מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום ראשון, 10 בספטמבר 2023

סמינריון בנושא - האיסלם בעיני הרמב"ם – האם מדובר בדת פגנית?

 תוכן עניינים
מבוא

1 פרק 1 – סקירה ספרותית
2
1 .1 האיסלאם
2
1 .1.1 מהי הדת האיסלמית?
2

1 .1.2 האיסלאם – פולחנים דתיים
3
1 .1.3 הכיבוש האיסלמי
3
1 .2 הרמב"ם
4
1 .2.1 התפתחותו של הרמב"ם
4
1 .2.2 חיבוריו של הרמב"ם 7

1 .2.3 י"ג העיקרים 9

1 .3 הרמב"ם ויחסו לאנוסים
1 1
פרק 2 – יחסו של הרמב"ם לאיסלאם
1 3
פרק 3 – דיון ומסקנות
1 7
סיכום
2 1
ביבליוגרפיה
2 2
מבוא
האיסלם הנה הדת המונותיאיסטית הגדולה בעולם. מוצאה מחצי האי ערב, במאה ה- 7 לספירה. המאמינים באסלאם נקראים מוסלמים. דת האסלאם הופצה על – ידי הנביא מוחמד לאחר שקיבל את השליחות בעקבות התגלות המלאך גבריאל. מבחינה הלכתית, יש לקבוע האם המוסלמים נחשבים לעובדי אלילים. קביעה הלכתית זו הנה מהותית ביותר. לפיכך נקבעים יחסי היהודים עם המוסלמים מבחינת מסחר ומבחינת אזור מגורים.
במשך 1,000 שנים, המוסלמים פעלו להפצת דתם. בתחילה בדרכי התפשטות טבעית והטפות ובהמשך על ידי כיבוש.
הכיבוש האיסלמי אימץ את העמים הנכבשים באמצעות כפייה דתית, כיוון שהמוסלמים לא ראו לנכון לחיות בשיתוף עם כופרים באמונתם. עם זאת, כיבוש המדינות הוביל להפצה עולמית של מדעים, רפואה ואמנות, ידע אשר הצטבר באמצעות הכיבוש, סחר ומשאבי אנוש. דמותו של הרמב"ם מופיעה בשיאה של פעילות זו.
הרמב"ם נחשב לגאון הדור ולבעל סמכות והשפעה רבה. גאוניותו של הרמב"ם התבטאה באיזון נדיר בין שתי מורשות אוניברסאליות – המורשת הדתית המונותיאיסטית אשר מהווה יסוד למערכת החברתית – מדינית ; והמורשת המדעית והפילוסופית, אשר מהווה בסיס למערכת התרבותית.
מכיוון שהאסלאם והנצרות מבוססות על היהדות, הרמב"ם ניהל דיאלוג עם תרבויות אלו.
בעבודה זו אנו נעסוק בסייג אחד מיני רבים בתחום מעמדם הדתי של מאמיני האיסלם – האם הם נחשבים לעובדי עבודה זרה? מטרת עבודה זו הנה לבחון את הדת האיסלמית בהתאם להלכתו של הרמב"ם.
לפיכך, נשאלת השאלה האם האיסלם נחשבת בעיני הרמב"ם לעבודה זרה?
בפרק הראשון של העבודה, אנו נסקור על קצה המזלג את הדת האיסלמית ונציג של ההיסטוגרפיה של הרמב"ם, את פועלו ואת יחסו לאנוסים. בפרק השני, אנו נסקור את כתביו של הרמב"ם ונציג את גישתו כלפי האסלאם מבחינת הסוגיה המהותית – הקשר בין הדת האיסלמית לבין פגניזם (עבודת אלילים).
לבסוף, אנו נדון בסקירה זו ונציג את מסקנותינו מכך.

Turn
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה