מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום שלישי, 27 בדצמבר 2022

סמינריון בנושא: השואה והגבורה בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל

 
עבודת סמינריון בנושא:
השואה והגבורה בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי

 תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1
השואה כנגד היהודים
2      1.1.1 הקהילות היהודיות באירופה ובאפריקה
2      1.1.2 נרדפי המשטר הנאצי וקורבנותיו
3
1 .2
זיכרון השואה, הזדהות והנצחה 9
פרק 2 – זיכרון השואה הזדהות והנצחה בישראל
1 3
פרק 3 – דיון ומסקנות
1 7
סיכום
2 0 מקורות
2 1


תקציר 

“הם באו לקחת את הקומוניסטים ואני לא התנגדתי – כי לא הייתי קומוניסט הם באו לקחת את הסוציאליסטים ואני לא התנגדתי – כי לא הייתי סוציאליסט הם באו לקחת את היהודים ואני לא התנגדתי – כי לא הייתי יהודי ואחר כך באו לקחת אותי ולא נותר איש שיתנגד” (מרטין נימולר, כומר פרוטסטנטי גרמני) 

אין ספק, כי מאורעות השואה שנגרמה תחת השלטון הנאצי באירופה ובצפון אפריקה הנה רבת השפעה על גורל העם היהודי. בקרב החברה היהודית בישראל רווחת התפיסה, לפיה יש להנציח את השואה, לזכור את הנספים ולהפיק מהמאורעות לקחים. כמעט שבעה עשורים עברו מאז שחרור מחנה ההשמדה האחרון. כיום, השואה עדיין תופסת מקום מרכזי בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. גם הגבורה היהודית במהלך השואה, שבאה לידי ביטוי במרד גטו ורשה ובפעולות לחימה נוספות של היהודים בנאצים, משמשת כיסוד חשוב בגיבוש תודעת השואה ברמה הלאומית. סיפורי גבורות היהודים בשואה שולבו בנרטיב הציוני כפרק גאה של גבורה וניצחון. במהלך עבודה זו, אנסה לבחון כיצד באה לידי ביטוי הפעילות למען שימור השואה והגבורה בזיכרון הקולקטיבי בישראל?
בהמשך, אנסה לבחון את הפעילות למען שימור זיכרון השואה והגבורה באמצעות בחינתם של שלושה תחומים – תחום הדעת המתבטאת ביצירות אמנות, יצירות ספרותיות וכדומה ; תחום ההנצחה כאנדרטות, ימי זיכרון, שימור אתרים היסטוריים כגון מחנות השמדה, מוזאונים, ימי זיכרון, לימוד ועוד ; ובאמצעות התיעוד ושימור עדויות למען הדורות הבאים. דור ניצולי השואה הולך ומתמעט. בעוד מספר שנים, לא יהיה עוד אדם בעולם שיוכל להעיד על זיכרונותיו מתקופת השואה. זיכרון השואה ואצירת הזיכרון הצרוב בקרב ניצולי השואה לדורות הבאים הנה חובה מוסרית. אמצעי זיכרון והנצחה שונים לקרבנותיו היהודים של המשטר הנאצי באים לידי ביטוי באופנים שונים, כאשר למרכז יד ושם תפקיד מרכזי בכך. מרכז יד ושם משמש כרשות ממלכתית מרכזית האחראית להוביל את ההתמודדות עם זיכרון השואה ולהנצחתה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה