מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שלישי, 21 ביוני 2016

Endgame (2007 film) - HQ full length version
החל מהדקה ה 147 ניתן לראות איך הועבר למשרד הבריאות הישראלי על ידי ארצות הברית 3 מיליון לירות בכדי שיעשו בילדים "ספרדיים" ניסויים ברדיאואקטיביות - פי 30 אלף מהתקן.Endgame: Blueprint for Global Enslavement is a 2007 American documentary film written and directed by Alex Jones. In the film, director Jones reveals an alleged eugenics-obsessed group of global elite whose mission is the elimination of most of the earth’s population and the enslavement of the rest. He makes claims of a Satanic international network "steering planetary affairs for hundreds of years..." He discusses his claims about the pseudo-science eugenics being used by governments, Microsoft and the band U2.

For the New World Order, a world government is just the beginning. Once in place they can engage their plan to exterminate 80% of the world's population, while enabling the "elites" to live forever with the aid of advanced technology. For the first time, crusading filmmaker ALEX JONES reveals their secret plan for humanity's extermination: Operation ENDGAME.
Jones chronicles the history of the global elite's bloody rise to power and reveals how they have funded dictators and financed the bloodiest wars—creating order out of chaos to pave the way for the first true world empire. * Watch as Jones and his team track the elusive Bilderberg Group to Ottawa and Istanbul to document their secret summits, allowing you to witness global kingpins setting the world's agenda and instigating World War III. * Learn about the formation of the North America transportation control grid, which will end U.S. sovereignty forever. * Discover how the practitioners of the pseudo-science eugenics have taken control of governments worldwide as a means to carry out depopulation. * View the progress of the coming collapse of the United States and the formation of the North American Union.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה