מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שבת, 9 בספטמבר 2023

עבודה סמינריונית בנושא - רבי יהודה הנשיא והשפעתו על המשנה

 תוכן עניינים
מבוא

1 פרק 1 – סקירה ספרותית
2
1 .1 מהו תלמוד ?
2

1 .1.1 ראשית המשנה
2
1 .1.2 תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי
3
1 .2 קוים לדמותו של רבי יהודה הנשיא
4
1 .2.1 חייו, מותו שושלתו המשפחתית של רבי יהודה הנשיא
4
1 .2.2 רבי יהודה הנשיא כמנהיג
6
1 .2.3 מלומדותו של רבי יהודה הנשיא
8
1 .2.4 רבי כנשיא הסנהדרין 9

1 .2.5 אופיו של רבי יהודה הנשיא
1 1
פרק 2 – רבי והמשנה
1 2
פרק 3 – דיון ומסקנות
1 6
ביבליוגרפיה
1 8
מקורות ראשוניים ספרות 

מבוא
"מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד" 

רבי יהודה הנשיא ידוע גם בכינויו כ'רבי' ו'רבינו הקדוש'. הוא בנו בכורו של רבן שמעון בן גמליאל, צאצאו של הלל הבבלי והמלך דויד. רבי הנו דור חמישי לתנאים ומשמש כנשיא הסנהדרין מזה הדור השלישי במשפחתו. בנוסף להיותו גדול בתורה, עורך המשנה ומורה משכמו ומעלה, הוא עמד בראש חכמי הדור והנהיג את העם. בעבודה זו אנו נערוך ניסיון לבחון את דמותו האדירה של רבי יהודה הנשיא. בעקבות מעמדו הרם, גדולתו בתורה וחוכמתו, השפעתו על בני דורו ועל הדורות הבאים רבה. במסגרת העבודה, אנו ננסה להציג את רבי יהודה הנשיא ופועלו בתחום העלאת התורה שבעל פה על הכתב. לפיכך עולה השאלה, לאיזו מטרה הועלתה התורה שבעל פה על הכתב? בנוסף, האם רבי יהודה הנשיא קיבץ הלכות או גם ערך אותם לקראת ספרו זה?
אנו משערים, כי מטרתו של רבי יהודה הנשיא הייתה למנוע את איבודם של הלכות ולכן, קיבץ אותם לספר במטרה לסייע לתלמידיו בבית המדרש. בנוסף, רבי יהודה הנשיא לא יבצע עריכה להלכות המשנה. אנו ננסה לבדוק את שאלתנו ולבחון את השערתנו זו באמצעות סקירת מקורות ספרותיים מתאימים.
בפרק הראשון, אנו נגדיר מהו תלמוד ומהי משנה וכן, נציג על קצה המזלג את הפרופיל של הרבי ופעילותו.
בהמשך, אנו ננסה להציג את פעילותו של רבי הקשורה למשנה וננסה להציג את פועלו בתחום לבסוף, אנסה להציג דיון בנוגע להשפעת פועלו של רבי יהודה הנשיא בנוגע לכתיבת המשנה ועריכתה.
                                                                                  
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה