מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 5 באוגוסט 2022

סמינריון בנושא נשים בספורט התחרותי - מקצועי: האם נשים מצליחות להשתלב כספורטאיות מקצועיות בענפי ספורט שונים?


עבודת סמינריון בנושא - נשים בספורט התחרותי - מקצועי במסגרת הקורס ספורט וחברה שמספרו 10583 - האם נשים מצליחות להשתלב כספורטאיות מקצועיות בענפי ספורט שונים?

 תוכן עניינים

תקציר

1
פרק 1 – התפתחות הספורט במערב מהעת העתיקה ועד העידן המודרני
2

1.1 ההיסטוריה של הספורט והתפתחותו במערב
2

1.2 ספורט תחרותי
5
פרק 2 – נשים בספורט
7
2.1 מעמדן החברתי של נשים בתחומים המאופיינים בהגמוניה גברית
7
2.2 ספורט כתחום המאופיין בהגמוניה גברית
2.3 ספורטאיות וענפי ספורט נשיים
11
14
פרק 3 – דיון ומסקנות
20
סיכום
23
רשימת מקורות
24

תקציר
הספורט בעידן המודרני הנו תופעה חברתית חוצה מעמדות, גזעים, מגדרים, דתות ולאומים. תרומת הפעילות הספורטיבית לעוסק בפעילות הגופנית ברמה האישית הנה עצומה מבחינת הערכים שהוא מפנים ומבחינה רפואית – בריאותית. מעבר להשפעה על בריאות המשתתף לטוב ולרע, ישנה התייחסות לפעילות הספורטיבית כפעילות תחרותית, אשר כפופה להמשכיות היסטורית ומסורת. בנוסף, תרומת העיסוק בספורט לחברה ולכלכלה הנה עצומה, מאחר והעוסק בפעילת גופנית הנו אדם בריא, יצרני וכן, העיסוק בספורט מאפשר הפנמת ערכים ונורמות חברתיות.
עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מני רבות מתחום הספורט והחברה – מקומן של נשים בספורט המקצועי. סוגיית הזהות המגדרית של הספורטאי מתמקדת בקשר בין נשים וספורט לאור התפיסה, כי מדובר בקשר חריג, מאחר וההתמקדות הנה במקומן של הנשים בתחום בו לגברים יתרון בולט. הקטגוריזציה המגדרית, לפיה תכונות מיוחסות למגדר ביולוגי באמצעות תיוג ובהתבסס על סקסיזם. קטגוריזציה זו אינה נובעת מייחוס ביולוגי, אלא ממנגנוני תיוג ומיון במטרה לכונן אבן בוחן היוצר אבחנה מגדרית, אשר הוגדרה על ידי המגדר השלט ויוחסה לביולוגיה במטרה לתת להם תוקף. נשים אופיינו בהתאם לטבע שיוחס להן – רגשניות, פסיביות וקלות דעת. הן יועדו בעיקר לרבייה, להיות רעיות תלותיות, אשר מושבן במשק הבית. גברים אופיינו ככוחניים, תחרותיים ונוקבים. לכן, ישנם תפקידים המיועדים לנשים ותפקידים האסורים עליה. בניגוד לכך, הגברים זוהו עם סמלי תרבות הנושאים תפקידים כלכליים ופוליטיים וכן, לאור יכולותיהם, מוטלת עליהם האחריות לתפקודם של ערכאות חברתיות ראשיות ומשניות. יש להרחיב את הידע המצוי ברשותינו בתחום, מאחר ומקומה של האישה הספורטאית בעולם המערבי בתחילת המאה ה-20 נתפס כשבירת מוסכמות חברתיות בנוגע לגבולות מגדריים.
אמנם האישה האתלטית נתפסה כסמל הנשיות המודרנית וכן, נשים פעלו להשתלב בכח העבודה, במוסדות להשכלה גבוהה ואף בתנועות פוליטיות. אך המאבק לשוויון עודנו בחיתוליו. ספורט והצלחה נחשבים כתחומים גבריים. יותר מכך, ישנם ענפי ספורט מסויימים המזוהים כגבריים, מתפרשים כחיוניים לעיצוב הגבריות וכענף ממנו נשים מודרות. מאה שנים מאוחר יותר, ספורטאיות ישראליות, כגון הג’ודאית ירדן ג’רבי, עומדות כתף אל כתף לצד ג’ודאים כגון שגיא מוקי. ענף הג’ודו נתפס במשך שנים כמאופיין בהגמוניה גברית. לפיכך, מטרת העבודה הנה לעסוק בסוגייה אחת מני רבות מתחום ספורט וחברה – מקומה של הספורטאית המקצועית בענפי הספורט. עולה השאלה, האם נשים מצליחות להשתלב כספורטאיות מקצועיות בענפי ספורט שונים? שאלה זו תבחן על ידי סקירת הספרות האקדמית.
במסגרת הפרק הראשון, אסקור את התפתחות הספורט מהעת העתיקה ועד הספורט אותו אנו מכירים כיום בעידן המודרני, תוך התמקדות בספורט התחרותי. במסגרת הפרק השני, אתמקד בספורט כשדה מאבק מגדרי. קרי אסקור את הספרות בהגדרתה את מקומן של הנשים בתחומים המאופיינים בהגמוניה גברית, אגדיר על קצה המזלג את ספורט הנשים כתחום עיסוק נשי וכן, את ענפי הספורט המוגדרים כנשיים. הפרק השלישי בעבודה מיועד לצורך פיתוח דיון בממצאים שעלו בפרקים הקודמים, בהם סקרתי את הספרות בסוגיית מקומה של האישה כספורטאית כתחום המאופיין בהגמוניה גברית. במסגרת הפרק, אסיק את מסקנותיי העולים מסקירתי את הספרות בהתאם.

לקבלת הסמינריון

להזמנת סמינריון מותאם אישית בתשלום לסטודנטים


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה