מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 12 באוגוסט 2022

סקירת ספרות בנושא - האם תוכנית ויסקונסין משיגה את מטרתה לשלב מובטלים כרוניים בשוק העבודה?


 


סקירת ספרות בנושא - האם תוכנית ויסקונסין משיגה את מטרתה לשלב מובטלים כרוניים בשוק העבודה?, מטלה חובה – מטלת ספרייה במסגרת הקורס ביטחון סוציאלי שמספרו 10558

  1. 1. מבוא

במסגרת מטלה זו, בחרתי לעסוק בסוגיה אחת מני רבות מתחום הבטחון הסוציאלי – תחום שילוב המובטלים הכרוניים בשוק העבודה. כנושא לבחינה, אבדוק את השפעתה של תוכנית ויסקונסין על שילובם של מובטלים כרוניים בשוק העבודה. בחינה זו תתבצע באמצעות סקירת הספרות הקיימת העוסקת בסוגייה.

תוכנית ויסקונסין יושמה בישראל החל משנת 2005, במטרה להחזיר אזרחים למעגל התעסוקה כתנאי לקבלת סיוע מהמדינה. במסגרת התכנית, הושמו דפוסי מדיניות, אשר מתנים הענקת הטבות לזכאים מטעם המדינה בתנאי שביצעו פעולות המכוונות להשבה לעבודה. כך, התוכנית העניקה קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה למבקשים שאינם מועסקים הפועלים לשינוי דפוסי התנהגות לצורך חזרה לעבודה. יישום התוכנית הוביל לביקורת רבה ולהתנגדות עוצמתית וחריגה. הדבר הוביל לשינויים בתוכנית ובהמשך, אף לביטולה ולמרות שהושקעו בה משאבים רבים. למעשה, מסיקרת הספרות שנעשתה על ידי זהר ופרנקל (2011) עולה, כי יישומו של מודל ויסקונסין התקבל מבלי שנשקלו מודלים אחרים ולכן, המודל לא יושם בעקבות יעילותו או התאמתו למציאות הישראלי יותר ממודלים אחרים. עולה הטענה, כי המודל אומץ בהשפעת אינטרסים גאו – פוליטיים מקומיים ובלחץ שהופעל מצד משרד האוצר.

לפיכך, עולה השאלה האם תוכנית ויסקונסין משיגה את מטרתה לשלב מובטלים כרוניים בשוק העבודה? בעבודה  זו אעסוק  בשאלה זו תוך שימוש אינטגרטיבי במאמרים אקדמיים. בהמשך, אדון בסוגיה כפי שמוצג במאמרים ואסיק את מסקנותיי בנושא.

במסגרת ההצעה שנערכה במסגרת ממן 13, הותוו ראשי פרקים –

מבוא

פרק 1 – הצגת תוכנית ויסקונסין (מהל”ב) – הסיטוריית תוכנית ומטרותיה

פרק 2 – סקירת מצבם של המובטלים הכרוניים בישראל טרם יישומה של תוכנית ויסקונסין

פרק 3 – סקירת מצבם של המובטלים הכרוניים בישראל בעת יישומה של תוכנית ויסקונסין

פרק 4 – סקירת מצבם של המובטלים הכרוניים בישראל לאחר יישומה של תוכנית ויסקונסין

פרק 5 – דיון ומסקנות

סיכום


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה