מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום רביעי, 1 בפברואר 2017

Drei Chinesen mit dem Kontrabass

מעטים יודעים אבל המקור שיר הילדים שניים סינים הנו בגרמנית ובמקור שרים על 3 סינים עם קונטרה באס. שניים סינים עם כינור גדול הוא שיר ילדים עברי, שהוא תרגום של שיר ילדים עממי בגרמנית בשם Drei Chinesen mit dem Kontrabass ("דְרַיי כִינֵזֶן מִיט דֵם קוֹנְטְרַבַּס", כלומר: שלושה סינים עם קונטרבס). התרגום לעברית מיוחס לנתנאל לורך.
נהוג לשיר את השיר ראשית באופן רגיל, ולאחר מכן באופן שבו כל תנועותיו זהות, כגון "שִינִים סִינִים עִים כִּינִיר גִּידִיל..." ואחר כך "שוּנוּם סוּנוּם עוּם כּוּנוּר גּוּדוּל..." וכן הלאה. נוהג זה קיים גם כן בגרסה המקורית בגרמנית.

Drei Chinesen mit dem Kontrabass
- Two Chinese Three Chinese with the double bass


Drei Chinesen mit dem Kontrabass
saßen auf der Straße und erzählten sich was.
Da kam die Polizei, ei (/na/ja/fragt) was ist denn das?
Drei Chinesen mit dem Kontrabass.


(בתרגום מילולי לעברית:)
שלושה סינים עם קונטרבס
ישבו על הכביש ושוחחו ביניהם.
אז הגיעה המשטרה: "נו, מה זה אמור להיות?"
שלושה סינים עם קונטרבס.


Drei Chinesen mit dem Kontrabass - A, E, I, O, U: die drei Chinesen kennen alle Vokale - ein Kinderspiel! Ob der Polizist sie auch kennt? Hier könnt Ihr unseren Kanal abonnieren: http://goo.gl/xq3pBr
Sing Kinderlieder (www.singkinderlieder.de) - wunderschöne Lieder für Kleine & Große zum Mitsingen!
Liedtext zu "Drei Chinesen mit dem Kontrabass":

Drei Chinesen mit dem Kontrabaß
saßen auf der Straße und erzählten sich was.
Da kam die Polizei, fragt: "Was ist denn das?"
Drei Chinesen mit dem Kontrabaß.

"Und jetzt mit A"

Dra Chanasan mat dam Kantrabaß
Saßen af dar Straße and arzahltan sach was.
Da kam da Palaza, fragt: "Was as dann das?"
Dra Chanasan mat dam Kantrabaß.

"Und jetzt mit E"

Dre Chenesen met dem Kentrebeß
Seßen ef der Streße end erzehlten sech wes.
De kem de Peleze, fregt: "Wes es denn des?"
Dre Chenesen met dem Kentrebeß.

"Und jetzt mit I"

Dri Chinisin mit dim Kintribiß
Sißen if dir Striße ind irzihltin sich wis.
Di kim die Pilizi, frigt: "Wis is dinn dis?"
Dri Chinisin mit dim Kintribiß.

"Und jetzt mit O"

Dro Chonoson mot dom Kontroboß
Soßen of dor Stroße ond orzohlton soch wos.
Do kom do Polozo, frogt: "Wos os donn dos?"
Dro Chonoson mot dom Kontroboß.

"Und jetzt mit U"

Dru Chunusun mut dum Kuntrubuß
Sußun uf dur Strußu und urzuhltun such wus.
Du kum du Puluzu, frugt: "Wus us dunn dus?"
Dru Chunusun mut dum Kuntrubuß.
תגובה 1:

  1. Easily Increase Your ClickBank Banner Traffic And Commissions

    Bannerizer made it easy for you to promote ClickBank products using banners, simply visit Bannerizer, and grab the banner codes for your selected ClickBank products or use the Universal ClickBank Banner Rotator to promote all of the available ClickBank products.

    השבמחק