מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שני, 19 בדצמבר 2022

עבודה סמינריונית בנושא התמודדות של בעלי המניות עם בעיית הנציג


 


עבודת סמינריון בנושא – התמודדות של בעלי המניות עם בעיית הנציג תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2               1.1 דיני חברות
2                     1.1.1 הממשל התאגידי
3                1.2 הנעת עובדים
4                      1.2.1 תמריצים למנהלים 5
1.3 אחריות מנהלים 7
1.3.1 שימוש לרעה בתמריצים שניתנים למנהלים בארצות – הברית 9
פרק 2 – בחינת הכלים להתמודדות עם בעיית הנציג
1 1
2.1 אמצעי פיקוח של בעלי מניות
1 1
2.2 אמצעי פיקוח המעוגנים בחקיקה
1 3
פרק 3 – דיון ומסקנות
1 5
סיכום
1 8
מקורות
1 9
תקציר 

סוגיית שכר המנהלים שונה מסוגיית שכרם של עובדים אחרים בחברה, מאחר ולמנהל השפעה גדולה יותר על מהלך העסקים של החברה ועל שוויה. שכרם של המנהלים הבכירים נקבע במסגרת הסכם אישי המאפשר גמישות בהתאמת השכר לתפוקה. לאור השפעת החלטותיהם של מנהלים על שווי החברה ועל רכושם של בעלי המניות, שיטת התגמול המנהלים הנה אינטרס של בעלי המניות. מחקרים אקדמיים מראים, כי תאגידים מתגמלים מנהלים על ידי הענקת מניות בחברה בהתאם לתאוריית הסוכן.  הספרות המקצועית מציגה מקרים בהם שיטות תגמול המנהלים הבכירים בהתאם לביצועיהם יוצרת בעייתיות לאור התנהגות שאינה אתית המתבצעת על ידי מנהלים. החברה ציבורית מאופיינת בבעיית הסוכן, היינו בעיית הנציג, וישנה הפרדה בין ההון לשליטה או לניהול התאגיד. מנהלי החברה עלולים להשתמש בכספם של בעלי המניות באופן שאינו ממלא את האינטרס של האחרונים. לפיכך, עולה השאלה מהם האמצעים העומדים בפני בעלי המניות להתמודדות ובקרה כנגד התנהגות שאינה אתית על ידי מנהלים בגין תמריצי השכר?
במסגרת הפרק הראשון, אבצע סקירה תאורטית של מושגים הנוגעים לסוגיה – אציג על קצה המזלג את תחום דיני החברות, אסקור את מושג הנעת העובד תוך התמקדות בתמריצים למנהלים, אגדיר מהי אחריות מנהלים ואף אציג את ארצות הברית כמשפט משווה. בהמשך, אבחן את הכלים הקיימים להתמודדות עם בעיית הנציג על ידי בעלי המניות תוך הצגת אמצעי הפיקוח העומדים לרשותם וכן, כלים אותם החוק מספק. במסגרת זו, אתמקד בחוק החברות, התשנ”ט – 1999, המסדיר את סוגיית האחריות האישית של מנהלי החברה בשל חובותיהם כנושאי המשרה ואחריותם כלפי החברה בביצוע פעולות שונות.

₪400.00 – קנה עכשיו
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה