מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום חמישי, 22 בדצמבר 2022

עבודת סמינריון בנושא: הביטוי הטריטוריאלי של צרכי הביטחון לאור הקונפליקט בין שיקולי הביטחון ושיקולים סביבתיים בראי המשפט (בסיס עתלית ומטווח 24 כמקרי בוחן)


 עבודת סמינריון בנושא:
הביטוי הטריטוריאלי של צרכי הביטחון לאור הקונפליקט בין שיקולי הביטחון ושיקולים סביבתיים בראי המשפט (בסיס עתלית ומטווח 24 כמקרי בוחן) 

תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירה ספרותית
2
1 .1 תכנון ובניה לצורכי ביטחון
2       1.1.1 שימושי הקרקע בישראל והתכנון הפיזי – מרחבי
2      1.1.2 הפן החוקי והמשפטי של השימוש בקרקע לצורכי ביטחון
6
1 .2 היבטים סביבתיים והביטוי הטריטוריאלי של צרכים צבאיים
1 2

1 .3 ביטוי טריטוריאלי בין צורכי הביטחון לאיכות הסביבה בישראל
1 4
פרק 2 – ביטוי הקונפליקט בבסיסים הצבאיים בחופי עתלית וראשון לציון
2 1

2 .1 שימושי הקרקע באזור רצועת החוף בישראל
2 1

2 .2 בסיס עתלית
2 2

2 .3 שטח אש 24
2 4
פרק 3 – משפט משווה
2 7
פרק 4 – דיון ומסקנות
3 0 סיכום
3 5
מקורות
3 6
נספחים

 תקציר 

“והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עימדי” (ויקרא, פרק כ”ה פסוק כ”ג) 

במרחב בין שימושי הקרקע לצורכי ביטחון לבין הצרכים האחרים בא לידי ביטוי קונפליקט, הכולל התנגדות למהות השימוש הביטחוני בקרקע, כגון הקמת מחנות ומתקנים, שטחי אימונים צבאיים, מכשולים ושטחים בהם נמנעת כניסתם של אזרחים. תשתיות ושטחים ביטחוניים רבים נפרסים על פני אזורים רבים ברחבי הארץ. מהנתונים עולה, כי 46% מסך שטחה של מדינת ישראל נמצאים בשימוש בטחוני. צה”ל נפרס בעיקר על שטחים פתוחים, המיועדים לצורכי אימונים ושטחי ניסויים. השטחים הפתוחים משמשים כריאות ירוקות בישראל ולהם תפקיד חשוב בשימור הצמחייה, בעלי חיים ומגוון ביולוגי. חופי הים התיכון הנם שטחים פתוחים. 16% מרצועת החוף הישראלית של הים התיכון, המהווה כ-30 ק”מ, הנם שטחים סגורים. כתריסר הנם שטחים שהכניסה והשהייה בתחומם אסורה מטעמים מבצעיים ובטחון שוטף, מאחר והם משמשים שטחי אימונים ומקום לניסויי נשק. עם זאת, 10% בלבד מהשטח מחייבים את קרבתו של החוף. בין רשימת השטחים הסגורים נמצא חוף הים מצפון לישוב עתלית והמתקן המכונה מטווח 24 המצוי בחופה של ראשון לציון. פריסה זו מעסיקה בעיקר ארגונים סביבתיים לאחר התבוננות מנקודת מבט שונה על הפריסה הצבאית בשטחים טבעיים בעלי ערך אלו. הקונפליקט בין שיקולי הביטחון לשיקולים סביבתיים הניצב בהקשר של שני בסיסים אלו נושא בחובו השלכות חברתיות רחבות החורגות מהתחום הסביבתי. תמורות שהתרחשו בחברה הישראלית בעשורים האחרונים פגעו בקדושתה של מערכת הביטחון, דבר שהתבטא גם בנושאי התכנון והבניה, בשימור המרחב הפתוח, שינוי התפיסות התכנוניות והגברת המודעות הסביבתית.
במסגרת עבודה זו, נדון בסוגיה אחת מני רבות מתחום ההשלכות המשפטיות של המאבק על איכות הסביבה, והיא הביטוי הטריטוריאלי של צרכי הביטחון לאור הקונפליקט המתבטא בין שיקולי הביטחון ושיקולי סביבתיים בראי המשפט. במסגרת סמינריון זה, בחינת הקונפליקט מההיבט המשפטי תתבצע באמצעות יישום המקרה של רצועת החוף בישראל בראי המאבק בין שיקולי הביטחון מחד גיסא ובין השיקולים הסביבתיים מאידך גיסא, כאשר ההתמקדות הנה על שני בסיסים צה”ליים במישור החוף – בסיס עתלית ובסיס הניסויים בחוף מדרום לראשון לציון.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה