מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום חמישי, 7 בספטמבר 2023

עבודה סמינריונית בנושא : מחלוקות שיצרו החלטותיו של רבי יהודה הנשיא והתמודדותו עמן

 

תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירה ספרותית
2
1 .1 מהן תלמוד ומשנה?
2

1 .2 קוים לדמותו של רבי יהודה הנשיא
3
1 .3 רבי והמשנה 7
פרק 2 – מחלוקות בין רבי יהודה הנשיא ומלומדים
1 0 פרק 3 – דיון ומסקנות
1 3
ביבליוגרפיה
1 5

תקציר 

"מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד"[1] 

ידוע גם בכינויו כ'רבי' ו'רבינו הקדוש'. בנו של רבן שמעון בן גמליאל, צאצאו של הלל הבבלי והמלך דויד. רבי יהודה הנו דור חמישי לתנאים ומשמש כנשיא הסנהדרין. בנוסף להיותו גדול בתורה, עורך המשנה ומורה משכמו ומעלה. הוא עמד בראש חכמי הדור והנהיג את העם. עבודה זו עוסקת בפן אחד מיני רבים מדמותו של רבי יהודה הנשיא – התמודדותו כמנהיג עם מחלוקות שונות שנוצרו בעקבות החלטות שנויות במחלוקת. 

מטרת עבודה זו הנה לבחון את התמודדותו של רבי יהודה הנשיא עם מחלוקות שונות. במהלך העבודה, אנו נגדיר מהו תלמוד ומהי משנה, נציג על קצה המזלג את הפרופיל של הרבי ואף נציג את פועלו בנוגע למשנה. בהמשך, אנסה להציג מחלוקות שונות הנוגעות לקביעותיו של רבי יהודה הנשיא ואשר התגלעו בינו לבין מלומדים נוספים וכן, ננסה לבחון כיצד הוא פעל בעת מחלוקת מלומדת. לבסוף, אנסה להציג דיון בנוגע להשפעת המחלוקת על מעמדו של רבי יהודה הנשיא ושל מוסד הנשיאות.
[1] בבלי, גיטין נט, א.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה