מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שלישי, 13 בספטמבר 2022

עבודת סמינריון בנושא האם ישנו הבדל בין עובדים זרים לבין עבודה במהלך טיול התרמילים?


 


                 עבודת סמינריון בנושא:
האם ישנו הבדל בין עובדים זרים לבין עבודה במהלך טיול התרמילים?
תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 טיול תרמילאות כענף תיירותי
2
1 .2  ישראלים מטיילים עם תרמיל
8
1 .3  טיול תרמילאות כתהליך התבגרות 9
פרק 2 – עבודה במהלך טיול התרמילים
1 1
פרק 3 – דיון ומסקנות
1 7
סיכום
1 9
מקורות
2 0 תקציר עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מיני רבות מתחום טיולי התרמילאות – בחינת ההבדלים בין הגירת עבודה ותחום העובדים הזרים לתרמילאי העובדים במהלך טיול התרמילים. מהספרות עולה, כי תופעת התרמילאים העובדים במדינת היעד קיימת, אם כי בחינת מאפייניה אינה נפוצה בספרות המחקרית. לפיכך, מטרתה של עבודה זו הנה לבחון הן את מניעיהם והן את חוויותיהם של התרמילאים, כשהם בוחרים לעבוד במהלך טיול התרמילים שלהם בחו”ל לעומת מניעיו של העובד הזר. במסגרת זו, עולה השאלה מהם מניעיהם של עובדים במדינה זרה, מטיילים ומהגרי עבודה כאחד, לעבוד במהלך טיול התרמילאות? מסקירת הספרות עולה, כי מחקרים בחנו את הקשר בין התרמילאות לגורמים כגון תעשיה, הרגלי נסיעה והרגלי קניה. עם זאת, הספרות המחקרית אינה עשירה בבחינתה את התרמילאים העובדים במהלך הטיול ועובדים זרים המגיעים למדינה במטרה לעבוד לצרכי פרנסת המשפחה המצויה במדינת המוצא. כתוצאה מכך, ישנו חוסר בידע בנוגע לצרכיהם השונים של העובדים הזרים והתרמילאים העובדים במדינות היעד. אמנם בענף התיירות מכירים בכך שתרמילאים שונים מתיירים רגילים. עם זאת, תרמילאים אינם בהכרח קבוצה הומוגנית ולא ברורים ההבדלים בין תרמילאים מסוימים לעומת אחרים.
מהספרות עולה, כי תרמילאים עובדים במהלך הטיול במדינת היעד במטרה לממן את המשכו. בנוסף, העבודה במהלך הטיול יוצרת פעילות גומלין בין התרמילאים לאוכלוסייה המקומית דרך סוכני חיברות כגון המעסיקים וכך, להכיר תרבות חדשה. למעשה, מניע זה דירבן מלכתחילה את התרמילאים להימנע מלטייל בארץ היעד במסלול התיירות הרגיל ולבחור בתרמילאות.
לפיכך, ניתן לשער כי תרמילאים בוחרים לעבוד במדינה בה הם מטיילים במטרה לממן את המשכו. בנוסף, ניתן לשער כי במסגרת עבודתם, התרמילאים יצרו פעילות גומלין עם האוכלוסייה המקומית במסגרת יחסי העבודה, הן בין המעביד לבינם כעובדים והן בינם לבין חבריהם לעבודה והאוכלוסייה המקומית עמם התרמילאים באו במגע. כך, הם הכירו טוב יותר את התרבות המקומית.
בניסיון לענות על שאלת המחקר, במסגרת עבודה זו, תתבצע סקירת ספרות מחקרית הקיימת בנושא הגירת עבודה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה