עבודה בנושא:

נערה בסיכון – ניתוח מקרה של מתבגרת, ילדת רחוב, המתגוררת בזולה ברחוב הנביאים בירושלים

מוגש למרצה:
במסגרת הקורס: עבריינות נוער

מוגש על ידי:
מספר ת. זהות:

תאריך הגשה:

שנת הגשה2017
מספר מילים8601
מספר מקורות36

תוכן עניינים

תקציר

1
פרק 1 – סקירת ספרות

2
1.1 גיל ההתבגרות

2
1.1.1 מהו גיל ההתבגרות?
2
1.1.2 משברים בגיל ההתבגרות
2
1.2 נוער בסיכון

4
1.2.1 מיהו נוער בסיכון?
4
1.2.2 נערות בסיכון
5
3 1.2. טראומה מינית ופוסט טראומה
6
1.2.4 ילדי משפחות חד הוריות וילדים יתומים
7
פרק 2 – תאור המקרה וניתוחו
11
2.1 מקרה הבוחן
11
2.2 ניתוח מקרה הבוחן
11
פרק 3 -דיון

14
סיכום

16
מקורות

17

תקציר
המוות הנו תופעה טבעית והכרחית המלווה את חיינו, מאחר ומדובר בסיום הבלתי נמנע של כל חי. פרחים נובלים וכך גם עצים. כלבים וחתולים נפטרים, וכך גם אנשים. המוות הנו, בנוסף, תופעה שלאנושות אין עליה שליטה. למרות פענוחן של סודות רבים ואחרים של הטבע על ידי האנושות, אין בידנו מענה לתעלומות המוות. לכן, אדם הניצב מול תופעה זו חש חסר אונים, חרדה רבה ומנסה להתמודד בדרכים שונות. במסגרת זו, ייבחנו מאפיינים שונים שעלולים להציב בסיכון את המתבגרים החשופים להם. ניתן לשער, כי ישנם מאפיינים שאינם מהווים בהכרח הגורם הישיר לסיכון, כגון מתבגרים הגדלים במשפחות חד הוריות, אך מדובר במאפיינים המשפיעים על התפתחותו ובריאותו הנפשית של הילד. בנוסף ניתן לשער, כי ישנם מאפיינים המהווים בהכרח הגורם הישיר לסיכונם של המתבגרים, כגון מתבגרים שחוו משבר וטראומה על רקע תקיפה מינית, מאחר מדובר במאפיינים ברי השפעה על התפתחותו ובריאותו הנפשית של הילד.
עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום עבודה עם אוכלוסיית הנערים בסיכון – ניתוח מקרה בוחן של מתבגרת החשופה לסיכון. במסגרת סקירה זו, תבוא לידי ביטוי התמקדות במאפיינים ובהתנהגויות שונות המתבטאים באורח חייה ובהיסטוגרפיה של המתבגרת כפי שמתואר במקרה הנדון. העבודה עם נוער בסיכון נמצאת בעדיפות מיידית, מאחר ושיהוי בטיפול במתבגרים אלו עלול לגבות מהם מחיר כבד, דבר שימנע מהם בעתיד לחזור ולהשתלב בחברה. העבודה עם נערות בסיכון מקבלת עדיפות יתרה, מאחר והסביבה מתקשה לזהות את המסוכנות שבהתנהגותן ובמצבן, לאור העובדה שהן נוטות להפנים את מצוקתן ולפגוע בעצמן.