מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום רביעי, 6 בספטמבר 2023

סמינריון בנושא - כיצד הרמב"ם רואה את האיסלאם?

 
תוכן עניינים
מבוא

1 פרק 1 – סקירה ספרותית
3
1 .1 מהי עבודה זרה ?
3

1 .2 האסלאם 5

1 .2.1 מהי הדת האיסלמית ?
5

1 .2.2 האסלאם – פולחנים דתיים 7

1 .2.3 הכיבוש האיסלמי
8
1 .3 הרמב"ם
1 0
1 .3.1 התפתחותו של הרמב"ם
1 0
1 .3.2 חיבוריו של הרמב"ם
1 4

1 .3.3 י"ג העיקרים
1 6

1 .4 הרמב"ם ויחסו לאנוסים
1 8
פרק 2 – יחסו של הרמב"ם לאיסלאם
2 2
פרק 3 – דיון ומסקנות
2 8
סיכום
3 2
ביבליוגרפיה
3 3


מבוא
"ושם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך… " 

הרעיון המונותיאיסטי הנו אחד התרומות הגדולות ביותר של היהדות למין האנושי. למעשה, מהיהדות הסתעפו הדתות המונותיאיסטיות הגדולות של אומות העולם – הנצרות, אשר התפתחה מכת יהודית במהלך המאה הראשונה לספירה הנוצרית ; והדת האיסלמית, אשר הופיעה במאה השביעית בקרב הערבים עובדי האליל. הדת האיסלמית התפתחה בעקבות מגעם של הערבים עם היהודים והנוצרים. האיסלם הנה הדת המונותיאיסטית הגדולה בעולם. מוצאה מחצי האי ערב, במאה ה- 7 לספירה. המאמינים באסלאם נקראים מוסלמים. דת האסלאם הופצה על – ידי הנביא מוחמד לאחר שקיבל את השליחות בעקבות התגלות המלאך גבריאל . מנהגיהם של עובדי אלילים השאירו את חותמם על האיסלם, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במנהג העליה לרגל.
מאפיינים אלו חדרו מעט לחובותיו הדתיים של המוסלמי. לדוגמא, פרוש המילה אללה הנו ה-אל. ישנם מספר אלים המוכרים למוסלמים. בקוראן מצוינות 5 אלות. מתייחסים אליהם כאל בנותיו של אללה. מוחמד עצמו הקריב להן קורבנות. עם זאת, הקוראן מגנה את טקסי עבודת האלילים, כגון טקס האבנים הקדושות אשר מיוחס לעבודת השטן. מבחינה הלכתית, יש לקבוע האם המוסלמים נחשבים לעובדי אלילים. קביעה הלכתית זו הנה מהותית ביותר.
לפיכך נקבעים יחסי היהודים עם המוסלמים מבחינת מסחר ומבחינת אזור מגורים. שאלת מעמדה ההלכתי של האסלאם ומאמיניה מוגדרת על ידי שלושה מעגלים : המעגל הפנימי – האיסלם והמוסלמים ; מעגל הביניים – הנוכרים והמוסלמים, כולל אלו שאינם עובדי עבודה זרה מבחינת מעמדם ההלכתי ; במעגל החיצון עומדים עובדי עבודה זרה ולגביהם מוקדשות הוראות משפטיות והלכתיות בדין היהודי.
במשך 1,000 שנים, המוסלמים פעלו להפצת דתם. בתחילה בדרכי התפשטות טבעית והטפות ובהמשך על ידי כיבוש.
הכיבוש האיסלמי אימץ את העמים הנכבשים באמצעות כפייה דתית, כיוון שהמוסלמים לא ראו לנכון לחיות בשיתוף עם כופרים באמונתם. עם זאת, כיבוש המדינות הוביל להפצה עולמית של מדעים, רפואה ואמנות, ידע אשר הצטבר באמצעות הכיבוש, סחר ומשאבי אנוש. דמותו של הרמב"ם מופיעה בשיאה של פעילות זו .
הרמב"ם נחשב לגאון הדור ולבעל סמכות והשפעה רבה. גאוניותו של הרמב"ם התבטאה באיזון נדיר בין שתי מורשות אוניברסאליות – המורשת הדתית המונותיאיסטית אשר מהווה יסוד למערכת החברתית – מדינית ; והמורשת המדעית והפילוסופית, אשר מהווה בסיס למערכת התרבותית.
מכיוון שהאסלאם והנצרות מבוססות על היהדות, הרמב"ם ניהל דיאלוג עם תרבויות אלו .
אונס הנו פעולת הכרח, המביאה אדם לעשות מעשה בניגוד לרצונו. לפי ההלכה, "אונס רחמנה פטריה".
כלומר, התורה פוטרת את האנוס מאחריות או ממתן דין על מעשיו מתוך אונס. עם זאת, בשלושה דברים נפסק, כי על האדם למסור את נפשו ולא להיכנע להם בכל מחיר – גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בשלושת מקרים אלו, מדובר במעשה ייהרג ובל יעבור.
בעבודה זו אנו נעסוק בסייג אחד מיני רבים בתחום מעמדם הדתי של מאמיני האיסלם – האם הם נחשבים לעובדי עבודה זרה? מטרת עבודה זו הנה לבחון את הדת האיסלמית בהתאם להלכתו של הרמב"ם.
לפיכך, נשאלת השאלה האם האיסלם נחשבת בעיני הרמב"ם לעבודה זרה?
בפרק הראשון של העבודה, אנו נסקור על קצה המזלג את הדת האיסלמית ונציג של ההיסטוגרפיה של הרמב"ם, את פועלו ואת יחסו לאנוסים. בפרק השני, אנו נסקור את כתביו של הרמב"ם ונציג את גישתו כלפי האסלאם מבחינת הסוגיה המהותית – הקשר בין הדת האיסלמית לבין פגניזם (עבודת אלילים). לבסוף, אנו נדון בסקירה זו ונציג את מסקנותינו מכך.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה