מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום חמישי, 15 בדצמבר 2022

בחינת השלכותיהן של השיטות להעברת משמרות על ייעול עבודתן של האחיות בבית החולים

 


בחינת השלכותיהן של השיטות השונות להעברת משמרת / לחילופי משמרות על ייעול עבודתן של האחיות בבית החולים - בחינת מערך העברת המשמרת בקרבת המטופל [העברת משמרת בצד המיטה] לעומת מערך ההעברה המסורתי

עבודת סמינריון בקורס – סיעוד בשנות אלפיים : האתגר וההתפתחות בחינת השלכותיהן של השיטות השונות להעברת משמרת / לחילופי משמרות על ייעול עבודתן של האחיות בבית החולים – בחינת מערך העברת המשמרת בקרבת המטופל [העברת משמרת בצד המיטה] לעומת מערך ההעברה המסורתי.
תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
3
1 .1 העברת משמרת
3
1 .2 העברת משמרת כירושה מסורתית – במרחק מהמטופל 5
1 .3 העברת משמרת בקרבת המטופל 7
פרק 2 – ממצאים 9
פרק 3 – דיון
1 4
סיכום והמלצות
1 8
מקורות
2 0 מבוא/תקציר עבודה זו תדון בסוגיה אחת מיני רבות מההליכים המרכיבים את עבודתה של אחות סיעודית בבית החולים – העברת מחלקה ממשמרת למשמרת [Handover]. הליך העברת המשמרת של הצוות המטפל מתרחש מדי יום, 3 פעמים ביממה. אורכה של כל משמרת הנו 8 שעות. בהליך זה מעורבים הצוות שמסיים משמרת והצוות שמחליף אותם בעבודתם. במסגרת הליך העברת המשמרת, הטיפול במטופל המאושפז מועבר ממשמרת יוצאת למשמרת נכנסת, זאת במטרה להבטיח למטופל המשכיות טיפולית באופן רצוף ונאמן במשך כל שעות היממה. מדובר בהליך מהותי לרצף הטיפולי, במסגרתו צוות האחיות מעביר מידע חיוני ורלוונטי לטיפול בין משמרת למשמרת, זאת באמצעות תקשורת בין אישית. הליך העברת משמרת סיעודית טוב  ממלא תפקיד מהותי באיכות הטיפול בסביבה הטיפולית המודרנית. השימור של נתוני המטופל במהלך ההעברה הנו חיוני במטרה לוודא איכות טיפול טובה וטיפול בטוח. תקלות בתהליך זה עלולות להיות מסוכנות ולהזיק למטופל ולכן, מיוחסת חשיבות רבה לתקינות ויעילות ההליך [Lally,
1 998 ;   Philpin,
2 006 ; Pothier, Monteiro, Mooktiar, Shaw, 2005] הספרות המקצועית מקיימת דיון נרחב בסוגיית אופן העברת המשמרת ומידת יעילות תהליך ההעברה.  למעשה, העברת מטופלים בין משמרות הנה מרכיב הכרחי שמטרתו להפחית את הסיכון לטעויות רפואיות. ניתן לראות בשנים האחרונות על התפתחותן של מגוון סגנונות להעברת משמרת. שתי גישות עיקריות להעברת משמרת מצוינות בספרות המקצועית, זאת בהתאם למרחב השונה בו העברת המשמרת עשויה להתרחש – לצד מיטת המטופל או, להבדיל, במיקום מרוחק מהמטופל. למרות ההבדל בסגנון העברת המשמרת, אין הסכמה בספרות המקצועית לגבי הסגנון המשפר את יעילות חילופי המשמרות בקרב אחיות [Meissner, Hasselhorn, Estryn – Behar, Nezet, Pokorsky, & Gould, 2007 ; Ferran, Metcalfe, & O’Dohert, 2008]. מטרת העבודה הנה לבחון את השלכותיהן של השיטות השונות להעברת משמרת על ייעול עבודתן של החלפת המשמרות. בהמשך, אנסה לבחון את מערך העברת המשמרת בקרבת המטופל ולבדוק האם מערך זה מספק מענה לחסרונותיו של מערך ההעברה המסורתי. הנחת המחקר היא, כי הליך העברת המשמרת בקרבת המטופל מספק מענה לחלק מהמגרעות הקיימות במערך העברת המשמרת המסורתית. בעקבות הממצאים העולים מהעבודה, אנו ממליצים לשלב בין מערכי העברת משמרת במטרה לשפר את יעילות מערך העברת המשמרת.

[אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה