מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שני, 2 בינואר 2023

סטטיסטיקה ושיטות מחקר בתחום החינוך

 עבודה בנושא:
סטטיסטיקה ושיטות מחקר בתחום החינוך

 מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:


תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – מהי סטטיסטיקה?
2
פרק 2 –  מהן שיטות מחקר?
5
פרק 3 – יישומם של סטטיסטיקה ושיטות מחקר בתחום החינוך 9
סיכום
1 2
מקורות
1 3
תקציר 

שינויים נערכים באופן קבוע במסגרת מערכת החינוך בפרט ובתחום החינוך בכלל מתוך שאיפה לשפר את התחום. מחקר הנו כלי הבודק באופן שיטתי ומסודר השפעות של משתנים מסוימים על משתנים אחרים במטרה להרחיב את הידע הקיים בתחום החינוך. בעקבות כך, תחום החינוך נעזר במחקר בכדי להרחיב את המידע המצוי בספרות המחקרית וכן, לבחון באופן שיטתי תופעות. במסגרת המחקר, מיישמים הליכים קפדניים, שיטתיים ואובייקטיביים.
שלבי המחקר מורכבים מסטטיסטיקה ומשיטות מחקר. ענף הסטטיסטיקה הנו ענף מתמטי המושפע מתורת ההסתברות. הסטטיסטיקה עוסקת באיסוף נתונים, ארגונם, ניתוח קובץ נתונים, מתן פרשנות לתוצאות והצגתם באופן מתמטי. במסגרת זו, תכנון פעולת איסוף הנתונים נעשית באמצעות מערכי מחקר המוגדרים מראש על ידי תחום שיטות המחקר. מטרת העבודה הנה להסביר את השפה המקצועית של תחום המחקר בחינוך. במסגרת זו, יש להרחיב הסברים ולפרט מונחים מתחום הסטטיסטיקה ושיטות מחקר. בהמשך העבודה, אתמקד במהלך הפרק הראשון בענף הסטטיסטיקה ובחשיבות עיבודם של נתונים סטטיסטיים למחקר באופן כללי, בשימושים של סולמות מדידה במסגרת המחקר, בתרומתה של הסטטיסטיקה התיאורית למחקר ועוד. במהלך הפרק השני, ארחיב בנוגע לשיטות מחקר, מהם רכיביה של שיטת המחקר והיכן מקומה של הסטטיסטיקה במערך המחקר, יתרונותיהם וחסרונותיהם של מחקרים איכותנים וכמותניים וכדומה. במהלך הפרק השלישי, אפרט כיצד מיושמות הסטטיסטיקה ושיטות המחקר במסגרת מחקרים מתחום החינוך וכיצד תוצאותיהם ומסקנותיהם משפיעים על החינוך. במסגרת זו, אפרט את שמונת השלבים של מחקרים בתחום החינוך וכן, אפרט בהרחבה את חלקם.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה