הגנה על אינטרסים מיוחדים בדיני נזיקין – הגנה על הפרטיות בעידן הטכנולוגי – הדין הרצוי והדין המצוי 

תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1
משפט וטכנולוגיה
2
1 .2
ההגנה על הפרטיות
6
1 .2.1
ההגנה על הפרטיות במשפט העברי 5

1 .2.2
ההגנה על הפרטיות בישראל בעידן המודרני
8
1 .3
פגיעה בזכות לפרטיות באמצעים טכנולוגיים בישראל : הדין המצוי
1 0 פרק 2 –  משפט משווה
1 3

2 .1
ההגנה על הפרטיות בארצות הברית
1 3

2 .2
פגיעה בפרטיות באמצעים טכנולוגיים : המצב המצוי בארה”ב מנהל עסקים 

פרק 3 – דיון ומסקנות
1 9
סיכום
2 2
ביבליוגרפיה
2 3
תקציר 

הטכנולוגיה בעידן המודרני מתפתחת במהירות והופכת ליותר זמינה ונפוצה. אינטרנט, מחשב, סלולר וטכנולוגיות נוספות מצויות היום בכל בית אב ובכך, הרוב המוחלט של האזרחים בישראל נגישים לטכנולוגיה זו. בנוסף, מדבר בטכנולוגיה מסייעת כמערכת מידע וציוד המשרת חברות רבות, תאגידים, מוסדות ציבוריים ומוסדות ממשלתיים הצוברים מידע באמצעותם ומשפרים את פעילותם ותפקודם. עם זאת, עם התפתחות הטכנולוגיה, נפגעת זכותו הבסיסית ביותר של היחיד לפרטיות. נפוצים מקרים של וירוסי מחשב, דואר זבל באימייל, סוסים טרויאנים, האזנות סתר, שימוש לא ראוי במאגרי מידע ועוד. המטרה המשפטית הנה לשמור על איזון בין אינטרסים שונים. שיפורים טכנולוגיים מסייעים בתחומים רבים, כגון הפצת ידע והעלאת הרמה הכלכלית. עם זאת, הטכנולוגיה עלולה לפגוע בפרטיותו של האזרח. במקרים מסוימים, הפגיעה מוצדקת, מאחר והיא נעשית לטובת הכלל.
לפיכך, יש לבחון כיצד שיטת המשפט בישראל שומרת על איזון בין השימוש בטכנולוגיה והגנה על הפרטיות. בנוסף, יש לבחון זאת מול שיטת משפט נוספת, כפי שהיא מיושמת בארצות הברית. מסקנות אלו יסייעו בהבנה שלנו את יחסי הכוחות ומידת היעילות של שיטות המשפט.