מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 2 בספטמבר 2022

העוולה האזרחית לעומת העבירה הפלילית – כיצד ריבוי המעורבים בטיפול הרפואי משפיע על האפשרות להעמיד לדין בגין רשלנות רפואית?


 

עבודת סמינריון בנושא:
    העוולה האזרחית לעומת העבירה הפלילית – כיצד ריבוי המעורבים בטיפול הרפואי משפיע על האפשרות להעמיד לדין בגין רשלנות רפואית?
תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – רשלנות רפואית
2
1 .1 מהי רשלנות
2
1 .2 רשלנות רפואית
3
1 .2.1 מהי רשלנות רפואית
3
1 .2.2 רשלנות רפואית בהתאם לשיטת המשפט בישראל
4 פרק 2 – רשלנות רפואית כעבירה פלילית
1 0
2 .1 רשלנות כעבירה פלילית
1 0
2 .2 רשלנות רפואית כעבירה פלילית
1 0 פרק 3 – רשלנות רפואית כעבירה רבת משתתפים
1 5
             3.1 עבירות רבות משתתפים במשפט הפלילי
1 5
                  3.1.1 גישתו של המשפט הפלילי לעבירות רבות משתתפים
1 5
                  3.1.2 גישתו של המשפט הפלילי לעבירות רבות משתתפים בתחום הרשלנות
1 6
            3.2 יישום העקרונות של עבירות רבות משתתפים בתחום הרשלנות הרפואית
2 0 פרק 4 – רשלנות רפואית : סקירה משווה
2 2
פרק 5 – דיון וסיכום
2 5
מקורות
2 8
– תקציר הביטוי המשפטי של היחסים בין הפרט ומערכת הבריאות מתמקדים בעיקר בדיני הנזיקין והרשלנות הרפואית, זאת לאור העלייה במספר הפרשות העוסקות ברשלנות רפואית. לכן, בעבודה זו נסקור סוגייה אחת מני רבות מתחום הרשלנות הרפואית – העוולה האזרחית לעומת העבירה הפלילית. בנוסף, נבחן כיצד ריבוי המעורבים בטיפול הרפואי משפיע על האפשרות להעמיד לדין בגין רשלנות רפואית?
תחילה, נסקור בפרק הראשון את עוולת הרשלנות, תוך התמקדות ברשלנות הרפואית. בנוסף, נבחן כיצד שיטת המשפט הישראלית מגדירה מהי רשלנות רפואית בהתאם לחוק ולפסיקה, זאת בהתאם לדיני הנזיקין. במסגרת הפרק השני נבחן את הרשלנות והרשלנות הרפואית כעבירה פלילית.
במסגרת הפרק, נסקור כיצד החוק הפלילי בישראל רואה את הרשלנות הרפואית כעבירה פלילית וכיצד ניתן להבחין בין הדין האזרחי של עוולת הרשלנות לעבירת הריגה. בפרק השלישי נבחן את סוגיית הרשלנות הרפואית כעבירה רבת משתתפים. במסגרת זו, נבחן את נושא העבירה רבת המשתתפים ונתמקד בבחינת הרשלנות הרפואית כעבירה רבת משתתפים. מן הראוי לציין, כי פרשות העוסקות באחריות פלילית של עבירות רשלנות רפואית אינן נפוצות בשיטת המשפט הישראלית. בפרשות הקיימות, אין עיסוק בתרומתו של כל משתתף לביצוע העבירה וכן, אין התייחסות שיפוטית לסוגיית ההתרשלות הרפואית או אף לעבירת ההריגה לביצוע בצוותא. בהמשך, נבצע בפרק הרביעי סקירה משווה של המצב המשפטי בארצות הברית בסוגיית הרשלנות הרפואית בנקודות כמו יישומה של דוקטורינת ההסכמה מדעת לטיפול רפואי.
לבסוף, בפרק החמישי, נערוך דיון בממצאי העבודה. מסקירתנו עולה, כי בניגוד למערכת הבריאות האמריקאית, מערכת הבריאות הישראלית הנה, לרוב, ציבורית. למרות ההבדלים, גישתן של שיטת המשפט הישראלית והאמריקאית כלפי רשלנות רפואית דומות בעמדתן. למרות ההבדלים, שיטת המשפט בישראל בחרה לאמץ את אמות המידה הנהוגות בארצות הברית.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה