מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 19 באוגוסט 2022

כיצד השפיע הרב עובדיה יוסף על אופן ההצבעה למפלגת ש”ס בבחירות הארציות לכנסת?

 
סמינריון מחקרי בנושא בחירות והצבעה בישראל - כיצד השפיע הרב עובדיה יוסף על אופן ההצבעה למפלגת ש”ס בבחירות הארציות לכנסת?

בחירות והצבעה בישראל – כיצד השפיע הרב עובדיה יוסף על אופן ההצבעה למפלגת ש”ס בבחירות הארציות?
תוכן עניינים
מבוא

1 פרק 1 – סקירת ספרות
2 1.1 גורמים המשפיעים על אופן ההצבעה בבחירות הארציות
2
1 .1.1 שיעור ההצבעה בבחירות
2
1 .1.2 הגורמים המשפיעים על אופן ההצבעה בבחירות
3 1.2 מפלגת ש”ס
4
1 .2.1 הקמת המפלגה ומשנתה
4
1 .2.2 ש”ס והבחירות הארציות לכנסת
6 1.3 הרב עובדיה יוסף 7

1 .3.1 הרב עובדיה יוסף : נתונים ביוגרפים ומשנתו 7

1 .3.2 הרב עובדיה יוסף ומפלגת ש”ס 9
פרק 2 – שיטות מחקר
1 1

2 .1 שיטת מחקר
1 1

2 .2 אוכלוסיית מחקר
1 1

2 .3 משתני מחקר
1 2
2.3.1 משתנה בלתי תלוי
1 2
2.3.2 משתנה תלוי
1 2

2 .4 הליך מחקר
1 2
פרק 3 –ממצאי מחקר פרק 4 – דיון ומסקנות
1 4

2 1
סיכום
2 5
מקורות
2 6
נספחים רשימת טבלאות ותרשימים טבלה 1 – נתוני ההצבעה בבחירות לכנסת 17 – 20 מתוך כלל האוכוסיה
1 4
טבלה 2 – מספר מצביעים, מספר קולות כשרים, מספר קולות פסולים ומספר מצביעי ש”ס בבחירות לכנסת 17-18

1 5
טבלה 3 – מספר מצביעים, מספר קולות כשרים, מספר קולות פסולים ומספר מצביעי ש”ס בבחירות לכנסת 19-20
1 6
טבלה 4 – אחוז מצביעי ש”ס מבין כל הקולות הכשרים בבחירות לכנסת 17-20
1 7
תרשים 1 – אחוז מצביעי ש”ס מבין כל הקולות הכשרים בבחירות לכנסת 17 – 20
1 8
טבלה 5 – אחוז קולות פסולים ואחוז מצביעי ש”ס בבחירות לכנסת 17-20
1 9
תרשים 2 – קשר בין קולות פסולים להצבעה לש”ס
2 0 מבוא
מדינת ישראל הנה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון וכמדינה יהודית דמוקרטית היחידה בעולם, עומדים בפניה אתגרים ייחודיים. עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מני רבות מתחום הבחירות ואופן ההצבעה בישראל – סוגיית ההשפעה על אופן הבחירה של מצביעים. במסגרת זו, תבחן השפעתו של הרב עובדיה יוסף על אופן ההצבעה של מצביעים דתיים וחרדים למפלגת ש”ס. ההתמקדות במפלגת ש”ס הנה לאור הצלחתה בהשגת מצביעים, כאשר בשנת הקמתה ב-1984, זכתה לארבעה מנדטים בבחירות הארציות לכנסת באותה השנה, עד להצלחה של 17 מנדטים בבחירות הארציות לכנסת בשנת 1999 ולמרות שאריה דרעי הורשע באותה השנה בעבירות פליליות. נסיקה מדהימה זו נעצרה בשיאה בשנת 1999, כאשר עד לבחירות בשנת 2015, מספר בוחריה התמעט והיא זכתה ל7 מנדטים בלבד.
לפיכך, עולה השאלה כיצד באה לידי ביטוי השפעתו של הרב עובדיה יוסף על אופן ההצבעה של מצביעים מישובים חרדים ודתיים למפלגת ש”ס במסגרת הבחירות הארציות? בנוסף, האם קיים קשר בין מספר הקולות הפסולים לבין ההצבעה לש”ס ביישובים הנבחרים? במסגרת זו, יערך מחקר שמטרתו לבחון את נתוני ההצבעה למפלגת ש”ס בישובים שונים בישראל, בהם ידוע שהאוכלוסייה המתגוררת בה מאופיינת מבחינה הומוגנית כבעלי קרבה לדת היהודית, אשר תושביה חרדים ודתיים.
מרן עובדיה יוסף נפטר באוקטובר 2013, מספר חודשים לאחר הבחירות שנערכו לכנסת ישראל באותה השנה. הרב יוסף שימש מיום הקמתה של תנועת ש”ס עד ליום מותו כמנהיגה הרוחני של התנועה. לאורך חייו הוא מילא תפקידים בעלי חשיבות רבה בקרב הזרם החרדי – ספרדי, ובכלל זה כדיין, כראשון לציון וכרב העיר. לצורך המחקר, ייבחרו 22 ישובים, אשר יבחן אחוז ההצבעה למפלגת ש”ס של בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישובים אלו לאורך ארבעה בחירות ארציות. מטרתה של בחינת הנטיה להצביע ש”ס הנה לבחון כיצד השפיע רב יוסף על אופן הצבעתם, כאשר תבחן אופן ההצבעה במהלך חייו, החל משנת 2006, 7 שנים לפני מותו של הרב יוסף, לעומת אופן ההצבעה למפלגת ש”ס במהלך הבחירות הארציות לשנת 2015, שנתיים לאחר מותו של הרב יוסף


להורדת העבודה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה