מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום ראשון, 18 בספטמבר 2022

התאבדות תאים מתוכננת בסרטן (אפופטוזיס) והשפעת פעילות גופנית על אפופטוזיס של תאים סרטניים

 
עבודת סמינריון בנושא – התאבדות תאים מתוכננת בסרטן (אפופטוזיס) והשפעת פעילות גופנית על אפופטוזיס של תאים סרטניים

 תקציר 

“רופאים ידועי שם הובהלו מיד. אבל כשבאו ונטלו את שכרם, מיהרו ואמרו שלמחלה הזאת אין שום תרופה.” – היליר בלוק 

חשיבות רבה מיוחסת לסיגנלים אנטי – אפופטוטיים בפתוגנזה של הסרטן. לכן, ניסיונות רבים לחקר הסרטן מתמקדים בשיפור היכולת האפופטוטית במטרה להשיג יכולת ריפוי גבוהה יותר. לאור תרומתה של הפעילות הגופנית לאיכות חייהם ואף להחלמתם של חולים במחלות שונות, מן הראוי לבחון את תרומתה לאפשרות ריפוי מחלת הסרטן לסוגיה. למעשה, ממחקרים עולה, כי פעילות גופנית תורמת רבות לבריאותם של אנשים בריאים וחולים כאחד. יותר מכך, לפעילות גופנית תרומה רבה לשיפור מצבם הגופני והנפשי של חולי סרטן כשמדובר במשתנים כגון ירידה במסת הגוף, ירידה ברמת הכעס וכדומה. בנוסף לכך, נמצא כי פעילות גופנית משפיעה לטובה על קצב האפופטוזיס של תא בריא באמצעות האטה בקצה הזדקנותו והפחתה בקצב המוות התאי המתוכנת של תא בריא.
מטרת העבודה הנה לנסות ולבחון את השפעת הפעילות הגופנית על התפתחות מחלת הסרטן, ובפרט על מנגנון האפופטוזיס של תא סרטני. בחינתה של סוגיה זו תתבצע באמצעות סקירת מחקרים בספרות המקצועית הקיימת. למעשה, מבחינת הספרות המחקרית הקיימת עולה, כי לפעילות גופנית השפעה הפוכה על תא סרטני לעומת תא בריא. מהספרות המחקרית עולה, כי בניגוד לתא בריא, פעילות גופנית גורמת להאצת אפופטוזיס בקרב תא סרטני. אמנם בכך, הפעילות הגופנית משיגה את מטרתה ותורמת לבריאות האדם. עם זאת, הספרות המחקרית הקיימת אינה עוסקת בסיבות לכך ואינה מנסה להסביר מדוע ישנם הבדלים בהשפעתה של פעילות גופנית על תא בריא לעומת תא סרטני.
תארנים: תאים סרטניים, מחלת הסרטן, פעילות גופנית, מוות תאי מתוכנת, אפופטוזיס, apoptosis, cancer cell, cancer 

תוכן עניינים
פרק 1 – מבוא

1 פרק 2 – אפידמיולוגיה, גורמים וטיפול במחלת הסרטן
2
2 .1 מחלת הסרטן : אפידמיולוגיה
2
2 .2 גורמים להתפתחות הסרטן
3
2 .2.1 גורמים סביבתיים והתנהגותיים
4
2 .2.2 גורמים גנטיים וביולוגיים
6
2 .3 מחלת הסרטן : טיפול
8
2 .3.1 רפואה קונבנציונאלית
8
2 .3.2 רפואה לא קונבנציונאלית 9
פרק 3 – השפעת הפעילות הגופנית על מחלת הסרטן
1 1
פרק 4 – אפופטוזיס של תאים בגוף האדם
1 3

4 .1 תא נורמלי ותא סרטני
1 3

4 .2 אפופטוזה בתא נורמלי 
4 .3 תא סרטני כתא אלמותי  

פרק 5 – הקשר בין פעילות גופנית ואפופטוזיס של תאי סרטן
1 7
5.1  עידוד אפופטוזיס בתאים סרטניים
1 7
5.2 השפעת פעילות גופנית על אפופטוזיס של תאים סרטניים
1 8
סיכום
2 4
מקורות
2 5

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה