מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 24 ביולי 2020

האם לאדם עצמאי מותר לעבוד גם בשבת?האם לאדם עצמאי מותר לעבוד גם בשבת?
אני לא מדברת על העסקה של עובד אחר, אלא על עצמאי שרק הוא עובד בעסק שלו. נגיד לדוגמא פיזיותרפיסט, ויש לו את הרצון לעבוד בשבת וגם לקוחות שמוכנים להגיע באותו יום. האם מותר לו להעסיק את עצמו בשבת או שגם את זה החוק אוסר?
התשובה היא - תלוי. שיטת המשטר המיושמת בישראל הנה מדינה יהודית קודם כל ורק אז דמוקרטית. ברור שמי שאינו יהודי יכול לעבוד בשבת, אבל הוא זכאי ליום מנוחה שבועי. מעבר לכך, נאסר על מעסיקים במפורש להעסיק יהודים בשבת. איסור עבודה בשבת על יהודי תקף גם לגבי בעל העסק, העצמאי, ולא רק לגבי השכיר. מדובר בעבירה של העבדת עובד יהודי בשבת ללא היתר לעשות כן, לפי הוראות סעיפים 9, 26(א) ו-27 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.
הלכה למעשה, עסקים הפועלים בשבת זקוקים להיתר משר התמ"ת, זאת בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה האוסר במפורש על עבודה או העבדה במנוחה שבועית ללא היתר (במידה ומדובר ביהודי ואו בישוב בעל צביון יהודי) לפי סעיף 12 לחוק זה. במלים אחרות, איסור עבודה בשבת איננו תקף רק לגבי המועסק אלא נכון אף בנוגע לבעל העסק עצמו. הסמכות להתיר לעסק מסוים לפעול בשבת נתונה לשר התמ"ת מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה בלבד. היתר זה ניתן לבעל עסק אך ורק בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, ולא מכוח אישור מהעירייה או חוקי העזר שלה. דהיינו, העירייה אינה יכולה לאשר את עבודת העסק בשבת והדבר נתון למשרד התמ"ת.
בפועל, זה תלוי באכיפה של הפקחים שאחראים על אכיפת החוק. כשמדובר למשל בהייטקיסטים שעובדים מהבית, את מי זה מעניין אם הם עובדים מהבית ביום המנוחה שלהם או לא? אין מספיק פקחים כדי לאכוף בענף שלהם ואם הם מתנגדים לעבוד בשבת, הם יכולים לסרב או לתבוע בהמשך את המעסיק. בניגוד לכך, לבעלי תפקידים מסויימים בחברת החשמל יש היתר להעסיק יהודים בשבת כי זה מפעל חיוני, חירום. תמיד יהיה מי שינסה להצדיק שהמפעל המדובר הנו מפעל חיוני או שהעובדים גויים ולכן, ניתן להעסיק אותם בשבת. כל עובד והשיקול המוסרי והדתי שלו.
יותר מזה, יש ביטוי מפתח בתחום - שמירה על הסטטוס קוו. יש מצב רצוי ויש מצב מצוי, בעיקר כשמדובר בשמירת השבת בפרהסיה. שמירה על הסטטוס קוו הנו הפתרון שנמצא לשמירה על השבת במרחב הציבורי כשמדובר בפתיחת עסקים בשבת. מדינת ישראל הנה מדינה יהודית ודמוקרטית, דבר שבא לידי ביטוי בקשר בין דת ומדינה המיושם בשיטת המשטר בישראל, בשיטת המשפט ובחוקים. עקרון הסטטוס קוו הנו אמצעי לפתרון קונפליקטים בשיטת המשפט בישראל ולמעשה, הסטטוס קוו הנו הפתרון המיושם בישראל לפתרון הקונפליקט כשמדובר בשמירת השבת, ובפרט בסוגיית העבודה בשבת. בחינת יישומו של העקרון בעת ההתמודדות עם הקונפליקט בין דת ומדינה מספק פתרון לקונפליקטים כשמדובר, למשל, בפתיחת עסקים בשבת, וביניהם מסעדות, ובהפעלת תחבורה ציבורית בשבת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה