מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 5 באוגוסט 2022

ניתוח מקרה של קורבן אונס של האנס הסדרתי והסופר החרדי חיים ולדר


השפעות לטווח הקצר ולטווח הארוך של עבירת אונס על נפגעת העבירה – ניתוח מקרה של קורבן אונס של האנס הסדרתי והסופר החרדי חיים ולדר

 תוכן עניינים

מבוא

1
1. אונס

2
1.1 הגדרה

2
1.2 מאפיינים

2
1.3 היקף התופעה

3
2. אונס – השפעות לטווח הקצר ולטווח הארוך של נפגעת עבירה
5
2.1 תיאוריית הדחק – פוסט טראומה

5
2.2 השפעות לטווח הקצר

5
2.3 השפעות לטווח הארוך

6
3. מקרה בוחן – קורבן אונס של הסופר חיים ולדר

7
4. סיכום

9
5. מקורות

10

מבוא
מטרת עבודה זו הנה לבחון את השפעות האונס על קורבן האונס הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. במסגרת זו נציג את המקרה של הנאנסת רוחמי ילטה רבינוביץ’, אשר נפלה קורבן לאנס הסדרתי והסופר חיים ולדר, כמקרה בוחן. רוחמי (רומי) נחשפה לאחר התאבדותו של האנס במסגרת ראיון ששודר בתחקיר המקור. בהתאם לכך, נערוך ניתוח של השפעות האונס לטווח הקצר ולטווח הארוך על רוחמי כנפגעת האונס. במסגרת זו, עולה השאלה מהן ההשפעות לטווח הקצר ולטווח הארוך אותה חוותה נחמי, אשר נפלה קורבן לאנס הסדרתי חיים ולדר?
ראשית, במהלך הפרק הראשון, נגדיר מהו אונס, מהם מאפייני התופעה והיקפיו. החוק מגדיר אונס כעבירות מין ללא הסכמה חופשית של הצדדים. אחת מתוך 3 נשים תעבור אונס פעם אחת בחייה. יתכן והאונס יתבצע על ידי מכר או במסגרת תקיפה אקראית על ידי זר. התקיפה המינית הנה תופעה המושפעת מיחסי כפיפות מגדריים, כחלק ממערך רחב של אלימות פיזית. לאונס נלווה מיתוס האונס, המוביל להאשמת הקורבן – מקרה בו האחריות על ביצוע מעשה האונס עובר ממבצע עבירת התקיפה המינית לקורבן האונס (להב, 2008 ; Nguyen, Weeks & Stenstrom, 2021).
בהמשך, מטרת הפרק השני הנה לבחון את ההשפעות של האונס על הקורבן הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. הפרעת דחק פוסט תראומטית הנה הפרעת חרדה, אשר מתפתחת בתגובה לארוע תראומטי בקרב אחת מתוך 12 נשים ובקרב 1 מתוך 24 גברים. בעקבות כך, הנפגע חווה מצוקה והפרעות בתפקוד. קורבנות תקיפה מינית ייחוו השפעות לטווח הקצר, כגון אפשרות להידבקות במחלות מין, קליטת הריון לא רצוי, האשמת הקורבן מצד הסובבים ועוד. יתרה מכך, קורבנות אונס עלולות לחוות השפעות לטווח ארוך, כגון פוביות, התקפי חרדה והפרעת דחק פוסט טראומתית (אלטמן, 2011 ; הרמן, 2017 ; דנציג – רוזנברג ופלג, 2020)
לבסוף, הפרק השלישי נועד להציג את מקרה קורבן האונס של האנס הסדרתי חיים ולדר, רוחמי. הניתוח יתבצע בהתאם לראיון שנתנה הנאנסת בפנים גלויות לתוכנית המקור. ואכן, מהתוכנית עולה, כי הנאנסת סובלת מתופעות לטווח הקצר ולטווח הארוך בעקבות האונס באופן התואם לנסקר בספרות.

לקבלת הצעת מחיר לכתיבת סמינריונים ועבודות אקדמיות שלחו הודעה בווטסאפ
\[

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה