מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שישי, 30 בדצמבר 2022

החולה הסיעודי והסיעודי המורכב במדינת ישראל- בעיות, השלכות ופתרונות


 עבודת סמינריון מסכמת בחוג לניהול מערכות בריאות החולה הסיעודי והסיעודי המורכב במדינת ישראל-    בעיות, השלכות ופתרונות 

מגישים:
       תוכן עניינים
מבוא
לעבודה —
רקע
העבודה
חוק ביטוח הסיעוד ·                     התשתית החוקית- פרק י’ לחוק הביטוח הלאומי –…
·                     חוק ביטוח בריאות ממלכתי ·                     חולה סיעודי- הגדרה –…
·                     חולה סיעודי מורכב – הגדרה .
·                     הרשות האחראית על האבחון
ביורוקרטיה- תהליך האשפוז הסיעודי באמצעות משרד הבריאות תשתיות ·                     תשתיות פיזיות ·                     תשתיות כוח אדם ·                     חלוקת השירותים ·                     מגמות בהקצאת קודים והמתנה לאשפוז עלויות והקצאות ·                     ההוצאה הלאומית על שירותי הסיעוד ·                     נתח האשפוז הסיעודי בתקציב משרד הבריאות ·                     התפלגות ההוצאה הלאומית על סיעוד ·                     תמהיל המימון הציבורי-פרטי ·                     סיעודי מורכב- מימון ·                     הוצאות משקי הבית שוק הביטוח הפרטי ·                     ביטוח סיעודי מסחרי ·                     רפורמה בביטוח הסיעודי הקבוצתי הטיפול בחולה הסיעודי – חלוקת האחריות בחולה הסיעודי בבית ·                     שירותי הבריאות ·                     העסקת עובד זר ·                     פיצול  האחריות בנושא שירותי הסיעוד 

מבוא
לעבודה:
“אל תשליכני לעת זקנה”, האם במדינת ישראל עומד משפט זה כקו מנחה במבחן המציאות במערכת הבריאות?
האם המדיניות בה נוקטת מדינת ישראל, המציגה עצמה כמדינת רווחה, הדוגלת ומושתתת על סולידאריות חברתית, יכולה לספק רשת ביטחון אשר מבטיחה, שבמקרה בו יהפך תושב ישראל לחולה סיעודי או סיעודי מורכב ,תשא המדינה באמצעות קופת החולים או המוסד לביטוח לאומי בחלק משמעותי מנטל המימון של הטיפול בו, בין במהלך שהותו בקהילה ובין במוסד לאשפוז ממושך.
במצב הנוכחי, האחריות על הטיפול בקשיש הסיעודי מפוצלת בין רשויות רבות, דבר המביא למצב בו נזקקי סיעוד ומשפחותיהם עומדים לעיתים חסרי אונים בפני המערכת שאמורה לדאוג להם בשעתם הקשה. הדאגה להתמודדות עתידית עם מצבי חולי ההופכים אדם לחסר עצמאות בתפקודיו היום-יומיים נותרת בגדר אחריותו האישית של כל אזרח, אך גם על המדינה לדאוג להקמת תשתית נאותה להתמודדות פיננסית עם הצורך העתידי בסיוע התפקודי, תוך שמירה על איכות חיים סבירה.
חוסר מעורבות ממשלתית מספקת בתחום זה עלולה לתרום להעמקת אי השוויון החברתי -כלכלי ולפגיעה באוכלוסייה ככלל ובאוכלוסייה החלשה בפרט. הבעיה המרכזית אינה רק בחוסר המידע או באי הבנת המערכת המורכבת, אלא בהיקף המוגבל של הכיסוי הציבורי ובאי יעילות באספקת השירותים שמקורו בעיקר בפיצול הקיים כיום, במערכת תמריצים לקויה ובאופן הארגון של מערך השירות.
בנוסף, אוכלוסיית ישראל מזדקנת בקצב מהיר וחשיבותה של מערכת סיעוד יעילה  רק תלך ותגבר.
במדינת ישראל התחום הסיעודי הינו אחד מן התחומים החשובים והמורכבים ביותר. מעטים מבינים את זכויותיהם, את הכיסויים השונים לו זכאים המבוטח ומשפחתו ואת האפשרויות להגנה עצמית ומשפחתית.
כאשר באים לקבל החלטות בנושא זה נתקלים בכמויות עצומות של מידע, שלרוב הוא אינו המידע הרלבנטי.
בעבודה זו נתאר את המצב הקיים בישראל בהשוואה למדינות בעולם בתחום הביטוח והטיפול בקשישים נזקקי סיעוד, הן מהיבט הכיסוי הביטוחי והן מהיבט ארגון השירותים, תוך התייחסות לקשישים במוסדות ובקהילה.
נאתר מוקדים של חוסר יעילות ונמליץ המלצות לשיפור המדיניות לטווח הקצר והארוך.

ז

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה