מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 1 בספטמבר 2023

הפרעת לחץ פוסט טראומתיתPTSD – הרקע להיווצרות המחלה, תאור המחלה ודרכי טיפול

 תוכן עניינים
  מבוא
 
1 פרק 1 – הרקע להווצרות ההפרעה
2  
1 .1 המצבים הנפשיים התגובתיים
2  
1 .2 התפיסה המשברית הפסיכולוגית
3 פרק 2 – הפרעת דחק פוסט טראומתית (PTSD / PTN) 5
 
2 .1 נברוזה בתר חבלתית (פוסט טראומתית 5
 
2 .2 הגורם לנברוזה
6  
2 .3 מהלך ההפרעה
6  
2 .4 אבני בוחן לזיהוי ההפרעה 7
פרק 3 – דרכי טיפול  
1 0 סיכום  
1 2
ביבליוגרפיה  
1 3
                                מבוא
"אנשים החיים על צלעו של הר געש שבים וקוראים את תולדות האסון שפקד אותם… אנחנו עדיין חיים כאן בישראל על צלעו של הר געש" (ליבליך, 1979 ; עמ' 9).
בעת מלחמה, חלק מאזרחי מדינה מסכנים את חייהם בחזית. יתר האוכלוסייה נתונים לחרדה מתמדת בדאגה לשלומם ובעקבות המצב הבטחוני. דו הקיום עם המלחמה היה ונשאר חלק מחיי אזרחיה של מדינת ישראל מאז הקמתה ואף בתקופה שקדמה לה. אולם, הפחד מפני תבוסה, שמשמעותה מותם של יקרים, גדל לאחר מלחמת יום הכיפורים. חיים בצל המלחמה דומה לחיים בתנאי לחץ ממושך מכל סוג שהוא – החל מחשש מתמשך מפני התפרצות הר געש או חשש לחייו של אדם הסובל ממחלה ממארת. חוויות האימה והאבל הנן כלל אנושיות, בדומה לאפיקים הקיימים להתמודדות עמן ולהתאוששות מהשפעותיהן. על אף מכנה משותף זה, היחיד מגיב בהתאם לאישיותו ולתרבותו ובדרכים האופייניות לו (ליבליך, 1979).
הספרות עוסקת בהשפעת הטראומה הן על הנפגע עצמו והן על סביבתו. לעיתים הארוע הטראומתי הנו פיזי ובמקרים אחרים מדובר בטראומה נפשית הנובעת מהלם בלתי צפוי הנגרם לנפגע. אולם לאחר הטראומה נוצרת דמות חדשה, כלומר הנפגע הפוסט – טראומתי שונה מהאדם שהיה קודם שאימי הטראומה ותמונותיה השתלטו על תודעתו (Erikson, 1995).
אנו נתמקד בעבודה זו בהשפעת המלחמה על הפרט מנקודת מוצא פסיכולוגית –תפקודית. נקודה זו, לפי מילגרם (Milgram,
1 986), מגדירה את המלחמה כמצב לחץ ומתמקדת בהשפעות הטראומטיות של ההתנסות על קבוצות שהוגדרו כפגועי מלחמה. המלחמה הנה חוויה קשה ומשברית, אשר משבשת את מהלך חייו של היחיד. לוחמים רבים בצה"ל שהשתתפו במערכות ישראל סובלים מתגובת לחץ פוסט טראומתית ברמה כזו או אחרת. מטרת עבודה זו הנה לנסות ולסקור את הנושא.
   


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה