מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום חמישי, 5 בינואר 2023

כיצד שילוב תקשוב בהוראת מתמטיקה יוכל להוביל להשפעה על אקלים הכיתה?

 
עבדוה סמינריונית בנושא:
שילוב התקשוב בהוראת המתמטיקה, והשפעתו על האקלים הכיתתי בבית ספר יסודי.
במסגרת הקורס:
סמינריון בחינוך – סוגיות בהטמעת אוריינות התקשוב.
מגישים:
ת.ז:                                                     ת.ז: מוגשת למרצה:.
                                                                                                תוכן עניינים
תקציר -..2
]פרק 1 – סקירת ספרות
1 .
אקלים כיתה
1 .1  אקלים כיתה מה הוא –3
1 .2
אקלים כיתה ושיטת ההוראה
1 .2.1
למידה שיתופית – בקבוצות קטנות …4
1 .3
תקשוב בהוראת המתמטיקה
1 .3.1
התפתחות שימוש בתקשוב וסביבה טכנולוגית בבית הספר 5
1 .3.2
גרומים המשפיעים על תהליך הטמעת התקשוב בהוראה ..5
1 .4
הקשר בין הוראת מתמטיקה ושילוב התקשוב על האקלים הכיתתי -6
פרק 2 – פרק שיטה
2 .1
שאלת המחקר -8
2 .2
מטרת המחקר -8
2 .3
השערת המחקר ..8
2 .4
אוכלוסיית המחקר –.8
2 .5 כלי המחקר -..8
2 .6 מהלך המחקר -8
פרק 3 – ממצאים
3 .1 מדגם .9
3 .2 בדיקת קשר בין אקלים כיתה ושיטת הוראה -..10
3 .3 בדיקת קשר בין אקלים כיתה והישגים לימודיים 11
3 .4
אקלים כיתה ושיטת הוראה 12
פרק 4 – דיון –.13
סיכום ומסקנות -מנהל עסקים רשימת מקורות -משפטים  נספחים:
שאלון שימוש בכלים טכנולוגיים בשיעורי מתמטיקה והשפעתה על אקלים כתתי -.17
טבלאות טבלה מס’ 1: התפלגות מגדרית לפי קבוצות לימודים 9
טבלה מס’ 2: התפלגות הישגים לפי מגדר 11
טבלה מס’ 3: השפעת שיטת הרואה על אקלים כיתה .12
גרפים גרף מס’ 1: התפלגות מגדרי לפי קבוצות לימודים -9
גרף מס’ 2 : קשר בין אקלים כיתה ושיטת הוראה — -…10 

גרף מס’ 3: התפלגות השפעה לפי הישגי התלמידים ..11
גרף מס’ 4: השפעת שיטת הרואה על אקלים כיתה …12


תקציר

 שימוש בטכנולוגיית התקשוב בלמידה איננה חדשה. אולם, בכל פעם שמוצגת בפני המורים טכנולוגיה בעלת מאפיינים חדשים, מופר שיווי משקלך הקיים בין הטכנולוגיה, הפדגוגיה ותכני הלמידה ונוצר צורך לבחון מחדש את מערכת היחסים ביניהם. בחינה מחודשת זו עשויה לחשוף דפוסי שימוש מגוונים ומערכת של תפיסות ועמדות. את אינטראקציה בין המורה לבין הסביבה המתוקשבת מחוללת אצלו הבנייה מחדש של ידע פדגוגי, מפני שהוא עצמו לומד ומפיק תובנות תוך כדי חשיפתו לתכנים ולאופן ארגונם מחדש על ידו. הכיתה נחשבת לסביבה הפיזית והחברתית שבה נמצאים התלמידים כל היום, אשר מתנסים בחוויות שונות במשך שנים רבות. הכיתה היא ארגון חברתי לימודי, היוצר “אקלימים” כיתתיים לימודיים וריגושיים. לכל כיתה אופי משלה, פרי אינטראקציה בין שלושה ממדים:
הממד המוסדי, הממד הכיתתי וממד הפרט.  בשנים האחרונות החלו מומחי חינוך בעולם להכיר בחשיבות הארגון החברתי של כיתת הלימוד כגלעין פעילות חינוכי של בית הספר. בעבר הלא רחוק כוונו כל מאמצי הרפורמה בבית הספר לעבר עבודת הארגון בו, ואילו טיפוח הכיתה כארגון החברתי הוזנח במידה מסוימת.   עתה,  בעקבות מחקרים חדשים (זידאן, 2011;  סלנט, 2011 ; רותום ואבנרי, 2011) ובעקבות התפתחות אמצעי התקשוב מתחילים להבין כי גיבוש הזהות הכיתתית והזהות הקבוצתית של התלמידים בכיתה מעניק לתלמידים מרחב התפתחות גדול יותר מאשר רפורמה ארגונית בעבודת המורים (סלנט, 2011). כמובן, קיימת השלכות מגוונות ושונות של שימוש בטכנולוגיה על אקלים כיתה, אשר נחקר רבות על ידי חוקרים כגון (זידאן, 2011; רגב ומרגולין, 2013; רותם ואבני, 2011) מסכמים במחקריהם כי יש השפעה רבה של אקלים כיתה על התפתחות הילדים והתנהגותם של התלמידים בתחומים שונים ומגוונים: ידע, הישגים לימודיים, עמדות, הנעה, דימוי עצמי והשתלבות חברתית. לכן חקר שילוב תקשוב בהוראת מתמטיקה והשפעתו על אקלים כיתה מאפשר לזהות ולהבין כיצד שימוש בטכנולוגית הקשוב יכול לטפח אקלים חיובי בבית הספר כמו שציינו רותם ואנבי (2011) “הטמעת מידה חברתית במערכת החינוך לעומת הטמעתה בתרבות של ארגון עסקי ציבורי כלשהו מציבה אתגר ייחודי – התאמת מתודות ההוראה – הלמידה לשינויים התרבותיים באופן שיאפשר למידה יעילה ואיכותית” (רותם ואבני, 2011, עמ’
4 2).
מחקרים כגון זידאן, 2011; 2008; סלנט, 2011; רותום ואבנרי,
2 011,  מתמקדים בבדיקת אקלים כיתה שנערכו בכיתות מגוונות, הן מבחינת המקצוע הנלמד והן מבחינת דרכי ההוראה המיושמים בהן, מאשרים את הדעה שאקלים כיתה חיובי מעלה את ההערכה העצמית של התלמידים ומקדם את ביצועיהם הלימודיים. לפיכך, עולה שאלת המחקר: כיצד שילוב תקשוב בהוראת מתמטיקה יוכל להוביל להשפעה על אקלים הכיתה? …


זו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה