מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום ראשון, 1 בינואר 2023

הקשר בין חמלה עצמית, עמדות כלפי כסף ושחיקה בעבודה בקרב דתיים וחילוניים המועסקים במערכת הבריאות ובתחום ההייטק בישראל

 סמינריון מחקרי בנושא – הקשר בין חמלה עצמית, עמדות כלפי כסף ושחיקה בעבודה בקרב דתיים וחילוניים המועסקים במערכת הבריאות ובתחום ההייטק בישראל

 תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1   אמונה באל וקרבה לדת
1 .1.1          מהי אמונה באל?
1.1.2          קרבה לדת
1 .2   חמלה עצמית
1 .3   קולקטיביזם ואינדבידואליזם בתרבות
1 .3.1          קולקטיביזם ואינדבידואליזם
1 .3.2          דתיים וחילוניים
1 .3.3          חמלה עצמית בקרב קולקטיביזם ואינדבידואליזם
1 .4   עמדות כלפי כסף
1 .5   שחיקה בעבודה
1 .5.1          שחיקה
1 .5.2          שחיקה של עובדים המועסקים בתחום הרפואה
2
2
2
4 5
5
6
6
6
6 7
7
1 0 פרק 2 – שיטה
2 .1 השערות מחקר
2 .1.1 דתיים וחילוניים בחמלה עצמית
2 .1.2 דתיים וחילוניים בעמדות כלפי כסף
2 .1.3 קשר בין חמלה עצמית לעמדות כלפי כסף
2 .1.4 עמדות כלפי כסף ושחיקה בעבודה
2 .1.5 חמלה עצמית ושחיקה בעבודה
2 .1.6 הבדלי ממוצעי שחיקה כפונקציה של עמדות כלפי כסף באינטראקציה עם חמלה עצמית
2 .1.7 הבדלי ממוצעי שחיקה כפונקציה של עמדות כלפי כסף באינטראקציה עם דת
2 .2 כלי מחקר
2 .2.1 שאלון חמלה עצמית
2 .2.2 שאלון עמדות כלפי כסף
2 .2.3 שאלון שחיקה נפשית
2 .2.4 שאלון דמוגרפי לאיסוף מידע סוציו אקונומי לבחינת המדדים התיאוריים
2 .3 אוכלוסיית מחקר
2 .4 הליך מחקר
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 3
1 3
1 3

פרק 3 – תוצאות מחקר

3 .1 תוצאות חמלה עצמית
3 .2 שאלות עמדות כלפי כסף
3 .3 התפלגות המדדים התאוריים
3 .3.1 מגדר
3 .3.2 גיל
3 .3.3 מצב משפחתי
3 .3.4 ארץ לידה
3 .3.5 רמת השכלה
3 .3.6 רמת דתיות
3 .3.7 תחום עיסוק
3 .3.8 היקף משרה
3 .3.9 וותק במקום העבודה
3 .3.10 רמת הכנסה
3 .4 בדיקת השערות מחקר
3 .4.1 הבדלים בממוצעי  הממדים של חמלה עצמית בין דתיים לחילוניים
3 .4.2 הבדלים בממוצעי הממדים של עמדות כלפי כסף בין דתיים לחילוניים
3 .4.3 קשר בין חמלה עצמית על מרכיביה לעמדות כלפי כסף על ארבעת ממדיו 
3 .4.4 עמדות כלפי כסף ושחיקה בעבודה
3 .4.5 חמלה עצמית ושחיקה בעבודה
3 .4.6 הבדלי ממוצעי שחיקה כפונקציה של עמדות כלפי כסף באינטראקציה עם חמלה עצמית
3 .4.7 הבדלי ממוצעי שחיקה כפונקציה של עמדות כלפי כסף באינטראקציה עם דת
1 7
1 7
1 7
1 8
1 8
1 8
1 9
1 9
1 9
2 0
2 1
2 1
2 1
2 2
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 6
2 9
3 1
פרק 4 – דיון ומסקנות
3 4
סיכום
3 9
מקורות
4 0 נספחים                                                             

     תקציר 

מטרת מחקר זה הנה לבחון את הקשר בין חמלה עצמית, עמדות כלפי כסף ושחיקה בעבודה בקרב דתיים וחילוניים המועסקים במערכת הבריאות ובתחום ההייטק בישראל.
במסגרת זו, ניתן לשער כי עובדים דתיים מביעים פחות שחיקה בעבודה לעומת עובדים חילוניים. קשר עשוי לבוא לידי ביטוי בין מידת הקרבה לדת ובין עמדות הפרט כלפי כסף מאחר והפרט מייחס לכסף חשיבות ומשמעות וכן, האופן שנעשה בו שימוש על ידי הפרט נובע, בעיקר, מהדפוס הפסיכולוגי של אישיותו.
לצורך בחינת השערות המחקר, תוכנן מחקר במסגרתו חולקו שאלונים:
אוכלוסיית המחקר – מורכבת מ-81 נבדקים, מתוכם 31 גברים ו-47 נשים. 41
מהנבדקים עובדים בתחום הרפואה ו-36 עובדים בתעשיית ההייטק.
כלי מחקר – לצורך המחקר, נעשה שימוש ב-4 שאלונים: שאלון דמוגרפי, שאלון עמדות כלפי כסף, שאלון חמלה עצמית ושאלון שחיקה עצמית.
הליך המחקר – עובדי תעשיית ההיטק אותרו באמצעות האינטרנט ורשתות חברתיות ובאמצעות שיטת חבר מביא חבר. עובדים מתחום הרפואה אותרו, בנוסף, במחלקות שונות בבית החולים הילל יפה. ההשתתפות במחקר הנה אנונימית. ברגע שנאספה כמות השאלונים הרצויה, החל הליך ניתוח הנתונים, דיון בממצאים והסקת המסקנות בהתאם לממצאים.
על פי ממצאי המחקר עולה, כי רוב ההשערות אוששו, אם כי ישנם מספר מרכיבים של מדדים שלא ביטאו קשר באופן מובהק עם משתנים אחרים. לפיכך, מומלץ ליצור מחקרי המשך במטרה להרחיב את ידיעותינו בנושא.


זו לא בדיוק העבודה שחיפשת?


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה