2 2
סיכום
2 5
מקורות
2 6
תקציר 

“העבר אינו מת. אנחנו חייבים לבחון אותו ולדעת כיצד לזהות את מאפייניו” (ויקטור שקולבסקי) 

התמיכה הרבה שקיבל היטלר בקרב אזרחי גרמניה ושיתוף פעולה מצד אזרחים רבים בקרב מדינות שנכבשו במהלך מלחמת העולם השנייה, היו תחת השלטון הנאצי וכן, נחשפו לאידאולוגיה הנאצית ולשואה הנה בלתי נתפסת. בכדי להשיג את מטרותיו, היטלר עשה שימוש רב בתעמולה במטרה לשנות את תדמיתו מהתגלמותו של הרוע למושיע של גרמניה ואף מושיעו של העולם מכוח הרשע הגלום בדמותו של היהודי. באמצעות התעמולה, היטלר סחף אחריו מליוני אנשים, שסייעו לו ליישם את האידאולוגיה הנאצית. באמצעות התעמולה, היטלר וצוות התועמלנים הגרמני יצרו תדמית מרשעת לאויבי הרייך, אשר אינם גרמנים ושייכים לגזע נחות המרעיל את גרמניה ואת העם הגרמני. במסגרת עבודה זו, תיבחן סוגיה אחת מני רבות מתחום השואה ותרומתה של הנאציזם לאנושות – השפעתה של התעמולה הנאצית כלפי דמותו של היהודי בכדי להשיג את מטרותיה כלפי העם היהודי. מטרת העבודה הנה לבחון כיצד היטלר והמפלגה הנאצית השתמשו בתעמולה פוליטית כדי ליצור את דמות היהודי בעיני האומה הגרמנית? בנוסף, במסגרת העבודה תיבחן כיצד דמותו של היהודי, כפי שהצטיירה במסגרת התעמולה הנאצית, סייעה למפלגה הנאצית להשיג את מטרתה ליישום תכנית הפתרון הסופי? בהתאם לכך, ניתן לשער כי דמותו של היהודי הצטיירה כשלילית ביותר. לפיכך, ניתן לשער כי העם הגרמני התייחס לעם היהודי כאל אויב לכל דבר ועניין ולא כאל בני אנוש.


מידת השתלבותם של עולים חדשים מברית המועצות בשרות הצבאי בצה"ל

 


עבודת סמינריון בנושא:
מידת השתלבותם של עולים חדשים מברית המועצות בשרות הצבאי בצה”ל 

מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי 


תוכן עניינים


תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1
העלייה מברית המועצות
2    1.1.1 גלי ההגירה לישראל וקליטת העולים
2    1.1.2 העלייה לישראל מברית המועצות בשנות ה-90 ושילובם בחברה הישראלית
4
1 .2
שרות בצה”ל 7

1 .3 גיוס עולים לצה”ל
1 0     1.3.1 המוטיבציה של עולים להתגייס לצה”ל
1 0     1.3.2 שילובם של עולים בצה”ל
1 1
פרק 2 –  שילובם של עולים מברית המועצות בצה”ל משפטים                2.1 עולים מברית המועצות המשרתים בצה”ל משפטים                2.2 סיוע לעולים מברית המועצות להשתלב בצה”ל משפטים פרק 3 – דיון
2 0 סיכום
2 3
מקורות
2 4


תקציר 

ההגירה לישראל משפיעה על קצב צמיחת האוכלוסייה הישראלית, על גודל האוכלוסייה ואף מגדירה ומאפיינת את החברה הישראלית ומערכת הריבוד בה. לאור הצרוף הייחודי של מאפיינים הקשור למוצאם ולמעשה ההגירה לחברה הישראלית, עולי מדינות ברית המועצות לשעבר מאופיינים בתכונות ייחודיות המשפיעות על אופי בעיותיהם, על סוגיות עמם על העולים להתמודד, על צרכים הייחודים לעולים אלו ועל הדפוסים באמצעותם עולים אלו מקבלים עזרה. בכדי לספק מענה ראוי לצורכיהם של אוכלוסיית עולים זו, יש להבין את האפיונים, ההתנסויות והצרכים של העולים ממדינות ברית המועצות לשעבר.
ההתמקדות בעבודה זו הנה על אוכלוסיית בני הנוער שעלתה מברית המועצות לשעבר במהלך גל העליה שאפיין את שנות ה-90. במסגרת עבודה זו, אעסוק בסוגיה אחת מיני רבות מתחום אוכלוסיית העולים מברית המועצות לשעבר – מידת שילובם בצה”ל כביטוי לשילובם בחברה הישראלית.
לפיכך, תבחן מידת ההצלחה בשילובם של עולים מברית המועצות בצבא הישראלי כפי שמוצג בספרות המחקרית. עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל, האוכלוסייה היהודית נאלצה להגן על עצמה בסיוע ארגוני מחתרת לוחמים. לצערנו, גם לאחר קום המדינה, מבחינות רבות, ניתן לראות במדינת ישראל כמדינה שחיה על חרבה מאז הקמתה והמשך קיומה מבוסס על שרות החובה של אזרחיה בצה”ל. בעקבות כך, ברור מדוע סוגיית הסתגלותם של עולים חדשים לחברה הישראלית ואף גיוסם לצה”ל ושרות בו באופן משמעותי מקבל עדיפות גבוהה בסדר העדיפויות. מועמדים אלו לשרות מהווים את דור העתיד של המדינה, השתלבותם בצבא יעצב את פניה של החברה הישראלית וכן, יקבעו את המשך קיומה של המדינה. הספרות המקצועית גורסת, כי מערך החינוך הטרום צבאי תורם לעליית המוטיבציה בקרב החניכים. לכן, ניתן לשער, כי חיילים עולים מברית המועצות העוברים הכנה לקראת השרות הצבאי משתלבים טוב יותר במסגרת השרות הצבאי. בנוסף, מאחר ועולים רבים מברית המועצות לשעבר הגיעו לישראל חסרי כל ואף איבדו זכויות רבות להם היו זכאים מארץ מוצאם, כגון זכותם לקצבאות פנסיה, מצבם הכלכלי של משפחות העולים אינו שפיר. לפיכך, ניתן לשער, כי עולים מברית המועצות אשר מקבלים סיוע במהלך השרות הצבאי עם בעיות תנאי השרות האופייניות להם יסתגלו טוב יותר לשרות הצבאי.


יום שלישי, 27 בדצמבר 2022

לארגון בריאות מוביל דרוש/ה נציג/ת זימון תורים בראשון לציון בראשל"צ

 ✨התפקיד כולל זימון תורים לבדיקות מגוונות כגון קורונה, צפיפות עצם, ממוגרפיה ועוד (שיחות נכנסות)

✨המוקד פעיל בין השעות 08:00-16/17:00 ובימי שישי לסירוגין 08:00-12:00

✨עבודה בראשון לציון מערב מול קניון הזהב

✨ הכשרה מהירה של יומיים בלבד!

✨ קליטה מיידית, ראיון אישי ותהליך מיון מהיר.

✨המשרה מתאימה לבעלי תודעת שירות, רגישות, תקתנות, סבלנות ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת.


פרטים נוספים והגשת מועמדות יש להגיש קורות חיים למייל desertstormil@gmail.com ✨

 בהצלחה 🌟


עבודת סמינריון בנושא - תפיסת היודנרט בתודעתם של תושבי הגטו ושארית הפליטה

 
עבודת סמינריון בנושא:
תפיסת היודנרט בתודעתם של תושבי הגטו ושארית הפליטה 

מוגש ל: 

שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי 

תוכן עניינים


תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 מדיניות השלטון הנאצי כלפי היהודים תחת הכיבוש
2
1 .2
פעילות היודנרט ומאפייניו 5
     1.1.1 הקמת מועצת היהודים (היודנרט) 5
     1.1.2 פעילות היודנראט 7

1 .3 שיתוף הפעולה של היודנרט עם השלטון הנאצי בקהילות השונות
1 0 פרק 2 –  תפיסת היודנראט בתודעתם של תושבי הגטאות ושארית הפליטה
1 4
פרק 3 – דיון ומסקנות
1 9
סיכום
2 1
מקורות
2 2


תקציר 

אחת ממטרות ייזום מלחמת העולם השנייה על ידי הנאצים והפלישה לפולין הנו הגדלת שטח המחיה של הגזע הארי. עם זאת, באמצעות סיפוח חלק מפולין לשטח הרייך, סופחה לגרמניה אוכלוסיה, אותה היא החשיבה לאוכלוסייה מגזע נחות, כולל הגזע היהודי. מאחר ומטרה נוספת לכך שהנאצים יזמו את המלחמה, הנה הוצאה לפועל של פתרון סופי. בעקבות כך, השלטון הנאצי הורה על כליאתם של היהודים בגטאות המצויים ברובעים העניים של הערים הגדולות. במקביל, השלטון הורה על הקמת מועצות יהודים – יודנרטים, בכל גטו. מטרת היודנרט הנה לשמש ככלי יעיל ליישומם של החלטות השלטון בקרב הקהילה היהודית ולבצע פקודות באופן המבטיח את שליטת הגסטפו באוכלוסיית הגטו. עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום השואה והחיים בגטאות – תפיסת היודנרט בעייני תושבי הגטו ושארית הפלטה.
חברי היודנרטים פעלו בתנאי קיצון, תחת שלטון אימה שהוטל על ידי הגרמנים וסכנה מתמדת על חייהם. עם זאת, הן בתקופת השואה והן אחריה, תדמיתם הייתה אפופה באור שלילי. בעקבות כך, עולה השאלה, האם פעילותם של היודנרט בתקופת השואה מצדיקה את התפיסה השלילית של החברה היהודית בגטו ובקרב שארית הפלטה? במסגרת עבודה זו, אנסה לבחון את השאלה הנשאלת באמצעות הספרות, בעיקר בהתבסס בעיקר על הספרות המקצועית העוסקת בתקופת השואה, ובפרט בסוגיית היודנרט, אך גם באמצעות בחינה מועטה של כתבים שנכתבו על ידי ניצולי שואה. בהמשך, אציג את מדיניות השלטון הנאצי כלפי היהודים המצויים בשטחים שבשליטת הנאצים וכן, אפרט מהם הגורמים והתהליכים שהביאו להקמת היודנרט, כיצד פעילותו של היודנרטים באה לידי ביטוי וכן אציג כיצד פעילות היודנרט באה לידי ביטוי במספר גטאות שונים. בהמשך, אנסה לבחון את תדמיתו של היודנרט בתודעה היהודית והישראלית ולבסוף אערוך דיון ואסיק את מסקנותיי בנושא.סמינריון בנושא: השואה והגבורה בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל

 
עבודת סמינריון בנושא:
השואה והגבורה בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי

 תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1
השואה כנגד היהודים
2      1.1.1 הקהילות היהודיות באירופה ובאפריקה
2      1.1.2 נרדפי המשטר הנאצי וקורבנותיו
3
1 .2
זיכרון השואה, הזדהות והנצחה 9
פרק 2 – זיכרון השואה הזדהות והנצחה בישראל
1 3
פרק 3 – דיון ומסקנות
1 7
סיכום
2 0 מקורות
2 1


תקציר 

“הם באו לקחת את הקומוניסטים ואני לא התנגדתי – כי לא הייתי קומוניסט הם באו לקחת את הסוציאליסטים ואני לא התנגדתי – כי לא הייתי סוציאליסט הם באו לקחת את היהודים ואני לא התנגדתי – כי לא הייתי יהודי ואחר כך באו לקחת אותי ולא נותר איש שיתנגד” (מרטין נימולר, כומר פרוטסטנטי גרמני) 

אין ספק, כי מאורעות השואה שנגרמה תחת השלטון הנאצי באירופה ובצפון אפריקה הנה רבת השפעה על גורל העם היהודי. בקרב החברה היהודית בישראל רווחת התפיסה, לפיה יש להנציח את השואה, לזכור את הנספים ולהפיק מהמאורעות לקחים. כמעט שבעה עשורים עברו מאז שחרור מחנה ההשמדה האחרון. כיום, השואה עדיין תופסת מקום מרכזי בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. גם הגבורה היהודית במהלך השואה, שבאה לידי ביטוי במרד גטו ורשה ובפעולות לחימה נוספות של היהודים בנאצים, משמשת כיסוד חשוב בגיבוש תודעת השואה ברמה הלאומית. סיפורי גבורות היהודים בשואה שולבו בנרטיב הציוני כפרק גאה של גבורה וניצחון. במהלך עבודה זו, אנסה לבחון כיצד באה לידי ביטוי הפעילות למען שימור השואה והגבורה בזיכרון הקולקטיבי בישראל?
בהמשך, אנסה לבחון את הפעילות למען שימור זיכרון השואה והגבורה באמצעות בחינתם של שלושה תחומים – תחום הדעת המתבטאת ביצירות אמנות, יצירות ספרותיות וכדומה ; תחום ההנצחה כאנדרטות, ימי זיכרון, שימור אתרים היסטוריים כגון מחנות השמדה, מוזאונים, ימי זיכרון, לימוד ועוד ; ובאמצעות התיעוד ושימור עדויות למען הדורות הבאים. דור ניצולי השואה הולך ומתמעט. בעוד מספר שנים, לא יהיה עוד אדם בעולם שיוכל להעיד על זיכרונותיו מתקופת השואה. זיכרון השואה ואצירת הזיכרון הצרוב בקרב ניצולי השואה לדורות הבאים הנה חובה מוסרית. אמצעי זיכרון והנצחה שונים לקרבנותיו היהודים של המשטר הנאצי באים לידי ביטוי באופנים שונים, כאשר למרכז יד ושם תפקיד מרכזי בכך. מרכז יד ושם משמש כרשות ממלכתית מרכזית האחראית להוביל את ההתמודדות עם זיכרון השואה ולהנצחתה.
יום שני, 26 בדצמבר 2022

קבוצת "מי עדן" הגיעה לעיר מודיעין - בואו לעבוד איתנו!

 גרים.ות במודיעין והסביבה? 

קבוצת "מי עדן" הגיעה לעיר בואו לעבוד איתנו!

מערך השירות שלנו מחפש נציגי שירות טלפוני

הסעות מאורגנות על חשבון החברה.


✅נהנים מהיתרונות של חברה גדולה ועוטפת

✅מענק התמדה

✅מגוון הזדמנויות וקידום בחברה


ניתן להעביר קו''ח למייל שלנו (לציין עבור משרת נציג שירות טלפוני) desertstormil@gmail.com

יום חמישי, 22 בדצמבר 2022

עבודת סמינריון בנושא: הביטוי הטריטוריאלי של צרכי הביטחון לאור הקונפליקט בין שיקולי הביטחון ושיקולים סביבתיים בראי המשפט (בסיס עתלית ומטווח 24 כמקרי בוחן)


 עבודת סמינריון בנושא:
הביטוי הטריטוריאלי של צרכי הביטחון לאור הקונפליקט בין שיקולי הביטחון ושיקולים סביבתיים בראי המשפט (בסיס עתלית ומטווח 24 כמקרי בוחן) 

תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירה ספרותית
2
1 .1 תכנון ובניה לצורכי ביטחון
2       1.1.1 שימושי הקרקע בישראל והתכנון הפיזי – מרחבי
2      1.1.2 הפן החוקי והמשפטי של השימוש בקרקע לצורכי ביטחון
6
1 .2 היבטים סביבתיים והביטוי הטריטוריאלי של צרכים צבאיים
1 2

1 .3 ביטוי טריטוריאלי בין צורכי הביטחון לאיכות הסביבה בישראל
1 4
פרק 2 – ביטוי הקונפליקט בבסיסים הצבאיים בחופי עתלית וראשון לציון
2 1

2 .1 שימושי הקרקע באזור רצועת החוף בישראל
2 1

2 .2 בסיס עתלית
2 2

2 .3 שטח אש 24
2 4
פרק 3 – משפט משווה
2 7
פרק 4 – דיון ומסקנות
3 0 סיכום
3 5
מקורות
3 6
נספחים

 תקציר 

“והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עימדי” (ויקרא, פרק כ”ה פסוק כ”ג) 

במרחב בין שימושי הקרקע לצורכי ביטחון לבין הצרכים האחרים בא לידי ביטוי קונפליקט, הכולל התנגדות למהות השימוש הביטחוני בקרקע, כגון הקמת מחנות ומתקנים, שטחי אימונים צבאיים, מכשולים ושטחים בהם נמנעת כניסתם של אזרחים. תשתיות ושטחים ביטחוניים רבים נפרסים על פני אזורים רבים ברחבי הארץ. מהנתונים עולה, כי 46% מסך שטחה של מדינת ישראל נמצאים בשימוש בטחוני. צה”ל נפרס בעיקר על שטחים פתוחים, המיועדים לצורכי אימונים ושטחי ניסויים. השטחים הפתוחים משמשים כריאות ירוקות בישראל ולהם תפקיד חשוב בשימור הצמחייה, בעלי חיים ומגוון ביולוגי. חופי הים התיכון הנם שטחים פתוחים. 16% מרצועת החוף הישראלית של הים התיכון, המהווה כ-30 ק”מ, הנם שטחים סגורים. כתריסר הנם שטחים שהכניסה והשהייה בתחומם אסורה מטעמים מבצעיים ובטחון שוטף, מאחר והם משמשים שטחי אימונים ומקום לניסויי נשק. עם זאת, 10% בלבד מהשטח מחייבים את קרבתו של החוף. בין רשימת השטחים הסגורים נמצא חוף הים מצפון לישוב עתלית והמתקן המכונה מטווח 24 המצוי בחופה של ראשון לציון. פריסה זו מעסיקה בעיקר ארגונים סביבתיים לאחר התבוננות מנקודת מבט שונה על הפריסה הצבאית בשטחים טבעיים בעלי ערך אלו. הקונפליקט בין שיקולי הביטחון לשיקולים סביבתיים הניצב בהקשר של שני בסיסים אלו נושא בחובו השלכות חברתיות רחבות החורגות מהתחום הסביבתי. תמורות שהתרחשו בחברה הישראלית בעשורים האחרונים פגעו בקדושתה של מערכת הביטחון, דבר שהתבטא גם בנושאי התכנון והבניה, בשימור המרחב הפתוח, שינוי התפיסות התכנוניות והגברת המודעות הסביבתית.
במסגרת עבודה זו, נדון בסוגיה אחת מני רבות מתחום ההשלכות המשפטיות של המאבק על איכות הסביבה, והיא הביטוי הטריטוריאלי של צרכי הביטחון לאור הקונפליקט המתבטא בין שיקולי הביטחון ושיקולי סביבתיים בראי המשפט. במסגרת סמינריון זה, בחינת הקונפליקט מההיבט המשפטי תתבצע באמצעות יישום המקרה של רצועת החוף בישראל בראי המאבק בין שיקולי הביטחון מחד גיסא ובין השיקולים הסביבתיים מאידך גיסא, כאשר ההתמקדות הנה על שני בסיסים צה”ליים במישור החוף – בסיס עתלית ובסיס הניסויים בחוף מדרום לראשון לציון.