מודעות ברמת הדף

דרושים בהייטק ופיננסים

יום חמישי, 29 בדצמבר 2022

מוסריותן של תוכניות אכיפה למניעת הטרדות מיניות בעבודה בישראל

 
עבודת פרה סמינריון בנושא:
מוסריותן של תוכניות אכיפה למניעת הטרדות מיניות בעבודה בישראל 

מוגש ל: שם הקורס:
מס’ הקורס:
תאריך עברי                                               תאריך לועזי 

תוכן עניינים
מבוא
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 הטרדה מינית       1.1.1 מהי הטרדה מינית?
      1.1.2  הטרדה מינית במקום העבודה
2
2
3
1 .2
המנגנונים המוסדיים שמטרתם להתמודד עם הטרדות מיניות במקום העבודה
4      1.2.1  אחריות המעסיק להתמודדות עם הטרדה מינית במקום העבודה
4      1.2.2  אחריות הרשויות להתמודדות עם הטרדה מינית במקום העבודה
6 פרק 2 –  החשיבה המוסרית ביצירת מנגנון להתמודדות עם הטרדה מינית במקום העבודה
8 סיכום
1 1
מקורות
1 2
מבוא
החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית נחקק במרץ 1998 וקבע, את כינונם של שלושה הליכים למניעת הטרדה מינית בישראל – הליך נזיקין אזרחי המתבטא בהגשת תביעה לפיצויים, הליך פלילי הנפתח בהגשת תלונה למשטרה בגין הטרדה מינית וכן הליך משמעתי במקום העבודה ולאחר מכן בבית הדין לענייני עבודה.
במסגרת מנגנון זה, על מנגנון תלונות הנוגעות להטרדה מינית להתקיים במקום העבודה. חוק זה נחקק לאחר שהוראותיו של חוק משנת 1988, האוסר על פגיעה בעובדת שהתלוננה על הטרדה מינית בעבודה, לא הופנם ברמה הציבורית והמשפטית בישראל. באמצעות מנגנון זה, מוגדרות ונאכפות נורמות התנהגות, המחייבות את הארגון וחבריו במסגרת עבודתם (קמיר, 2008 ; גבע, 2011). מטרת העבודה הנה לבחון את מוסריותן של תכניות האכיפה המשמשות ככלי למניעת מקרי הטרדה מינית במקום העבודה כפי שהן מוגדרות בחוק למניעת הטרדה מינית. במסגרת זו, יש לבחון את מנגנוני האכיפה השונים, את נגישותם לקורבן עבירת ההטרדה המינית וכן, יש לבחון אותן בהתאם ליעילותן להשגת מטרת התכנית. לפיכך, עולה השאלה האם תוכניות האכיפה המוגדרות בחוק הישראלי למניעת הטרדה מינית הנן מוסריות? בחינה זו תתבסס על הספרות המחקרית הקיימת.

זאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה