מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום חמישי, 18 באוגוסט 2016

טעמים בגמרא שנאמרו על טו באב, חג האהבה היהודי❤❤הערב יחול ערב ט"ו באב יום המסוגל לניסים וישועות וקבלת התפילות "לא היו ימים טובים לעמ"י כט"ו באב ויוהכ"פ" ,הילולא לרבי עמרם בן דיוואן הדליקו נר לע"נ   יום זה הוא תיקון רוחני של ישראל בכח מעשיהם. חשוב לקרוא למה חשוב ערב זה וסגולות להתחתן הרבה עשו ונישאו 
נעיין בטעמים שנאמרו בגמרא על ט"ו באב. ואלו הם:
א. אמר רב יהודה אמר שמואל: יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. מאי דרוש במדבר ל"ו זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד וגו' - דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה. 
ב. אמר רב יוסף אמר רב נחמן: יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר שופטים כ"א ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה. מאי דרוש? אמר רב: ממנו, ולא מבנינו(שבט בנימין היה אסור להינשא בגלל מעשה האונס של פילגש בגבעה שופטים כא' ובט"ו באב הותר להינשא ולא נכחד שבט בעמ"י.
ג. (אמר) רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: יום שכלו בו מתי מדבר. דאמר מר: עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה, שנאמר דברים ב' ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי, אלי היה הדבור. כל שנה מתו 15000 מדור המדבר ,15000 האחרונים ניצלו .
ד. עולא אמר: יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל, ואמר: לאיזה שירצו יעלו.
ה. רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב - שלא הסריחו, והמטיב - שנתנו לקבורה.
ו. רבה ורב יוסף דאמרו תרוייהו: יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. (תניא) מסורת הש"ס: דתניא, רבי אליעזר הגדול אומר: מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה, ולא היו כורתין עצים למערכה, לפי שאינן יבשין. אמר רב מנשיא: וקרו ליה יום תבר מגל.
ז. מכאן ואילך, דמוסיף - יוסיף, ודלא מוסיף - (יאסף)מי שמוסיף תורה בחיוו מוסיפים לו חיים .
מה טוב לעשות הערב ???סגולות להתחתן  ללבוש לבן ,להפריש חלה ,להדליק נר לצדיקים ,לומר שירת הים בכוונה כל יום "אז ישיר משה ",לקרוא קורבנות הנשיאים במדבר פרק ל"ז ,לבחור לקנות כוס חדשה לזוג שמתחתן שיברו בחופה -לקנות מטפחת לכלה שתבוא בעז"ה,לבחורה -לקנות טלית מהודרת ,בסוף תפילת 18 לומר פרק קכ"א בתהילים -שיר המעלות אשא עיניי אל ההרים ,,,לפני עושה שלום במרומיו בתפילה .להתפלל בעמוקה בקבר של רבי יונתן בן עוזיאל שקבור בצפת ונפטר רווק ובכוחו להתפלל על הרווקים ,לקרוא 40 יום מזמורי תהילים פרק לב',מח',ע',עא' ,קכד'.שיר השירים 40 יום ברציפות,נשמת כל חי ,40 יום תפילות בכותל ,להרבות בצדקה להכנסת כלה .מי ייתן ותזכו לזיווגים טובים שה' יתברך ייתן לכל מי שצריך השנה לישועות וניסים 

יום שלישי, 16 באוגוסט 2016

ואם חיילי צהל היו מתנדבים עם ילדי מתנחלים?

אז מתברר שחיילי צה"ל מבצעים פעילויות לילדי מסתנני עבודה מדרום אפריקה ובשנה וחצי האחרונות הם שימשו כבייביסיטרים לילדים. בעקבות החשיפה של מאי גולן, אשר צילמה את פעילותם של חיילי צהל עם ילדי המסתננים בדרום תל אביב ופנייתה של עמותת העיר העברית, שר הבטחון, אביגדור ליברמן, הורה לרמטכ"ל לסיים את הפעילות. במידה ולצבא יש כח אדם מיותר, אני מציעה שיפנה אותם לפעילות עם ניצולי שואה שזקוקים לכך מאוד. יש יפי נפש שמעוניינים להתנדב עם הילדים הללו בכל זאת? שיעשו זאת על חשבון זמנם הפנוי ולא על חשבון תקציב צה"ל ומצבת כח האדם הצהלית.
הרי ההורים המסתננים מדרום אפריקה לישראל מרוויחים בחודש הרבה יותר מהמשכורת החודשית של הישראלי הממוצע - מעל ל-10,000 שקלים בחודש. עם זאת, ארגוני השמאל מאחסנים פעוטות במחסנים ודירות שאינם מותאמים כך מתוך אינטרס. הרי זה ברור שגן בדירה מעופשת לא נראית טוב תדמיתית ולא מצטייר טוב בתקשורת. אבל, הורי הילדים הללו יכולים להרשות לעצמם לממן גן פרטי לילדים. אין דבר כזה שהמסתננים מדרום אפריקה, הורי הילדים, מרויחים מתחת לשכר מינימום, 5,000 ש"ח - השכר החציוני במשק, אותו שכר ש-50% מאזרחי ישראל מרויחים מתחת לו. רובם המוחלט של המסתננים מרויחים מעל ל10,000 שקלים. מדובר בשכר ממנו לא גובים מס מאחר ומדובר במסתננים לא חוקיים שנאסר עליהם לעבוד בישראל. הם שב"חים [שוהים בלתי חוקיים] לכל דבר ועניין. הם לא משלמים מסים, לא משלמים מס הכנסה על המשכורת שלהם, לא משלמים מס בריאות והם מהווים נטל ועול על מערכת הבריאות בישראל.
בעקבות כך, צופית גרנט, אליטיסטים ומתנשאת, פרסמה פוסט מרחם על מסתנני העבודה והמציאה הגדרה חדשה למונח פליטים. היא הדגישה את בושתנו וחרפתנו בלא פחות מ-3 סימני קריאה, כי הרי מדובר בפליטים שחרב עליהם עולמם ולכן, הם הסתננו לישראל כדי להרויח 10,000 בחודש.
מעניין כמה שנים הם צריכים לעבוד בארתיראה כדי להרויח את המשכורת שהם בישראל. הרי מדובר בשכר נקי ממס, שחור טהור ולא מוסרי. השכר הזה לא מממן את נטל המסים, מהם מוקצה תקציב הבטחון. מבחינתה, החלטתו של שר הבטחון אינה לגיטימית ופשיסטית, מאחר והוא מעדיף התנדבות עם ניצולי שואה יהודים על פני צאצאים של מסתנני עבודה שמרויחים הרבה מעל הממוצע בישראל. כן, היא בזה לו, בזה לנו, בזה לתושבי דרום תל אביב שאינם שותקים ואינם סופגים את הפרעות שעושים בהם המסתננים כמו שהיהודונים הטובים ספגו באירופה במחצית הראשונה של המאה ה-20. ובכלל, נשאלת השאלה, במידה והיה מדובר בבייביסיטר שהחיילים היו מבצעים לילדי מתנחלים, התקשורת הייתה עדיין מבקרת את ההחלטה לבטל את הפעילות?
אז האליטיסטית מציעה לחיילים להתנדב על חשבון זמנם הפנוי למען ילדי המסתננים? כאילו שהייתה להם אפשרות לסרב פקודה ולהתנגד לעבודה עם ילדי המסתננים כי צבא זה צבא ומדובר בפקודה לכל דבר. אמנם ישנה סבירות גבוהה שהחיילים יידבקו במחלות שמאפיינות את המסתננים, כגון צהבת, שחפת ואיידס. עם זאת, סרוב פקודה עלול להכניס את החייל לכלא. אז מאלצים את חיילי צהל לשמור על ילדי מסתננים לא חוקיים שעושים פיגועי טרור על חיילי צהל ואונסים ישראליות.
בעקבות המתרחש, מאי גולן וצופית גרנט זומנו לראיון בשידור חי בתוכנית הבוקר בערוץ 2, במסגרתו צופית גרנט התנסחה באופן מפרגן כלפי השוהים הלא חוקיים בישראל, והשתמשה במונחים מטעים, כגון פליטים. חשוב לציין שאין מדובר בפליטים. העולם המערבי כלל לאינו מכיר בהם כפליטים והם אינם מתאימים להגדרת פליט. מדובר במסתנני עבודה לכל דבר שמגיעים לישראל במטרה לעבוד, להרויח כסף, ולחזור לארצם כאנשים עשירים. בנוסף, צופית גרנט אמרה למאי גולן: "אז תעזבי, תעברי מהבית אם לא טוב לך", "מה את רוצה". אכן, כך היא אומרת לה בשידור חי צופית גרנט, לוחמת החופש החדשה של המסתננים הבלתי חוקיים, זאת בנוסף לשלל כינויים כמו, שמאי גולן אומללה, מתעסקת ברוע ופשוט רעה. תושבי השכונות זכו לעוד שלל כינויים כמו: אתם מתקרבנים, אלימים, אנשים קטנים ולא מוסריים. את העובדות והאמת צופית לא באמת רצתה לשמוע, אבל את ההתנשאות האליטיסטית ויפות הנפש אי אפשר היה לפספס. לגרסת השמאל, כשליהודונים לא טוב, הם צריכים לעבור דירה, גם אם הם מתגוררים במדינת היהודים - ירושלים ודרום תל אביב כאחד, גם בגין קריאות מואזין.
מאי גולן הציעה לנשיאת זכויות האדם שלא מכירה בזכויות תושבי השכונות ולא מכירה את העובדות או מעוותת אותם במכוון, לבוא לחיות שבוע בדרום תל אביב וגם לקחת את המסתננים שהיא כל כך אוהבת אליה הביתה. היא לא ממש הייתה מעוניינת. תחי הצביעות. אותם אליטיסטים לא מוסריים, תומכים בשהייתם של מסתנני עבודה אלו בישראל לא ממניעים הומניטריים אלא לצורך העסקתם בשכר אפסי ובתנאי עבודה לא הומניים. מעסיקים אלו שתומכים בשהייתם של מסתנני העבודה הזו באופן לא חוקי בישראל לא מעוניינים באמת בהגנה עליהם כפליטים, אלא דואגים לכיס שלהם ולהעלמת הכנסות מהמדינה. אלו הם הפנים האמיתיות של האליטיסטים מצפונבון תל אביב.


יום שישי, 12 באוגוסט 2016

עשו זאת בעצמכם: 10 דברים שאפשר לעשות עם מתלה למגבות (חוץ מלתלות מגבות)

מתלה למגבות זה אביזר יעיל ושימושי ביותר במטבח, במקלחת ואפילו בחורף מול התנור במרחק סביר שלא מסכן את המגבת בחימום יתר ושריפה אבל יוצר את הבד לנעים למגע אחרי המקלחת. יחד עם זאת, למתלה למגבות יש עוד שימושים ברחבי הבית ובעבודה מלבד תליית מגבות ומדובר באביזר יעיל לארגון מחדש של הבית ולשמירה על הסדר. כל מה שצריך זה מתלה למגבות בגודל המתאים לכם, ראש יצירתי ולא לחשוש מקצת קדיחה או שימוש בדבק חזק בהתאם לצורך.
מיקום נכון של מתלה למגבות במטבח, בחדר השינה ואפילו בארון ובמחסן, יכול לשמש אותנו למגוון שימושים מלבד תליית מגבות לשימוש מיידי. במטבח אפשר להצמיד אותו לקיר ולתלות עליו מכסים לסירים וכלי מטבח שונים, כגון פומפיות ואביזרי מטבח ניתנים לתלייה. שימוש זה יכול לחסוך לנו שטח אחסון רב בארונות המטבח והמגרות וכן, גישה ויכולת שימוש מיידים בכלים להם אנחנו זקוקים.
במידה ויש לכם מחסן או גינה, אפשר לתלות על מתלה למגבות כלי גינון וכלי עבודה שונים. אוהבים לצבוע? אפשר לתלות מתחת למתלה מגבות בגובה המתאים מדפון בגודל וברוחב המתאימים [אפשר להתאים מכל נגריה בהתאם להזמנה] ובכך ליצור מדפים ייעודיים לארגון הצבעים או מיכלים נוספים, דבר שמייעל גם את הנגישות שלהם. אפשר לתלות עליו עציצים בחצר או במרפסת. אפשר ליצור באמצעות המתלה למגבות מתקן להטענת סלולר - תתקינו את המתלה בקרבת תקע חשמלי, תלו עליו סלסילה להנחת המכשיר הסלולרי והרי לכם משטח טעינה זמין.
אפשר להשתמש במתלה למגבות גם כמתקן להנחת גלילי נייר טואלט בשרותים בעזרת סלסלה.
אפשר להשתמש בו כקולב בכניסה ליד הדלת כדי לתלות עליו תיקים, מעילים, מטריות וכובעים. אפשר לסדר את הבלגן בארון ולתלות על המתלה למגבות עניבות, צעיפים, מטפחות וכדומה. אפשר, בנוסף, לתלות את המתלה בארון או מתחת למדף תלוי בחדר כדי לתלות עליו קולבים לתליית קולבים לבגדים, ג'קטים, מעילים ועוד.


10 things you can do with towels hanger - except of hanging towels. you can hang on them garden tools and tools in the storage to save space and orginaize it, orginize the kitchen and hang pot covering, organize your closet and hang ties, scarfs and shawls, charges, baskets, flowerpots and even toilet papers.

עשו זאת בעצמכם: איך ליצור מלכודת חרקים תוצרת בית?
הקיץ מביא איתו את בעיית החרקים המציקים, כולל יתושים, נמלים, ג'וקים וזבובים. יש חדרים בבית וחצרות בהם אנחנו לא מעוניינים בנוכחות חרקים, אם זה חדר תינוקות, מטבח ואפילו בחדר שינה הפרטי שלנו. לא בכל מקום נוכחותה של הדברה מזהמת ומסוכנת רצויה. במצבים מסויימים, נוכחות חרקים מעופפים יכולה להיות יותר מסתם מטרד, כמו מקרים של אלרגיה לעקיצות יתושים, עקיצות שעלולות להתנפח לגודל של כדור טניס. פוסט זה מציג הוראות להכנת מלכודת חרקים ביתית באמצעות שימוש ברכיבים זמינים בכל בית.
כדי ליצור מלכודת חרקים ביתית, כל מה שאתם זקוקים לו זה מספריים, בקבוק שתייה ריק, מים, סוכר ובננה צהובה. תחתכו את הבקבוק הריק במספריים ומלאו את התחתית של הבקבוק בסוכר. תחתכו את הבננה לחתיכות קטנות ושימו בבקבוק. תמלאו את המיכל עד לחצי מהתכולה שלו ותערבבו הכל, כולל למעוך בפנים את הבננה והסוכר. תכולה זו מושכת אליה חרקים שטובעים במים. שחררו את הפקק ותכניסו את החלק העליון של הבקבוק הפוך לתוך המלכודת. המלכודת שיצרתם כרגע יעילה ביותר כנגד חרקים.
תניחו את המלכודת במקומות בהם החרקים אינם רצויים. אפשר גם לחורר את המיכל ולתלות במרפסת או בחצר. מהר מאוד תגלו את המיכל מלא בחרקים מתים. הסרטון הבא מדגים את ההוראות להמחשה.


In order to to create home made insect trap all you need is empty batle, banana, suger and scissors. Cur the plastic batle to half and cover the bottom of it with suger. Cut the banana to little pieces and put it in the battle. Cover it all with water and make a mash of it all. Put the trap in a place where you want it clean from live insects and your done.