מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 16 בספטמבר 2022

סמינריון בנושא השפעת עלויות הסוכן על פעולת פשיטת הרגל של החברה

 תוכן עניינים
  תקציר מנהלים  
1   פרק 1 – סקירה ספרותית    
3  
1 .1 מהו חוב?
3
 
1 .2 כינוס נכסים
3  
1 .3 הסדר הבראה של חברה
4  
1 .4 צו הקפאת הליכים (צ’פטר 11 האמריקאי) 5
 
1 .5 פרוק חברה 7
 
1 .5.1 מהו פרוק חברה?
7
 
1 .5.2 עילות לפרוק חברה
8  
1 .5.3 תפקידי המפרק 9
 
1 .6 סדרי הקדימויות
1 0  
1 .7 עבירות בפרוק חברות
1 3
 
1 .8 פשיטת רגל
1 3
  פרק 2 – חברה בערבון מוגבל    
2 1
 
2 .1 מהי חברה בערבון מוגבל
2 1
 
2 .2 מסך של חברה בע”מ
2 2
 
2 .3 עלויות סוכן
2 7
 
2 .4 מדדים לחיזוי קשיים פיננסיים בחברות ציבוריות
2 9
  פרק 3 – סיכום ומסקנות    
3 5
  ביבליוגרפיה                      

   תקציר מנהלים “

יש אנשים החשים את בוא הגשם, אחרים פשוט נרטבים”. (רוג’ר מילר) 

  בשנים האחרונות, לנוכח המצב הכלכלי הקשה, מצב אשר הולך ומחמיר, נוצר במדינת ישראל גל של פשיטות רגל. תופעה זו פגעה באנשים פרטיים ובבעלי עסקים כאחד. יותר ויותר אנשים מוצאים את עצמם חסרי אונים ונטולי כלים להתמודדות עם חובותיהם ועם הנושים. לצערנו, אנשים רבים קורסים תחת נטל החובות הרובצים עליהם ומגיעים בסופו של דבר למבוי סתום, זאת לאור המצב המתואר ונוכח המצוקה והייאוש הניכרים בקרב אוכלוסיית בעלי העסקים והאנשים הפרטיים גם יחד.
הדעה הרווחת בקרב הציבור הרחב, ביחס למעמדו של פושט הרגל, הנה כי מושג זה משמע שם גנאי. למעשה, הליך פשיטת הרגל הנו הליך משפטי טהור ואף רחמני, אשר נועד להגן על אדם חדל פירעון (כלומר, שאינו מסוגל לפרוע את חובותיו) להגיע להסדר הולם עם נושיו ולפטרו מחובותיו באופן לגיטימי. לנוכח המצב שבפשיטת הרגל קיימים תמיד שני צדדים בעלי אינטרסים המנוגדים זה לזה – החייב ונושיו. מטרתו של הליך פשיטת הרגל הנה, למעשה, ליישב את הניגוד ולעזור לשניים להגיע לפתרון הצודק ולמאזן האינטרסים כאמור.
קיימת בעייני הסובבים תדמית הנוצרת סביב פושט הרגל. רבים עדיין סבורים כי יש בכניסה להליכי פשיטת הרגל משום קלון שייגרר אחרי האיש עד סוף ימיו. הדבר אינו נכון ולו מסיבה אחת ברורה – עם סיום הפרוצדורה, ניתנת לכל העובר אותה הזדמנות להתחיל את החיים מחדש, פשוטו כמשמעו, במובן בו עם סיום ההליך, רבים מחובותיו נמחקים בעקבות פטור שפושט הרגל מקבל. מאידך, הקלון שיש לבעל חובות “חיים”, כאשר עדיין צפויות בגינם רדיפות שונות ומשפילות מצד הנושים, פוגע במוניטין האדם בצורה חמורה וקשה הרבה יותר. זאת נוסף לאי נוחות והוצאות ניכרות המלוות את ההליכים המשפטיים לגביית חובות אלה. הליך פשיטת הרגל הנו, למעשה, הליך עתיק יומין, כלכלי באופיו, ובדוק. על ידי ניהול הליך נכון, בתום לב ולפי הכללים שנקבעו על ידי המחוקק, תוצאתו לא אמורה לגלוש לממדים עונשיים כהוא זה. חשוב להפנים כי אין בפשיטת הרגל כדי לגנות או להצליף באדם על כישלונו בניהול עסקיו או לאפיין קלות ראש בשימוש בנכסיו. מטרת עבודה זו הנה לנסות ולבדוק את השפעת עלויות הסוכן על פעולת פשיטת הרגל של החברה. בפרק הראשון, אנו נסקור מהספרות את המושגים הרלוונטים לעניינו, כגון הסדרי הבראה ופשיטת רגל. בהמשך, את מבנה חברה בע”מ, לבחון את עלויות הסוכן ולהציג את מודל לניבוי פשיטת רגל. לבסוף, אנו נציג את מסקנותינו בנושא.
 

[אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה