מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום רביעי, 28 בדצמבר 2022

סמינריון בנושא דמות היהודי בתעמולה הנאצית

 


עבודת סמינריון בנושא:
דמות היהודי בתעמולה הנאצית 

מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי

 תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1
תרבות התקשורת
2
1 .2
התפתחות התעמולה
3      1.2.1 מהי תעמולה?
     1.2.2 היסטוריוגרפיה
3
4
1 .3
תעמולה בשימוש המפלגה הנאצית 5
    1.3.1 הרקע לתחילת השימוש בתעמולה על ידי הנאצים 5
    1.3.2 מאפייני התעמולה הנאצית ועקרונותיה 7
פרק 2 – התעמולה הנאצית נגד היהודים               2.1 דמות היהודי בתעמולה הנאצית                2.2 תרומת התעמולה נגד היהודים להשגת מטרות הנאצים
1 4
1 4
1 7
פרק 3 – דיון ומסקנות
2 2
סיכום
2 5
מקורות
2 6
תקציר 

“העבר אינו מת. אנחנו חייבים לבחון אותו ולדעת כיצד לזהות את מאפייניו” (ויקטור שקולבסקי) 

התמיכה הרבה שקיבל היטלר בקרב אזרחי גרמניה ושיתוף פעולה מצד אזרחים רבים בקרב מדינות שנכבשו במהלך מלחמת העולם השנייה, היו תחת השלטון הנאצי וכן, נחשפו לאידאולוגיה הנאצית ולשואה הנה בלתי נתפסת. בכדי להשיג את מטרותיו, היטלר עשה שימוש רב בתעמולה במטרה לשנות את תדמיתו מהתגלמותו של הרוע למושיע של גרמניה ואף מושיעו של העולם מכוח הרשע הגלום בדמותו של היהודי. באמצעות התעמולה, היטלר סחף אחריו מליוני אנשים, שסייעו לו ליישם את האידאולוגיה הנאצית. באמצעות התעמולה, היטלר וצוות התועמלנים הגרמני יצרו תדמית מרשעת לאויבי הרייך, אשר אינם גרמנים ושייכים לגזע נחות המרעיל את גרמניה ואת העם הגרמני. במסגרת עבודה זו, תיבחן סוגיה אחת מני רבות מתחום השואה ותרומתה של הנאציזם לאנושות – השפעתה של התעמולה הנאצית כלפי דמותו של היהודי בכדי להשיג את מטרותיה כלפי העם היהודי. מטרת העבודה הנה לבחון כיצד היטלר והמפלגה הנאצית השתמשו בתעמולה פוליטית כדי ליצור את דמות היהודי בעיני האומה הגרמנית? בנוסף, במסגרת העבודה תיבחן כיצד דמותו של היהודי, כפי שהצטיירה במסגרת התעמולה הנאצית, סייעה למפלגה הנאצית להשיג את מטרתה ליישום תכנית הפתרון הסופי? בהתאם לכך, ניתן לשער כי דמותו של היהודי הצטיירה כשלילית ביותר. לפיכך, ניתן לשער כי העם הגרמני התייחס לעם היהודי כאל אויב לכל דבר ועניין ולא כאל בני אנוש.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה