מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום רביעי, 31 באוגוסט 2022

כיצד מתמודדת האם עם לידת פג מבחינה ביו – פסיכו – סוציאלית?

 עבודת סמסטר בנושא - כיצד מתמודדת האם עם לידת פג מבחינה ביו – פסיכו – סוציאלית?


עבודת סמסטר בנושא  כיצד מתמודדת האם עם לידת פג מבחינה ביו – פסיכו – סוציאלית?
תוכן עניינים
1.
לידת פגים – תיאור התופעה …-. עמ’ 1
2 .
גורמים ביו – פסיכו – סוצייאלים המעורבים בהתפתחות הסוגיה …… עמ’ 3
3 .
תיאור התנהגות אופיינית של האם בעת לידת פג …… עמ’ 5
4 .
מיפוי מערכות תמיכה פסיכו – סוציאליות בעת לידת פג  ….. עמ’ 6
5.
דפוסי התמודדות של ההורה עם לידת פג  ….
עמ’ 7
6 .
תיאור ארוע וניתוחו על ידי ספרות רלוונטית …. עמ’ 8
7.
מסקנות והמלצות …..  עמ’ 10
1 .

לרכישת העבודה
לידת פגים – תיאור התופעה עבודה זו מתמקדת בשאלה כיצד מתמודדת האם עם לידת פג מבחינה ביו – פסיכו – סוציאלית? אנסה לענות על שאלה זו באמצעות ממקרה בוחן וסקירת ספרות העוסקת בנושא. תחילה, אסקור את תופעת הלידה המוקדמת ואגדיר מהו פג.בהמשך, אבחן גורמים ביו – פסיכו – סוציאלים הנוגעים להתפתחות הסוגיה וכן, אסקור התנהגות אופיינית לאם המתמודדת עם לידת פג כפי שהספרות המקצועית מגדירה.
לבסוף, אציג מקרה בוחן, אבחן אותו בהתאם לספרות שנסקרה וכן, אציג מסקנות והמלצות בהתאם.
פג (Peterm) מוגדר כיילוד שנולד לאחר הריון הקצר מ-37 שבועות מלאים. משך ההריון הנו חיוני לבשלות מערכותיו של התינוק. שכיחות הלידה המוקדמת במדינות מערביות רבות עומד על 5% ל-15% מסך הלידות החיות.לידות פגים מהוות כ-7% מהלידות בקרב לבנים וכ-18% מהלידות בקרב שחורים. שכיחות הלידה המוקדמת בארה”ב עומד על 12% – 13%. בישראל, אחוז היילודים שמשקלם מתחת ל-2,500 גרם מכלל לידות החי בשנת 2007 עומד על 8.5% וכן, סך כמות הפגים מכלל הלידות בישראל עומד על 13%. הסיבות לפגות הנן מגוונות. האטיולוגיה מזהה 5 קבוצות – סיבות עובריות, כגון מצוקה עוברית והריון מרובה עוברים ; סיבות שלייתיות, כדוגמת היפרדות שלייה ; סיבה רחמית – אי ספיקה של צוואר הרחם למשל ; אימהי, כגון רעלת הריון או מחלה אימהית כרונית ; וכן, סיבות אחרות, כגון פקיעה מוקדמת של הקרומים ( אשכזי, 2010 ; דוידזון ומזכרת, 2010 ; אוהל, מזור ובשירי,2009 ; אוהל, מזור ובשירי, 2009 ; 2008 ,Goldenberg, Culhane, Iams & Romero).
משקלו של היילוד הממוצע עומד על 3400 גרם, גובהו 50 ס”מ והיקף ראשו 35 ס”מ בממוצע. בדרך כלל, היילוד חוזר למשקל הלידה שלו לאחר 10 ימים, מכפיל את משקלו בגיל 5 חודשים ומשלש אותו בגיל שנה. עם הבנת צרכיהם של הפגים, פחתה תמותת הפגים בשנים האחרונות לאין שעור. יכולת הישרדותם של פגים במשקל לידה הנמוך מ-1,000 גרם עלה מ-8% בתחילת שנות ה-80 ל-35% כיום. בנוסף, 81%
8 .
מקורות עמ’ 11

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה