מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום רביעי, 28 בדצמבר 2022

מידת השתלבותם של עולים חדשים מברית המועצות בשרות הצבאי בצה"ל

 


עבודת סמינריון בנושא:
מידת השתלבותם של עולים חדשים מברית המועצות בשרות הצבאי בצה”ל 

מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי 


תוכן עניינים


תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1
העלייה מברית המועצות
2    1.1.1 גלי ההגירה לישראל וקליטת העולים
2    1.1.2 העלייה לישראל מברית המועצות בשנות ה-90 ושילובם בחברה הישראלית
4
1 .2
שרות בצה”ל 7

1 .3 גיוס עולים לצה”ל
1 0     1.3.1 המוטיבציה של עולים להתגייס לצה”ל
1 0     1.3.2 שילובם של עולים בצה”ל
1 1
פרק 2 –  שילובם של עולים מברית המועצות בצה”ל משפטים                2.1 עולים מברית המועצות המשרתים בצה”ל משפטים                2.2 סיוע לעולים מברית המועצות להשתלב בצה”ל משפטים פרק 3 – דיון
2 0 סיכום
2 3
מקורות
2 4


תקציר 

ההגירה לישראל משפיעה על קצב צמיחת האוכלוסייה הישראלית, על גודל האוכלוסייה ואף מגדירה ומאפיינת את החברה הישראלית ומערכת הריבוד בה. לאור הצרוף הייחודי של מאפיינים הקשור למוצאם ולמעשה ההגירה לחברה הישראלית, עולי מדינות ברית המועצות לשעבר מאופיינים בתכונות ייחודיות המשפיעות על אופי בעיותיהם, על סוגיות עמם על העולים להתמודד, על צרכים הייחודים לעולים אלו ועל הדפוסים באמצעותם עולים אלו מקבלים עזרה. בכדי לספק מענה ראוי לצורכיהם של אוכלוסיית עולים זו, יש להבין את האפיונים, ההתנסויות והצרכים של העולים ממדינות ברית המועצות לשעבר.
ההתמקדות בעבודה זו הנה על אוכלוסיית בני הנוער שעלתה מברית המועצות לשעבר במהלך גל העליה שאפיין את שנות ה-90. במסגרת עבודה זו, אעסוק בסוגיה אחת מיני רבות מתחום אוכלוסיית העולים מברית המועצות לשעבר – מידת שילובם בצה”ל כביטוי לשילובם בחברה הישראלית.
לפיכך, תבחן מידת ההצלחה בשילובם של עולים מברית המועצות בצבא הישראלי כפי שמוצג בספרות המחקרית. עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל, האוכלוסייה היהודית נאלצה להגן על עצמה בסיוע ארגוני מחתרת לוחמים. לצערנו, גם לאחר קום המדינה, מבחינות רבות, ניתן לראות במדינת ישראל כמדינה שחיה על חרבה מאז הקמתה והמשך קיומה מבוסס על שרות החובה של אזרחיה בצה”ל. בעקבות כך, ברור מדוע סוגיית הסתגלותם של עולים חדשים לחברה הישראלית ואף גיוסם לצה”ל ושרות בו באופן משמעותי מקבל עדיפות גבוהה בסדר העדיפויות. מועמדים אלו לשרות מהווים את דור העתיד של המדינה, השתלבותם בצבא יעצב את פניה של החברה הישראלית וכן, יקבעו את המשך קיומה של המדינה. הספרות המקצועית גורסת, כי מערך החינוך הטרום צבאי תורם לעליית המוטיבציה בקרב החניכים. לכן, ניתן לשער, כי חיילים עולים מברית המועצות העוברים הכנה לקראת השרות הצבאי משתלבים טוב יותר במסגרת השרות הצבאי. בנוסף, מאחר ועולים רבים מברית המועצות לשעבר הגיעו לישראל חסרי כל ואף איבדו זכויות רבות להם היו זכאים מארץ מוצאם, כגון זכותם לקצבאות פנסיה, מצבם הכלכלי של משפחות העולים אינו שפיר. לפיכך, ניתן לשער, כי עולים מברית המועצות אשר מקבלים סיוע במהלך השרות הצבאי עם בעיות תנאי השרות האופייניות להם יסתגלו טוב יותר לשרות הצבאי.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה