מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שלישי, 19 בספטמבר 2023

ההגנה מן הצדק במשפט הישראלי והאנגלו-אמריקאי


 

תוכן עניינים
מבוא
1
פרק 1 – הגנה מן הצדק
2   1.1 מהו צדק ?
2
  1.2 הגנה מן הצדק
4 פרק 2 – התפתחות ההגנה מן הצדק בישראל 7
  2.1 מורשת ישראל 7
  2.2 המשפט הישראלי כיון
8 פרק 3 – המשפט האנגלי והאמריקאי
1 1
  3.1 המשפט האנגלי
1 1
  3.2 המשפט האמריקאי
1 2
סיכום
1 3
ביבליוגרפיה חקיקה פסקי דין מקורות
1 4
1 4
1 4
1 5
מבוא
'בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים ובאמונה' (הושע ה', כא') 

למרות קיומן של מגוון שיטות משפט שונות, על כל שיטה משפטית להגדיר ולכלול מושגי יסוד כגון זכות, חובה,הסכם, צדק ועוד. המשפט מורכב משלושה רכיבים – חוק, דין וצדק. דבר המחוקק גובר על הדין ועל הצדק. כלומר, במקרים בהם קיימת התנגשות בין שלושת רכיבים אלו, עליונותו של החוק באה לידי ביטוי, זאת למרות אי הצדק שנוצר. כאשר ישנה התנגשות בין החוקים, המחוקק מותיר לנוגעים בדבר או לשופטים שיקול דעת כיצד לנהוג ואף הורה, במקרה של אי הסכמה, לפעול בהתאם לצדק. 

בעבודה זו, אנו נעסוק בסייג אחד מני רבים מתחום הצדק – הגנה מן הצדק. הצדק הנו מרכיב אינטגראלי במשפט ועליו להיות גלום בו. למעשה, חוש הצדק נובע מתחושת אי צדק. אי הצדק מורכב מתערובת של רגש ותבונה. בהתאם לכך, דיני העונשין מותירים את מידת החומרה של העונש המוטל על העבריין לשיקולו של השופט בהתאם לנסיבות המתאימות. על העונש להיות פרופורציונאלי לנסיבות ולהיקבע בהתאם לחוש הצדק.
הגנה מן הצדק הנה דוקטורינה, המכירה בסמכות בית המשפט לבטל כתב אישום המנוגד לעקרונות הצדק וההגינות המשפטית. הצדק הנו מושג סבוך ומורכב. במסגרת הדיון המשפטי, הצדק נדון בעיקר בתחום מלאכת השפיטה. בדיונים אלו, השימוש במושג צדק נעשה על מנת להעריך מעשים והחלטות ביחסים בין היחידים בחברה ולהערכת הכללים, החוקים והנורמות לפיהם נהוג לפעול בחברה ובמוסדותיה. כללים וחוקים אלו מגדירים כיצד לחתור לצדק. בהמשך, אנו ננסה להציג את ההגנה מן הצדק בישראל, באנגליה ובארצות הברית.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה