מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 23 בספטמבר 2022

מחקר איכותני בנושא חווייתם של מטיילים ישראלים בטיול תרמילאות בחו"ל מעבודתם במהלך הטיול


 


עבודת סמינריון מחקרי איכותני בנושא:
חווייתם של מטיילים ישראלים בטיול תרמילאות בחו”ל מעבודתם במהלך הטיול 

תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 טיול תרמילאות כענף תיירותי
2
1 .1.1 טיול תרמילאות
2
1 .1.2 ישראלים מטיילים עם תרמיל 5

1 .2 טיול תרמילאות כתהליך התבגרות 9

1 .3 עבודה במהלך טיול התרמילים
1 0 פרק 2 – מתודולוגיה
1 6

2 .1 שיטת מחקר
1 6

2 .2 אוכלוסיית מחקר
1 6

2 .3 כלי מחקר
1 6

2 .4 הליך מחקר
1 7
פרק 3 – ממצאים
2 0
3 .1 מאפייני אוכלוסיית המחקר
2 0
3 .2 עבודה במהלך טיול התרמילים
2 0
3 .2.1 מניעי התרמילאים לעבודה במהלך הטיול
2 0
3 .2.2 אופי העבודה והליך הקבלה וההכשרה
2 2

3 .3 חוויות המיוחסות לעבודה
2 5

3 .3.1 חוויות המיוחסות לעבודה – כללי
2 5

3 .3.2 אינטראקציה עם האוכלוסיה המקומית במסגרת העבודה
2 7
פרק 4 – דיון ומסקנות
3 0 סיכום
3 3
מקורות
3 4
ת נספחים

 נספח מספר 1 – שאלות לראיון (חצי מובנה) 

נספח מספר 2 – ראיון מספר 1 : הנבדק עבד בהוסטל אולס בפנמה 

נספח מספר 3 – ראיון מספר 2 : הנבדקת עבדה בעגלות של ים המלח במכסיקו 

נספח מספר 4 – ראיון מספר 3 : הנבדקת עבדה בעגלות, בהוסטל ובבית קפה בניו זילנד ואוסטרליה 

נספח מספר 5 – ראיון מספר 4 : הנבדק עבד כמדריך צלילה בהוטילה הונדורס 

נספח מספר 6 – ראיון מספר 5 : הנבדק עבד כברמן בקוסקו פרו 

נספח מספר 7 – ראיון מספר 6 : הנבדקת עבדה בעגלות בארצות הברית 

נספח מספר 8 – ראיון מספר 7 : הנבדק עבד בשגרירות הישראלית בקוסטה ריקה 

נספח מספר 9 – ראיון מספר 8: הנבדק עבד בהוסטל “קאסה דה יגיל” בסאן כריסטובל 

נספח מספר 10 – ראיון מספר 9 : הנבדקת עבדה ב”סוויס רפט” בקוסקו

 נספח מספר 11 – ראיון מספר 10 : הנבדקת עבדה במכירת מוצרים של ים המלח בארצות הברית 


תקציר 

עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מיני רבות מתחום טיולי התרמילאות – חווייתם של מטיילים ישראלים בטיול תרמילאות בחו”ל מעבודתם במהלך הטיול. מהספרות עולה, כי תופעת התרמילאים העובדים במדינת היעד קיימת, אם כי בחינת מאפייניה אינה נפוצה בספרות המחקרית. לפיכך, מטרתה של עבודה זו הנה לבחון הן את מניעיהם והן את חוויותיהם של התרמילאים הישראלים, כשהם בוחרים לעבוד במהלך טיול התרמילים שלהם בחו”ל.

במסגרת זו, עולה השאלה מהם מניעיו של המטייל הישראלי לעבוד במהלך טיול התרמילאות?
בנוסף, האם חוויותיו מהעבודה סיפקו מענה למניעי של התרמילאי הישראלי לעבוד במהלך הטיול?
מהספרות עולה, כי תרמילאים עובדים במהלך הטיול במדינת היעד במטרה לממן את המשכו. בנוסף, העבודה במהלך הטיול יוצרת פעילות גומלין בין התרמילאים לאוכלוסייה המקומית דרך סוכני חיברות כגון המעסיקים וכך, להכיר תרבות חדשה. למעשה, מניע זה דירבן מלכתחילה את התרמילאים להימנע מלטייל בארץ היעד במסלול התיירות הרגיל ולבחור בתרמילאות.
לפיכך, ניתן לשער כי תרמילאים ישראלים בוחרים לעבוד במדינה בה הם מטיילים במטרה לממן את המשכו. בנוסף, ניתן לשער כי במסגרת עבודתם, התרמילאים הישראלים יצרו פעילות הגומלין עם האוכלוסייה המקומית במסגרת יחסי העבודה, הן בין המעביד לבינם כעובדים והן בינם לבין חבריהם לעבודה והאוכלוסייה המקומית עמם התרמילאים באו במגע.
כך, הם הכירו טוב יותר את התרבות המקומית.
בניסיון לענות על שאלות המחקר, במסגרת מחקר זה, ירואיינו 10 תרמילאים ותרמילאיות ישראלים שעבדו במהלך טיול התרמילים שביצעו בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, באמריקה הצפונית ובאוסטרליה. רובם עבדו בעגלות או בהוסטלים. הם יישאלו שאלות הנוגעות למניעים שלהם לעבודה במהלך הטיול ועל החוויות שעברו שם הן עם העובדים איתם והן עם האוכלוסייה המקומית.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה