מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום רביעי, 7 בספטמבר 2022

הקשר בין מיקרוביוטה במעי של חיידקים פרוביוטיים ומשקלו של האדם


 


עבודה בנושא:
הקשר בין מיקרוביוטה במעי של חיידקים פרוביוטיים ומשקלו של האדם 

ראשי פרקים 

הקדמה
1 מבוא

2 פרק 1 – סקירת ספרות
3
1 .1 השמנת יתר
3
1 .1.1 מהי השמנת יתר [Obesity]?
3

1 .1.2 השמנת יתר בעולם המערבי : אפידמיולוגיה
4
1 .2 הגורמים והסכנות בהשמנת יתר 5

1 .2.1 הגורמים להשמנת יתר 5

1 .2.2 הסכנות הבריאותיות בהשמנת יתר 7

1 .3  הטיפול בהשמנת יתר 9

1 .4 המיקרוביום
8
1 .4.1 מהם מיקרוביוטה ומיקרוביום?
8

1 .4.2 מיקרוביום במעי וחיידקים פרוביוטיים 9
פרק 2 – הקשר בין מיקרוביוטה במעי והשמנת יתר
1 3

2 .1 מיקרוביום המעי ופתולוגיות בגוף האדם
1 3

2 .2 מיקרוביום המעי והקשר למשקל האדם
1 4
פרק 3 – דיון ומסקנות
1 8
סיכום
2 0 ביבליוגרפיה
2 1
הקדמה חיידקים פרוביוטים הנם מיקרואוגניזמים ידידותיים המצויים בעיקר במעיו של האדם. המיקרובוים הנה מושבת חיידקים ידידותית הייחודית לכל אדם ואדם. עודף משקל הנו מגפה המתפשטת במהירות בעולם המתועש וגובה מחיר רב מאנשים רבים בעולם המערבי, לאור אורח חיים לא פעיל שהם בוחרים לעצמם, ללא פעילות גופנית וכן, המאופיין בתזונה לקויה המורכבת בעיקר ממזון מהיר ולא בריא. אורח חיים זה פוגע בבריאותו של האדם וזהו הסיבה העיקרית לכך שהשמנת היתר הפכה למגפה.
מאחר והשמנת יתר הנה מגפה הגורמת לתחלואה הפוגעת קשות באיכות חייו של החולה ואף מקצרת את תוחלת החיים שלו, בחרנו בעבודה זו להתמקד בתרומתו של המיקרובוים למשקלו של האדם. מאחר והמיקרובוים נמצא במעיו של האדם וכן, ידוע כי החיידקים הפרוביוטים תורמים לבריאות הגוף, ניתן להניח כי ישנה השפעה כלשהי על משקלו של האדם באופן כזה או אחר. עם זאת, הידע הקיים בספרות מצומצם ביותר ולכן, חשוב להרחיב את ידיעותינו בנושא.
תקציר מיקרוביוטה הנה קהילה אקולוגית של מיקרואורגניזם הנמצאים בגוף חי ומקיימים סימביוזה עימו. חיידקים מצויים בכל מקום בגוף, בעיקר במעי. ריכוז גבוה של חיידקים מזיקים במעי מעלה את הסיכון למחלות, זאת לעומת ריכוז של חיידקים פרוביוטיים, המסייעים למערכת החיסונית בגוף להילחם במחלות. עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מיני רבות מתחום התזונה הטבעית והנטורופתיה – השפעתו של המיקרוביום במעי על משקלו של האדם. נושא המחקר הנו חיוני להרחבת ידיעותינו בנושא הגורמים להשמנת יתר ותת משקל בקרב בני אדם.
מטרת עבודה זו הנה לבחון את הקשר, במידה וקיים, בין המיקרוביום של חיידקים פרוביוטים במעי האדם לתופעת השמנת היתר בעולם המערבי. מבחינת הספרות המחקרית עולה, כי לריכוז החיידקים במעי השפעה על בריאות האדם. החל משנות ה-80, השמנת יתר הפכה למגפה בעולם המערבי. מאחר ולמעי תפקיד חשוב בתהליך העיכול, ניתן לשער כי למיקרוביום המצוי במעי יש תפקיד בהשמנת היתר המאפיינת את העולם המערבי. לפיכך, עולה השאלה, האם קיים קשר בין המיקרוביום במעי של חיידקים פרוביוטים להשמנת יתר? ננסה לענות על שאלה זו באמצעות סקירת הספרות המחקרית.
לשם כך, ראשית, נסקור במהלך הפרק הראשון מונחים רלוונטיים באמצעות הספרות המחקרית – נגדיר מהי מיקרוביוטה ומהו מיקרוביום וכן, נעסוק במיקרוביום במעי ובחיידקים פרוביוטים. לאחר מכן, נבחן את נושא ההשמנה בעולם המערבי. במסגרת זו, נגדיר תחילה מהי השמנה והשמנת יתר. בהמשך, נסקור את נושא האפידמיולוגיה של ההשמנה בעולם המערבי כמגפה. לאחר מכן, נזהה את הגורמים והסכנות הבריאותיות בהשמנת היתר.
בנוסף, נסקור את דרכי הטיפול בהשמנת היתר על פי הרפואה הקובנציונאלית. במהלך הפרק השני, נעסוק בסוגיה העיקרית בעבודה זו, כאשר נבחן את הקשר בין המיקרוביום של חיידקים פרוביוטיים במעי האדם לתופעת השמנת היתר. בחינה זו תתבצע בהתבסס על המידע הקיים ואשר נסקר במסגרת הספרות המחקרית המתמקדת בסוגיית הקשר בין מיקרוביום במעי לתופעת השמנת יתר בבני אדם. לאחר מכן, במסגרת הפרק השלישי, ניצור דיון העוסק בקשר בין המיקרוביום לתופעת השמנת היתר, זאת בהתאם למידע העולה מממצאי הסקירה וכן, נציג את מסקנותינו בנושא ובהמשך, נציג המלצות לבחינות נוספות.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה