מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום רביעי, 26 באוקטובר 2022

עבודת סמינריון בנושא השפעת פעילות גופנית על מחלת הסרטן


 עבודת סמינריון בנושא – השפעת פעילות גופנית על מחלת הסרטן 

תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – אפידמיולוגיה, גורמים וטיפול במחלת הסרטן
2
1 .1 מחלת הסרטן
1 .1.1          תא נורמלי לעומת תא סרטני
1 .1.2          אפידמיולוגיה של מחלת הסרטן
2
3
1 .2 גורמים להתפתחות הסרטן 5

1 .2.1  גורמים סביבתיים והתנהגותיים 5

1 .2.2 גורמים גנטיים וביולוגיים
8
1 .3 מחלת הסרטן : טיפול 9

1 .3.1 רפואה קונבנציונאלית
1 0
1 .3.2 רפואה לא קונבנציונאלית
1 1
פרק2 – השפעת הפעילות הגופנית על מחלת הסרטן
1 3
פרק 3 – דיון 

 סיכום
1 8
מקורות
1 9
תקציר במסגרת עבודה זו אעסוק בסוגיה אחת מני רבות מתחום חקר הסרטן – סוגיית השפעת פעילות גופנית על חולי סרטן בחינה זו תתבצע על ידי סקירת הספרות המחקרית הקיימת. הרחבת ידיעותינו בנושא זה הנה חיונית, מאחר והמידע המצוי בספרות המחקרית העוסקת בסוגיה זו אינו שכיח.
ראשית, אנסה לבחון את ההבדלים בין תא רגיל לתא סרטני, לסקור את מאפייניה של מחלת הסרטן מבחינה אפידמיולוגית, להציג את הגורמים הסביבתיים, ההתנהגותיים, הגנטיים והביולוגיים להתפתחות מחלת הסרטן וכן, לבחון את שיטות הטיפול במחלת הסרטן במסגרת הרפואה הקונבנציונאלית והלא קונבנציונאלית. בהמשך, אנסה לבחון בקצרה את השפעתה של הפעילות הגופנית מבחינה פיסית ופסיכולוגית על חולי סרטן. מסקירת הספרות המחקרית עולה, כי ישנם שני סוגי גנים המשפיעים על התפתחות גידול סרטני גנים מדכאי סרטן ואונקוגנים. נוכחותם של אונקוגנים וחוסר תפקודם התקין של גנים מדכאי סרטן משבשים את מנגנון הבקרה. סרטן מתפתח כאשר מצטברות בתאים מוטציות, אשר יוצרות שינויים הפוגעים במנגנוני הגנה טבעיים אלו, הופכות תא לסרטני. תאים אלו עמידים לגורמים שיוצרים תהליך של מוות תאי מתוכנת באופן טבעי.
ידוע, כי פעילות גופנית מועילה לאנשים בריאים ולחולים במחלות כרוניות. לפיכך, עולה השאלה, כיצד פעילות גופנית משפיעה על חולי סרטן?
בפרקים הבאים אנסה לבחון סוגיה זו. למעשה, ממחקרים עולה, כי פעילות גופנית תורמת רבות לבריאותם של אנשים בריאים וחולים כאחד. מטרת העבודה הנה לנסות ולבחון את השפעת הפעילות הגופנית על התפתחות מחלת הסרטן. בחינתה של סוגיה זו תתבצע באמצעות סקירת מחקרים בספרות המקצועית הקיימת. מבחינתי את הספרות עולה, כי לפעילות גופנית תרומה רבה לשיפור מצבם הגופני והנפשי של חולי סרטן כשמדובר במשתנים כגון ירידה במסת הגוף, ירידה ברמת הכעס וכדומה. בכך, הפעילות הגופנית משיגה את מטרתה ותורמת לבריאות האדם. עם זאת, הספרות המחקרית הקיימת אינה עוסקת בסיבות לכך.
                                                –

זו 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה